სამსახურის მაძიებელთა გამოკითხვის შედეგები

კომპანია ინსორსი აგრძელებს დასაქმების ბაზრის კვლევას. ამჯერად  წარმოგიდგენთ სამუშაოს მაძიებლების სტრუქტურისა და სამუშაოს მოძიების მეთოდების კვლევის შედეგებს. გამოკითხვის მიზანი იყო შეგვესწავლა თუ ვინ არიან სამსახურის მაძიებლები, რა საშუალებებით ეძებენ სამსახურს და როგორ აწვდიან საკუთარი მიღწევების შესახებ ინფორმაციას პოტენციურ დამსქმებლებს. 

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 1187-მა ადამიანმა, საიდანაც 64% დასაქმებულია, 49% - არ არის აქტიური მაძიებელი, თუმცა ღიაა სამსახურის შეცვლისთვის, ანუ დაინტერესდება უკეთესი სამუშაოს შეთავაზებით. გამოკითხულთა უმრავლესობამ (68%) დააფიქსირა, რომ  ერთი წელია სამუშოს ძიების პროცესში არიან; 75%-ს დასაქმებისათვის ყველაზე ეფექტურ საშუალებად პირადი კონტაქტები მიაჩნია. გამოკითხულთა მხოლოდ 32%-მა შეიცვალა სამუშაო ადგილი ვაკანსიების განთავსების ვებ-გვერდების საშუალებით. როგორც კვლევამ აჩვენა, სამუშოს მოძიების ყველაზე გავრცელებულ საშუალებად (79%) კვლავ ვაკანსიების განთავსების ვებ-გვერდები რჩება.

საკუთარი გამოცდილებისა და უნარების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად გამოკითხულთა 36% იყენებს Linkedin-ს, 33% -  Facebook-ს, ხოლო 31%-მა დააფიქსირა, რომ არ მიმართავს სოციალურ და პროფესიულ ქსელს.

დასაქმების მიზნით, Linkedin-სა და Facebook-ის მომხმარებელთა სტრუქტურა განსხვავებულია. Linkedin-ის მომხარებელთა ჯგუფში მდედრობითი სქესის წარმომადგენლების (60%) და 18-29 წლის ასაკობრივი ჯგუფის პროცენტული წილი მაღალია (41%).

Facebook-ის საშუალებით სამსახურის მოძიება  კვლავ პოპულარულია 18-29 წლის ასაკობრივი ჯგუფში - გამოკითხულთა 35% სოციალურ ქსელს სამუშაოს მოსაძიებლადაც იყენებს. აღსანიშნავია, რომ Facebook-ით მაძიებლეში კვლავმდედრობითი სქესი (85%) აქტიურობს.

სოციალური და პროფესიული ქსელით მაძიებელთა უმეტესობა ბაკალავრია და გადანაწილება შემდეგია:  Linkedin – 32%, Facebook – გამოკითხულთა 20%.  კარიერაში ცვლილებების ან სამსახურის მოსაძებნად Linkedin–საც და  Facebook-საც ძირითადად სპეციალისტები მიმართავენ. მაღალია ფინანსურ ინსტიტუტებში დასაქმებულთა აქტიურობა (Linkedin – 18%, Facebook – 10%) და მომსახურების სფეროში (Linkedin – 8%, Facebook – 5%).

განსხვავებულია Linkedin-სა და Facebook-ზე ინფორმაციის მოძიება-გავრცელების სტრუქტურაც. გამოკითხულთა უმრავლესობა (30%), Linkedin-ს მიმართავს საკუთარი გამოცდილების შესახებ ინფორმაციის გავრცელებისა და ინფორმაციის განახლების მიზნით. გამოკითხულთა 21% Linkedin-ს მიმართავსვაკანსიებზე ინფორმაციის მიღების მიზნით, 15% - კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მოძიების მიზნით.

Facebook-ის საქმიანი მიზნით გამოყენების პროცესი, ძირითადად კომპანიების შესახებ ინფორმაციის მოძიებას ეკუთვნის (20%). ამას გარდა, სოციალურ ქსელში, რესპოდენტების 19% მუდმივად გაანახლებს ინფორმაციას საკუთარი კარიერის შესახებ, 10% თვალყურს ადევნებს საინტერესო კომპანიებს (Following) და  9% გაწევრიანებულია პროფესიულ ჯგუფში.

მოცემული ციფრებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ Linkedin-ისა Facebook-ისსაქმიანი მიზნით გამოყენება დაახლოვებით ერთნაირი სიხშირით ხდება (თითქმის თანაბარია პროცენტული მაჩვენებლი) და მაღალია იმ რესპოდენტთა პროცენტული მაჩვენებელი, რომელიც არცერთ ქსელს მიმართავს ძიების პროცესში.

ვფიქრობთ, სამსახურის მაძიებლებმა აქტიურად უნდა მიმართონ Linkedin-ს და ყურადღება მიაქციან საკუთარი გვერდის (profile) მართვას.

 

2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
ახალი რეალობის დასაქმების ბაზარი (2020 წლის ივლისი-აგვისტოს თვის ანალიზი)
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
2018 წლის იანვარი-აპრილის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2017 წლის მეოთხე კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2017 წლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები (პირველი 3 კვარტლის მონაცემებით)
HR მენეჯერების რჩეული კითხვები გასაუბრების ჩასატარებლად
სამსახურში დაგვიანების მიზეზები
ინტერვიუზე ხშირად დასმული კითხვები
რას ფიქრობს ხალხი განვითარებაზე?
2016 წლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები
რა შემთხვევაში შეიცვლიდით სამსახურს? (გამოკითხვის შედეგები)
რა მუსიკას უსმენენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები
სამუშაო გარემოსა და ოფისის კულტურის კვლევის შედეგები
სამსახურის მაძიებელთა გამოკითხვის შედეგები (2016)
2015 წლის IV კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
საშუალო რგოლის მენეჯერების ჩართულობის ანალიზი
რატომ მიდიან თანამშრომლები მენეჯერისგან?
2015 წლის III კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
მოტივაციის შესაფასებელი გამოკითხვის შედეგები
2015 წლის I კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2015 წლის II კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
ინტერვიუს კითხვების გამოკითხვის შედეგები