2015 წლის III კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი

 

 

 

“ინსორსი” კვლავ აგრძელებს დასაქმების ბაზრის ანალიზს და გთვაზობთ 2015 წლის III კვარტლის 10 ყველაზე მოთხოვნად პროფესიას ინდუსტრიების მიხედვით.

სტატისტიკა IIკვარტლის მსგავსია და მოთხოვნა კვლავ მომსახურე/სერვის პერსონალზეა (მიმტანი, კონსულტანტი, დამლაგებელი და ა.შ.).  I და II კვარტლის მსგავსად, გაყიდვების მენეჯერი კვლავ ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიაა მიმდინარე პერიოდშიც (12%). საცალო ქსელის კონსულტანტის პროფესია, მეორე ადგილზეა (7%). II კვარტალთან შედარებით შემცირებულია მოთხოვნა ისეთ პროფესიებზე, როგორიცაა ბუღალტერი, საკრედიტო მენეჯერი, მენეჯერი მომსახურების სფეროში, ექიმი და ოფის-მენეჯერი. გაზრდილია მოთხოვნა IT პროფესიონალებზე (57% დეველოპერები, ხოლო 37% IT სპეციალისტრები).

აღსანიშნავია, რომ გაზრდილია მოთხოვნა აკადემიურ პოზიციებზე სკოლებსა და უნივერსიტეტებში (4.1%), რაც სწავლის დაწყების პერიოდთან არის დაკავშირებული. გაზრდილია მოთხოვნა ასისტენტის პოზიციაზე სამედიცინო სფეროსა (ოჯახის ექიმის ასისტენტი, სტომატოლოგის ასისტენტი და სხვ.) და სადისტრიბუციო ქსელში (პრისელერის ასისტენტი, დისტრიბუტორის ასისტენტი).

გასული კვარტლების მსგავსად, დასაქმების ბაზარზე მოთხოვნას კვლავ საცალო ქსელი და მომსახურების სფერო ქმნის.

მოთხოვნად პროფესიებზე სტატისტიკური ინფორმაცია მიღებულია ვებ-გვერდებზე განთავსებული ვაკანსიებისა და ინსორსის მიერ მოძიებული ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე.

 

 

2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
ახალი რეალობის დასაქმების ბაზარი (2020 წლის ივლისი-აგვისტოს თვის ანალიზი)
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
2018 წლის იანვარი-აპრილის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2017 წლის მეოთხე კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2017 წლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები (პირველი 3 კვარტლის მონაცემებით)
HR მენეჯერების რჩეული კითხვები გასაუბრების ჩასატარებლად
სამსახურში დაგვიანების მიზეზები
ინტერვიუზე ხშირად დასმული კითხვები
რას ფიქრობს ხალხი განვითარებაზე?
2016 წლის ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიები
რა შემთხვევაში შეიცვლიდით სამსახურს? (გამოკითხვის შედეგები)
რა მუსიკას უსმენენ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები
სამუშაო გარემოსა და ოფისის კულტურის კვლევის შედეგები
სამსახურის მაძიებელთა გამოკითხვის შედეგები (2016)
2015 წლის IV კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
საშუალო რგოლის მენეჯერების ჩართულობის ანალიზი
რატომ მიდიან თანამშრომლები მენეჯერისგან?
მოტივაციის შესაფასებელი გამოკითხვის შედეგები
2015 წლის I კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
2015 წლის II კვარტლის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
სამსახურის მაძიებელთა გამოკითხვის შედეგები
ინტერვიუს კითხვების გამოკითხვის შედეგები