ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს

© ქრისთინ ქონგდონი, დონა ფლინი და მელანი რედმანი

ღია ტიპის ოფისს ამ ბოლო დროს მრავალი კრიტიკოსი გამოუჩნდა, თუმცა ის მაინც დომინირებს სამუშაო გარემოს დაგეგმარებაში ერთი მარტივი მიზეზის გამო: ასეთი ტიპის ოფისი ხელს უწყობს თანამშრომლობას, ქმნის სასწავლო გარემოს და აყალიბებს ძლიერ სამუშაო კულტურას. მიუხედავად იმისა, რომ ღია ტიპის ოფისი თავისი არსით სწორი იდეაა, სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში იმდენად ცუდადაა განხორციელებული, რომ ურთიერთანამშრომლობასაც კი არ უწყობს ხელს.

ადამიანთა თანამშრომლობას თავისი ბუნებრივი რიტმი აქვს. ფოკუსირებისთვის ადამიანებს მარტოობა, ან წყვილ-წყვილად მუშაობა სჭირდებათ რათა აზრებს თავი მოუყარონ და ინფორმაცია გააანალიზონ. შემდეგ ისინი ერთ ჯგუფად იკრიბებიან და თავმოყრილი აზრებისგან ერთ საერთო ხედვას აყალიბებენ. შემდეგ ისევ იშლებიან და მომდევნო ნაბიჯებისათვის ემზადებიან. რაც უფრო მომთხოვნი და საპასუხისმგებლოა საერთო საქმე მით უფრო მეტად სჭირდებათ ადამიანებს საკუთარ თავში შეყუჟვა ფიქრისა და განტვირთვისთვის.

კომპანიები ათწლეულების განმავლობაში ფიქრობდნენ თუ როგორ დაეცვათ ბალანსი საზოგადო და პირად სამუშაო სივრცეს შორის ისე, რომ ურთიერთანამშრომლობისთვის მაქსიმალურად შეეწყოთ ხელი. 1980 წელს ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ აშშ-ში დასაქმებულთა 85%-ს კონცენტრაციისათვის ადგილი სჭირდებოდა, სადაც მათ ხელს არავინ შეუშლიდა. დასაქმებულთა 52%-მა კი განაცხადა, რომ მათ ასეთი ადგილი არ ჰქონდათ. ამის პასუხად კორპორატიული გარემო ათასობით გადატიხრულმა სამუშაო უჯრედებმა შეავსო. 1990-იანების ბოლოს დასაქმებულთა განწყობა კვლავ შეიცვალა და გამოკითხულთა 23%-ს სურდა მეტი პირადი სივრცე, 50%-ს - მეტი ურთიერთობა ხალხთან, 40%-ს კი მათთან მეტი ინტერაქცია აკლდა. ორგანიზაციებმა ახალ განწყობას ღია სამუშაო სივრცე დაუპირისპირეს, რომელიც ხელს უწყობდა ურთიერთთანამშრომლობას, თუმცა ინდივიდუალურ სამუშაოსთვის საჭირო სივრცეს ამცირებდა. შესაძლოა ამით მათ გადაამლაშეს კიდეც, ვინაიდან ახალი კვლევები აჩვენებს, რომ ახლა დასაქმებულებს პირადი სივრცე ესაჭიროებათ  ისე, როგორც არასდროს. ეს  არამხოლოდ იმიტომ ხდება, რომ მათ განმარტოებულებს სურთ საქმეში თავის ჩარგვა, არამედ იმიტომაც, რომ ბოლოდროინდელ ინტენსიურ სამუშაო გრაფიკს გაუმკლავდნენ. 

ღია ოფისი მხოლოდ ერთ-ერთია იმ ფაქტორებს შორის, რის გამოც პირადი სივრცე მცირდება. ურთიერთთანამშრომლობაზე გაზრდილი მოთხოვნა იმასაც გულისხმობს, რომ ჩვენ იშვიათად ვართ მარტონი, მობილური ტექნოლოგიების წყალობით კი ჩვენთან დაკავშირება ყოველთვის შეიძლება. ამ ყოველივეს გათვალისწინებით არ არის გასაკვირი, რომ იმ ადამიანთა რაოდენობამ, რომლებიც ამბობენ, რომ ვერ კონცენტრირდებიან სამუშაო მაგიდასთან, 2008 წელს 16%-ით მოიმატა. ხოლო მათი რიცხვი კი, რომელთაც ფოკუსირებისთვის წყნარი სამუშაო ადგილი ესაჭიროებათ 13%-ითაა გაზრდილი. ამასობაში ადამიანებს უფრო და უფრო უძნელდებათ იმის კონტროლი, თუ ვის აქვს წვდომა მათ პირად და სამსახურეობრივ ინფორმაციასთან. იმ ადამიანთა 74%, რომლებიც ჩვენ გამოვკითხეთ ამბობს, რომ ახლა უფრო შეწუხებულია პირადი ცხოვრების ხელყოფის შიშით, ვიდრე ეს ათი წლის წინ იყო.

სამუშაოდ ბიბლიოთეკებში და კაფეებში გადაბარგება, ან სახლიდან მუშაობა ამ პრობლემას არ აგვარებს, ყოველ შემთხვევაში გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვინაიდან სამუშაო ადგილიდან დაშორება თავის მხრივ ახალ პრობლემებს ქმნის, როგორებიცაა დაგროვილი ცოდნის გადაცემის შეზღუდვა, უფრო ნაკლები ჩართულობა, კულტურული გათიშულობა და სხვა დამატებით ხელისშემშლელი ფაქტორის კორიანტელი. ეს ყოველივე კი ურთიერთანამშრომლობას კიდევ უფრო ძნელს ხდის. 

ჩვენი კომპანია Steelcase ზემოაღნიშნულ პრობლემებს 1980-იანი წწ-იდან იკვლევს და ამ წლების განმავლობაში მრავალი ინდუსტრიის წარმომადგენელ ათასობით ორგანიზაციას დაეხმარა ღია ტიპის ოფისის მოწყობაში. ახლახანს ჩავატარეთ სამუშაო გარემოს კვლევა ევროპაში, ჩრდ. ამერიკაში და აზიაში და გამოკითხვებზე, ინტერვიუებზე და ეთნოგრაფიულ მასალაზე დაყრდნობით შევეცადეთ ჩამოგვეყალიბებინა თუ როგორი უნდა იყოს ღია ოფისი. აქ შევეცდებით წარმოგიდგინოთ ის ახალი იდეები პირადი სივრცის ზემოხსენებული პრობლემის შესახებ და ის სტრატეგიები, რომლებიც დასაქმებულ ადამიანებს ოფისის დატოვების გარეშე საკუთარ თავთან განმარტოებაში დაეხმარება.

პირადი სივრცის ახლებული გააზრება სამსახურში

უწინ მკვლევარები და არქიტექტორები სამსახურეობრივ პირად სივრცეს ტრადიცილად ფიზიკური ტერმინებით განმარტავდნენ: აკუსტიკური (შეგვიძლია ერთანეთთან დალაპარაკება?), ვიზუალური (შეგვიძლია ერთმანეთის დანახვა?), ტერიტორიული (მაქვს ადგილი, რომელიც მხოლოდ ჩემთვისაა განკუთვნილი?). დღევანდელ სამუშაო გარემოში კი ჩვენ მუდამ დაკავშირებულები ვართ, ყოველთვის თვალთახედვის არეში და გარკვეულწილად ყოველთვის შეიძლება ჩვენი მოძებნა ფიზიკურადაც და ვიზუალურადაც. ამგვარი ხელმისაწვდომობა აძლიერებს ურთიერთკავშირს, თუმცა გვიტოვებს განცდასაც, რომ ზედმეტად გასაჯაროებულები ვართ.

ნათელია, რომ პირადი სივრცის შემადგენელი ძირითადი დებულებების ახლებური გააზრება გვესაჭიროება. Steelcase-ში ჩვენ გვჯერა, რომ პირად სივრცეს ორი ძირითადი განზომილება აქვს: ინფორმაციის კონტროლი და სტიმულირების კონტროლი.

ინფორმაციის კონტროლი

ჩვენს დროში დასაქმებული ადამიანები მუდმივ ბრძოლაში არიან ჩაბმული რათა დაიცვან და განკარგონ თავისი პერსონალური ინფორმაცია. სამუშაო დღის განმავლობაში ჩვენ სხვებისაგან პირადი და სამსახურეობრივი საქმიანობის ამსახველი დეტალების ხან გამოაშკარავება გვიწევს და ხან დამალვა. ვის უნდა ჰქონდეს წვდომა ამ პროექტის ფაილებთან? როგორ უნდა მოვახერხო, რომ თანამშრომლებმა ჩემი კომპიუტერის ეკრანი ვერ დაინახონ? სად შემიძლია მქონდეს კონფიდენციალური საუბარი ისე, რომ ვერავინ ვერ მომისმინოს? შემიძლია თუ არა წავიკითხო სტატია, ან ტვიტერის ფიდი ისე, რომ არ მქონდეს იმის შიში, რომ ვინმე ამას არაკეთილსინდისიერ შრომაში ჩამითვლის.

ტექნოლოგიების წყალობით ჩვენი პიროვნული დამოუკიდებლობა ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა. განსაკუთრებით სოციალურმა მედიამ პირადი ინფორმაციის განკარგვა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა. მაგალითად Facebook საშუალებას გვაძლევს, რომ თავად გადავწყვიტოთ თუ რას გავაზიარებთ ჩვენი თავის შესახებ, თუმცა ამის გაკეთება მხოლოდ რაღაც დონეზე შეიძლება. მეტიც, ისინი ვინც ემალებიან სოციალურ მედიას ვერ ემალებიან Google-ს. და რა ვქნათ თუ მართლა არ გვსურს გავუმხილოთ თანამშრომლებს თუ სად ვცხოვრობთ, რომელ რელიგიას მივდევთ, რა მუსიკას ვუსმენთ, ან რამდენი წლის ვართ? ჩვენ გვიწევს გააზრებული გადაწყვეტილებების მიღება თუ როგორ დავიცვათ და მოვუაროთ პირად ინფორმაციას და თუ ამას არ ვაკეთებთ, და ბევრი ჩვენგანი ამას არ აკეთებს, მაშინ უხერხული დაუცველობის განცდა გვეუფლება.

სტიმულირების კონტროლი

პირადი სივრცის მეორე განზომილება ყველა იმ ხმაურს და ხელისშემშლელ ფაქტორს მოიცავს, რაც გვირღვევს კონცენტრაციას ან გვიხშობს ფოკუსირების შესაძლებლობას. სტიმულირების კონტროლი უფრო მრავალმხრივ ცვალებადი და გამორჩეულია, ვიდრე ინფორმაციის კონტროლი. ის რაც ხელს უშლის ერთ ადამიანს შეიძლება მეორე ადამიანის კომფორტის ზონაში შემავალი თეთრი ხმაური იყოს. ასევე შესაძლოა ისიც, რომ დღეს ჩვენთვის ერთი რამ იყოს ხელისშემშლელი ფაქტორი და ხვალ - სხვა. ზოგჯერ ფონური მუსიკა გვესაჭიროება დასამშვიდებლად, ზოგჯერ კი ის შეიძლება გამაღიზიანებელი იყოს. როგორიც არ უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება ხმაურისა თუ ხელისშემშლელი ფაქტორების მიმართ, ჩვენ მათთან გამკლავება გვიწევს.

თუ ჩავუღრმავდებით ვნახავთ, რომ სტიმულირების კონტროლი ყურადღების გამახვილებაზე ზემოქმედებს. ოფისის დაგეგმარების კუთხით თუ ვიფიქრებთ სასარგებლო იქნება იმის გახსენებაც, რომ ნეირომეცნიერთა კვლევები ყურადღების სამ ძირითად ტიპს გამოყოფენ. პირველი არის მართვადი ყურადღება: როდესაც ისეთ საქმეს ვაკეთებთ, დაძაბულ კონცენტრაციას რომ საჭიროებს, როგორიცაა წერა ან სიღრმისეული ფიქრი, როდესაც ყველა სხვა აზრის თუ გარე სიგნალის ჩახშობას ვცდილობთ, რაც ჩვენი ფიქრის, თუ წერის საგანთან არაა დაკავშირებული. ფიქრებში ჩაძირულთათვის, ყოველგვარი გარეჩარევა ან ხელისშეშლა გამაღიზიანებელია, რაც უფრო მეტად აძლიერებს ჩვენს მიერ გარემოზე კონტროლის საჭიროებას. 

მეორე ტიპის სტიმულატორი გადატანითი ყურადღებაა: ამ დროს ჩვენ ყურადღების გადატანა გვიხდება, როდესაც ჩვენს ყურადღებას იქცევენ. ასეთია მაგალითად რუტინული სამუშაოები, როგორიცაა ელექტრონულ ფოსტაზე პასუხის გაცემა, შეხვედრების დაგეგმვა, ან რაიმე სხვა ადმინისტრაციული სამუშაოს შესრულება. ასეთ დროს ხელისშეშლა ზოგჯერ ასატანი და მისასალმებელია კიდეც. მრავალ ადამიანს ასეთი ტიპის რუტინული საქმეების შესრულება სოციალურად აქტიურ გარემოში ურჩევნია. 

მესამე ტიპის სტიმულატორს ჩვენ ძალღონის მოკრებას ვუწოდებთ: ყველა იმ ამოსუნთქვას, რაც დღის განმავლობაში კონცენტრაციაში გვეხმარება. ჩვენს ტვინებს და სხეულებს დასვენება სჭირდება. ეს ხშირად სოციალიზაციის და იმ ემოციების გამოხატვის ერთგვარი შანსია, მთელი დღის განმავლობაში რომ ვიკავებთ. ძალღონის მოსაკრებად ადამიანები ან ძალიან მასტიმულირებელ გარემოს ირჩევენ, ან წყნარს, იმისდა მიხედვით თუ ვის რა ურჩევნია.

ერთი ტიპის სტიმულატორიდან მეორეზე გადართვისას იცვლება ჩვენი საჭიროებები. ხან ისეთი სამუშაო გარემო გვჭირდება, სადაც დიდი პირადი სივრცე გვექნება, ხან კი ისეთი - სადაც აქტიურად ვეურთიერთებით კოლეგებს. გამოწვევა კი იმაში მდგომარეობს, თუ როგორ დავიცვათ სწორი ბალანსი სოციალურსა და პირადულს შორის და თუ როგორ შევქმნათ ისეთი სამუშაო გარემო, რომელიც სამივე ტიპის სტიმულატორის კონტროლს გააძლიერებს.

პირადი სივრცე სხვადასხვა კულტურაში

მაშინ როცა პირადი სივრცის მოთხოვნილება უნივერსალურია, მისი გამოხატულება სხვადასხვა კულტურაში სხვადასხვანაირია. იმისათვის, რათა უკეთესად გაგვეაზრებინა მსგავსებები და განასხვავებები მთელი მსოფლიოს გარშემო, Steelcase დაუკავშირდა გლობალური კვლევების კომპანია Ipsos-ს და მათთან ერთად ჩაატარა გამოკითხვები 14 ქვეყანაში, რომლებიც გამოვიყენეთ ჩვენს მიმდინარე ეთნოგრაფიულ კვლევაში. მრავალი აღმოჩენა თანხვედრაში აღმოჩნდა ადრეულ კვლევებთან, თუმცა რამდენიმე მათგანმა გაგვაკვირვა კიდეც.

პირადი სივრცის მიმართ დამოკიდებულება ქვეყნიდან ქვეყანაში იცვლება. ასე მაგალითად გერმანიაში საშუალოდ ერთ დასაქმებულზე 29.7 კვ.მ.-ია გამოყოფილი. აშშ-ში - 17.6 კვ.მ. ინდოეთში და ჩინეთში მომუშავეთათვის რიცხვები 4.6-სა და 6.5 კვ.მ. შორის მერყეობს. მიუხედავად მჭიდრო სამუშაო ადგილისა, ინდოელები და ჩინელები საკუთარ სამუშაო გარემოს მაღარ შეფასებას აძლევენ და თვლიან რომ იქ მათ კონცენტრირება ხელისშეშლის გარეშე შეუძლიათ.

ეს აღმოჩენა ხაზს უსვამს ერთ მნიშვნელოვან განსხვავებას კულტურებს შორის. ჩინეთში ადამიანები არ ფიქრობენ ინდივიდუალური პირადი სივრცის შესახებ იმგვარად, როგორც ამას დასავლეთ სამყაროში ვართ მიჩვეული. ჩინელი დასაქმებულები მეტადრე ინფორმაციული კონტროლით არიან შეფიქრიანებულები: პირადი ინფორმაციის დაცვა და იმ განცდისგან გათავისუფლება, თითქოს მათ ვიღაც უთვალთვალებს, მათი მთავარი საზრუნავია. ჩინეთში ოფისები იმგვარადაა მოწყობილი, რომ მენეჯერებს დაქვემდებარებულ თანამშრომლებზე ადვილად კონტროლის საშუალება მიეცეთ, რის გამოც ადამიანებს სჩვევიათ კორიდორებში და საპირფარეშოებში დროებით განმარტოება. ოფისები, სადაც ადამიანებს ზურგი კედლისკენ აქვთ შექცეული ნამდვილ ფუფუნებად ითვლება. ასევე ინდოეთში არც-თუ უჩვეულოა ის ფაქტი, როდესაც თანამშრომლები პირადი სივრცის ძიებაში ოთახის ბნელ კუთხეებს, საკუჭნაოებს და შენობის პერიფერიებს აფარებენ თავს. 

დასავლეთში, ამის საპირისპიროდ, მთავარი საზრუნავი სტიმულირების კონტროლია. ჩვენს მიერ გამოკითხულ თანამშრომელთა მხოლოდ 55% ამბობს, რომ მათ შეუძლიათ ჯგუფური მუშაობა ხელისშემშლელი ფაქტორების გარეშე. ნახევარზე ნაკლებმა განაცხადა, რომ მათ შეუძლიათ ოფისში ადგილის შერჩევა, საქმის შესაბამისად. ჩვენს კვლევაში ყველაზე ხშირად გამოყენებული ზედსართავი ამერიკელებს შორის, რომლითაც ისინი აღწერდნენ სამუშაო ადგილს იყო „დაძაბული“. ჩინელებს შორის კი ყველაზე ხშირი იყო ზედსართავი - „დამამშვიდებელი“ (ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ ჩინეთში სრულიად მისაღებია წათვლემა სამუშაო ადგილზე).

როდესაც საქმე შეფასებებს ეხება ამერიკელი თანამშრომლები თავის სამუშაო გარემოს ძალიან მაღალ შეფასებებს აძლევენ, მიუხედავად ხმამაღალი პრეტენზიებისა, რომლებიც აქა-იქ სოციალურ მედიაში და ფორუმებზე გაისმის. გასაოცარია, მაგრამ აშშ-ში მომუშავე ადამიანების 70% ამბობს, რომ მათი სამუშაო ადგილი მათ კარგი კონცენტრირების საშუალებას აძლევს. იმის გამო, რომ ჩრდ. ამერიკის ოფისებში ჯერ კიდევ უჯრედული გადატიხვრები დომინირებს და უფრო მეტი უძრავი ქონება ინდივიდუალურ სამუშაოს ეთმობა, ვიდრე ჯგუფურს, ჩვენი აზრით სოციალურ მედიაში გამოთქმული პრეტენზიები ისეთი ფაქტორების გამოა გამძაფრებული, რომლებიც კავშირში არაა ფიზიკურ გარემოსთან და დაძაბულ სამუშაო გრაფიკს უკავშირდება.

საერთო ჯამში ევროპაში დასაქმებული ადამიანები (ნიდერლანდებში დასაქმებულთა გარდა) პირადი სივრცის განკარგვის კუთხით ყველაზე მეტად უკმაყოფილოები აღმოჩნდნენ და შესაძლოა სწორად ამიტომ ისინი თავისი სამუშაო გარემოთი ყველაზე მეტად უკმაყოფილოები არიან. მათ შორის, რომლებიც ჩვენმა გამოკითხვამ ყველაზე უკმაყოფილო თანამშრომლებად გამოავლინა, 53% საფრანგეთის, გერმანიის, ესპანეთის და ბელგიის მოქალაქეა. ამ ქვეყნებში არსებული კულტურული ნორმის თანახმად საქმე კეთდება ოფისში საამისოდ გამოყოფილ ადგილას და განმარტოების შესაძლებლობა ან დიდი პირადი სივრცის მოპოვების საშუალება ხშირ შემთხვევაში შეზღუდულია. ნიდერლანდებში კი, ამის საპირისპიროდ, ოფისის ფარგლებში ადამიანებს აქვთ უფლება იმუშაონ სადაც გაეხარდებათ. მეტიც, ჰოლანდიელები უფრო თანასწორობის მომხრეები არიან, ვიდრე მათი მეზობლები, როცა საქმე ოფისის მოწყობას ეხება. პირადი სივრცის განკარგვის საკითხი არ არის დაკავშირებული დასაქმებულთა სტატუსზე ამიტომ კომპანიის მენეჯერები მათი დაქვემდებარებულების გვერდიგვერდ ღია ტიპის ოფისებში შრომობენ. შესაძლოა ეს ფაქტი იყოს ახსნა იმისა, თუ რატომ არის ნიდერლანდებში დასაქმებულთა ნახევარზე მეტი კმაყოფილი თავისი სამსახურით.

მაშინ როცა პირადი სივრცის განკარგვა სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვაგვარად აღიქმება, ჩვენმა კვლევამ აჩვენა რომ სამუშაო ადგილით კმაყოფილება და კომპანიის მიმართ ლოიალობა ღრმა კავშირშია დასაქმებულის მიერ გარემოს კონტროლის შესაძლებლობასთან. ჩვენს კვლევაში კომპანიის მიმართ ლოიალურად განწყობილი თანამშრომლების 98%-მა განაცხადეს, რომ ისინი ადვილად ახერხებენ სამუშაო ადგილზე კონცენტრირებას და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რაც მათი სამუშაო გარემოთი კმაყოფილებას იწვევს. მათ ასევე მაღალი შედეგი აჩვენეს ჯგუფურ მუშაობაში ხელისშემშლელი ფაქტორების გარეშე, სადაც მათ შეუძლიათ ოფისში ადგილის შერჩევა, საქმის შესაბამისად - ეს ორი ფაქტორიც ასევე კრიტიკული აღმოჩნდა დასაქმებულთა ლოიალობის და კმაყოფილების განსასაზღვრად. ამის საპირისიპიროდ რაც უფრო უკმაყოფილო იყო თანამშრომელი და ნაკლებად ლოიალური მით ნაკლები კონტროლი ჰქონდა იმაზე, თუ სად და რა პირობებში უხდებოდა მუშაობა. ასეთ დასაქმებულთა შორის ადვილად კონცენტირებას მხოლოდ 15 % ახერხებდა.

პირადი სივრცის შესაქმნელი პერსონალური სტრატეგიები

ადგილობრივი კულტურის გარდა, ისეთი ფაქტორები როგორიცაა ორგანიზაციული კულტურა, სამუშაოს ტიპი, სამუშაო განწყობა და პიროვნული ინდივიდუალობა განსაზღვრავენ თუ რა დოზით სჭირდებათ ადამიანებს პირადი სივრცე და თუ როგორ ახერხებენ ისინი მის მოპოვებას. ასე მაგალითად ინტროვერტები მიილტვიან ისეთი ადგილებისაკენ, სადაც ისინი მაქსიმალურად შეძლებენ ნებისმიერი ტიპის სტიმულატორის მართვას. სიუზენ კეინის ბოლოდროინდელ შრომაში ინტროვერტებზე ნათქვამია, რომ ისინი არ არიან მორცხვები, არამედ უფრო სენსიტიურები არიან გარესტიმულატორების მიმართ, ვიდრე ექსტრავერტები. ჩვენმა კვლევამ გამოავლინა ის ხუთი სტრატეგია, რომლებსაც ადამიანები იყენებენ, ხშირ შემთხვევაში გაუცნობიერებლად, რათა მართონ სტუმულაციაც და ინფორმაციაც. ესენია: სტრატეგიული ანონიმურობა, სელექტიური საჯაროობა, დაკისრებული ნდობა, გამიზნული თავდაცვა და მიზანმიმართული მარტოობა.

სტრატეგიული ანონიმურობა

ზოგიერთი ჩვენგანი პირადი სივრცის ძიებაში კაფეებს აშურებს და იქ უცნობების გარემოცვაში ცდილობს კონცენტრირებას. როდესაც ადამიანები კაფეში მიდიან სამუშაოდ, ისინი იმ სოციალური ხელისშემშლელი ფაქტორების ჩახშობას ცდილობენ, რომლებიც სამუშაო გარემოში აქვთ. რავი მეჰტას, რუი ჟუს და ამარ ჩემასს ბოლოდროინდელ შრომაში, რომელიც Journal of Consumer Research-ში გამოქვეყნდა,  ნაჩვენებია რომ საშუალო ხმაურით გაჯერებულ გარემოში მუშაობა დადებითად მოქმედებს შემოქმედებითი ტიპის მუშაობის შედეგიანობაზე. მრავალ ადამიანს მოსწონს კაფეებსა და აეროპორტებში გამეფებული ფუსფუსი, სადაც მათ შეუძლიათ იმუშაონ, იკითხონ ან დაისვენონ, ისე რომ სამუშაო რიტმიდან არ ამოვარდნენ. ამ შემთხვევაში მთავარი მომენტი ანონიმურობის სტრატეგიაა, სადაც ადამიანები თავად ირჩევენ როდის და როგორი ფორმით გაითქვიფონ უცნობ გარემოში.

სელექტიური საჯაროობა

თანამედროვე მსოფლიოში, სადაც ჩვენი პირადი ინფორმაციის გაზიარება ახალ-ახალი არხების საშუალებით გვიწევს, ძნელია იმის დადგენა თუ რა არის პირადი ინფორმაცია და რა - არა, მათ შორის ზღვარი მუდამ იცვლება. ადამიანები თავად ირჩევენ თუ ვის რა გაუზიარონ, პირადი ინფორმაციის რა დოზა გაამხილონ და რა წრეში. რეალურ სამყაროშიც ასე ხდება, ჩვენ თავად ვირჩევთ რომელი დოკუმენტი გავუზიაროთ თანამშრომლებს და რა პირადი არტეფაქტი (ფოტო, სუვენირი) გამოვამზეუროთ სამუშაო მაგიდაზე. ისევე, როგორც პირადი გადაწყვეტილების საკითხია ადამიანს ვიდეოზარით დავურეკავთ, თუ ტელეფონით იმისდა მიხედვით, გვინდა თუ არა ჩვენი თანამოსაუბრე რომ გვხედავდეს.  

დაკისრებული ნდობა

პირადი სივრცის ქონა საერთოდ არ ნიშნავს მარტოობას. სამუშაო გარემოში ხშირად ვხვდებით ისეთ სიტუაციებს, სადაც ადამიანებს სივრცე სჭირდებათ დელიკატური საუბრებისთვის.  არის მომენტები, როდესაც მენეჯერებს დაკისრებული ნდობის ფარგლებში თანამშრომლებთან შესრულებული სამუშაოს შედეგიანობის განხილვა უწევთ, ან უფრო ხშირად სპონტანურად წარმოშობილი პრობლემის შესახებ ცალკე დალაპარაკება. ცარიელი საკონფერენციო დარბაზის პოვნა კი ასეთ დროს დიდ პრობლემას წარმოადგენს, ვინაიდან ისინი წინასწარ უნდა დაიჯავშნოს. ღია ტიპის ოფისებში დიდია მოთხოვნა მცირე ზომის საკონფერენციო ოთახებზე, სადაც ადამიანთა გარკვეულ ჯგუფს შეკეტვა და პირადი პრობლემების განხილვა შეეძლება.

გამიზნული თავდაცვა

ადამიანები საკუთარი უფლებების დარღვევაზე ალაპარაკდებიან ხოლმე, როდესაც გრძნობენ, რომ მათ უყურებენ ან აყურადებენ. ისინი სხვადასხვა თავდაცვით ტაქტიკას მიმართავენ რათა თავი დაიცვან ზედმეტი ყურისა და თვალისგან. ჩვენ ხშირად ვხედავთ, თუ როგორ გადიან ისინი განცალკევებულ ოთახებში დასარეკად, ან თუ როგორ ირჩევენ საამისოდ ხალხმრავალ ხმაურიან ადგილებს, რათა მათ საუბარს ყურადღება არავინ მიაქციოს. ზოგი გაურბის ისეთ ადგილას მუშაობას, სადაც ისინი მოახლოებული თანამშრომლების გადაადგილებას ვერ ხედავენ. ზოგჯერ ისიც ხდება, რომ ადამიანები გამიზნულად იცავენ თავს საკითხის ჯგუფური განხილვისაგან, ან კოლეგათა აზრების წნეხისგან, რათა გარეშე პირების ზეგავლენისაგან თავისუფალი საკუთარი ხედვა ჩამოაყალიბონ. 

მიზანმიმართული მარტოობა

განმარტოება ძირითადად გარემოებებზე და გუნება-განწყობაზეა დამოკიდებული. ადამიანის ფიზიკური მდებარეობა, ჩვევები და გარემოსთან დამოკიდებულება შეიძლება გახდეს იმის მიზეზი, რომ ადამიანმა ჯგუფისაგან გარიყულად იგრძნოს თავი. თუმცა არსებობს მიზანმიმართული მარტოობაც, როდესაც ადამიანი გადაწყვეტს, რომ კოლეგებს გამოეყოს რათა უკეთესად გაამახვილოს ყურადღება საქმეზე, ან რათა განიტვირთოს, ან რათა უბრალოდ თავისი პირადი საქმეებით დაკავდეს. ზოგს საამისოდ დახურული სივრცე ურჩევნია, სადაც მათ არამხოლოდ ხმოვანი, არამედ ვიზუალური პირადი სივრცე ექნებათ დასასვენებლად ან პროექტზე უკეთესად კონცენტრირებისთვის. ზოგს კაფეტერიის შორეულ, ცარიელ კუთხეში ურჩევნია ლანჩის მირთმევა, ზოგს კი ეზოში წყნარად ჩამოჯდომა, ან მარტოს მცირეხნიანი გასეირნება ურჩევნია.

ვინაიდან ორგანიზაციებმა აღიარეს პირადი სივრცის აუცილებლობა, მათ იმის გათვიცნობიერებაც მოუწევთ, რომ პირადი სივრცის არსებობა საერთოდ არ უშლის ხელს ურთიერთთანამშრომლობას. პირადი სივრცის ხელშეწყობით ჩვენ სინამდვილეში ჯგუფურ აქტივობებს ვავსებთ და ვსრულყოფთ. ორგანიზაციების არსენალში მოიძიება რიგი სტრატეგიების, რომელთა გამოყენებაც მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ, თუმცა საბოლოო წარმატება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად უწყობენ ისინი ხელს თანამშრომლებს, რომ თავად განსაზღვრონ სად და როგორ იმუშავებენ და ასევე იმას, თუ როგორ განკარგავენ ისინი თავიანთ პირად სივრცეს. ადამიანები ავლენენ გარკვეულ თავისებურ ქცევებს დროის განმავლობაში, ორგანიზაციული კულტურა კი ყალიბდება მაშინ, როდესაც ეს ქცევები გათვალისწინებულია, ხაზგასმულია და მთელი ორგანიზაციის მასშტაბით არის მიღებული. კომპანიის ლიდერები, რომლებიც ქმნიან სასურველი ქცევის მოდელს ირიბად აძლევენ ნებართვას, რომ მისი ქცევა გადაიღონ და შემდეგი გზავნილი გაავრცელონ: „აქ ჩვენ აი, ასე ვმუშაობთ!“.

ზოგი სტრატეგია ახალი ტიპის სივრცეში დიდ ინვესტიციებს მოითხოვს, ზოგი კი მოკრძალებული რედიზაინით ცდილობს ფონს გასვლას კულტურული და ქცევითი ცვლილებების ხარჯზე. ჩვენი აზრით ოთხი ყველაზე ეფექტური საშუალება ამის მისაღწევად არის: პროტოკოლების დანერგვა, ქცევათა ნიშნების გადმოღება, სივრცის სტრატეგიული დაგეგმარება და სხვადასხვა ტიპის სივრცეთა ეკოსისტემა.

პროტოკოლების დანერგვა

ორგანიზაციებს შეუძლიათ იმ წესების განსაზღვრა, რომლებიც პირადი სივრცის დაცვისათვის მისაღებ ქცევებს უზრუნველყოფს. ამ წესებით შედგენილი პროტოკოლი შესაძლოა მთელი კომპანიის ფარგლებში ვრცელდებოდეს, ან მხოლოდ კონკრეტული დეპარტამენტის, გნებავთ კონკრეტული დროის, ან ადგილის მიხედვით იყოს მისი დაცვა სავალდებულო. ასე მაგალითად ორგანიზაციამ შეიძლება დააწესოს კონკრეტული საათები წყნარი მუშაობისათვის, რომელიმე დეპარტამენტში, ან რომელიმე სართულზე, გნებავთ ოთახში. ან შესაძლოა შემოიღოს წესი, რომ აუდიოვიზუალური ინფორმაციის მიღება მხოლოდ ყურსასმენებით იყოს ნებადართული. კომპანიის ლიდერებმა პროტოკოლი ცხადად უნდა განუმარტონ თანამშრომლებს და ახსნან მისი შემოღების კონკრეტული მიზანი. ხშირად ისე ხდება ხოლმე, რომ როდესაც ადამიანებს არ ესმით ამა თუ იმ წესის აუცილებლობა, ისინი მას ივიწყებენ და არც კი ახსოვთ რა ტიპის ქცევაა მისაღები და რა - არა. პროტოკოლის დასანერგად საჭიროა გულწრფელი საუბარი მაშინ, როდესაც ის არ სრულდება და იმის ახსნა, თუ რა მოყვება პროტოკოლის რომელიმე წესის ხელმეორედ დარღვევას.

ქცევათა ნიშნები

ქცევათა ნიშნები პროტოკოლების მსგავსია, თუმცა ისინი ორგანიზაციის ფარგლებში ოფიციალურად კი არ არის დადგენილი, არამედ ქცევითი ნორმის სახით ვრცელდება თანამშრომლიდან თანამშრომელზე. საამისოდ ადამიანები სხვადასხვა ქცევით ნიშნებს მიმართავენ. ასე მაგალითად ყურსაცობები, აშკარა მოწოდებაა იმისაკენ, რომ ადამიანი არ შევაწუხოთ. ზოგი საამისოდ ხმისჩამხშობ ყურსაცვამებს იყენებს რათა ცხადად გადმოსცეს გზავნილი კოლეგების მიმართ. ზოგი სამუშაო მაგიდასთან პატარა აბრას ამაგრებს: „მე ვცდილობ ვიყო მარტო“ და ა.შ. 

თანამშრომლებს საზღვრების მოსახაზად მრავალი დამხმარე საშუალების ან მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ, თუმცა გაჯეტები ვერ დაგვეხმარება იქ, სადაც ორგანიზაციული კულტურა არ იცავს პირადი სივრცის ქონის უფლებას. კომპანიის ლიდერებმა ცხადად უნდა განუმარტონ თანამშრომლებს, რომ პატივი სცენ სხვების პირად სივრცეს, მისი დაცვისაკენ მომწოდებელ ნიშნებს და ღია ტიპის სივრცეში ხელი შეუწყონ კონკრეტული ინდივიდების ძალისხმევას, აკონტროლონ მათი ინფორმაცია და ხელისშემშლელი ფაქტორები.

სივრცის სტრატეგიული დაგეგმარება

პირადი სივრცის განკარგვის კუთხით სამუშაო ადგილების დაგეგმარების ორ დიზაინურ გადაწყვეტას გამოყოფენ: შერეულ მოდელს და ზონურ მოდელს. შერეულ მოდელში ადგილები, სადაც სტიმულაციის კონტროლია შესაძლებელი, შერეულია საერთო სივრცესთან, რომელიც ჯგუფური მუშაობისათვის გამოიყენება. ეს მოდელი უადვილებს ადამიანებს სამუშაოს ტიპის მიხედვით სამუშაო ადგილის დროულ ცვლილებას. ასე მაგალითად, თანამშრომელს შეიძლება სჭირდებოდეს კონცენტრირება შეხვედრისათვის მზადების პროცესში, შემდეგ მეზობელ ოთახში გადავიდეს სხვებთან ერთად სამუშაოდ და ბოლოს კოლეგასთან ერთად ცალკე ოთახში განმარტოვდეს კონკრეტული ამოცანის წყნარ ვითარებაში გადასაჭრელად. შერეული სივრცეების ფიზიკური სიახლოვე აადვილებს ადგილმონაცვლეობას განსხვავებული ტიპის სამუშაოების დროს.

ზონური მოდელის ფარგლებში გვაქვს ერთი დიდი საერთო სამუშაო სივრცე, რომელიც დაყოფილია ზონებად, ნაწილი ინდივიდუალური მუშაობისათვისაა განკუთვნილი, ნაწილი - ჯგუფური. ორგანიზაციებმა შესაძლოა მთელი სართულიც კი გამოყონ, სადაც ბიბლიოთეკის ტიპის ოთახებს, ან წყნარ თავშეყრის ადგილებს მოაწყობენ. ამ მოდელში ინდივიდუალური მუშაობისათვის განკუთვნილი ადგილები ფიზიკურადაა გამოყოფილი ღია სივრცისგან და მისი მთავარი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ზონური მოდელის ფარგლებში უსიამოვნო ხმაურის უფრო ეფექტიანი კონტროლია შესაძლებელი.

სხვადასხვა ტიპის სივრცეთა ეკოსისტემა

ჩვენი კვლევები აჩვენებს, რომ ყველაზე წარმატებული სამუშაო გარემო ქმნის სივრცეთა დიაპაზონს, ერთგვარ ეკოსისტემას, რომელიც ადამიანებს საშუალებას აძლევს აირჩიონ სად და როგორ გააკეთონ მათი უშუალო საქმე. არის სიტუაციები, როდესაც ადამიანებს საკუთარი შემოღობილი სამუშაო ადგილები ურჩევნიათ ყოველდღიური საქმიანობისთვის. თუმცა ასეთი სამუშაო ადგილების განსაზღვრა უნდა ხდებოდეს არა იერარქიული პრინციპით, არამედ საჭიროებებიდან გამომდინარე. ასე მაგალითად, ხელმძღვანელი თანამდებობების პირებს, როგორც წესი, დიდი და ტევადი სამუშაო ოთახები აქვთ, რომლებიც ხშირად ცარიელია, ამ უკანასკნელთა ხშირი მივლინებების გამო. სამუშაო სივრცეს უფრო ეფექტიანად ავითვისებთ თუ სხვა თანამშრომლებს ასეთი ცარიელი ოთახების გამოყენების უფლებას მივცემთ მათი მთავარი მომხმარებლის არყოფნის დროს. აქვე ისიც უნდა აღნიშნოს, რომ სხვების მსგავსად, ორგანიზაციებში, ლიდერებსაც სჭირდებათ დაკეტილი სივრცე სხვადასხვა დელიკატური და სპეციფიური სამუშაოს შესასრულებლად.

ჩაკეტილი სივრცე, მიუხედავად იმისა, მას მუდმივი პატრონი ჰყავს თუ საზიაროა, უფრო ეფექტურია, როდესაც მის მომხმარებლებს სტიმულირების კონტროლის საშუალება ეძლევათ. ხმაურს, წყლის მსგავსად, განჭოლვის თვისება აქვს და კედლებში და ჭერში დატოვებულ ცარიელ ღრიჭოებში აღწევს, ამიტომაც ჩაკეტილ სივრცეში ადვილია მიყურადების პრობლემის გადაჭრა, ვინაიდან ასეთ ადგილებში ხმა არც შიგნით აღწევს და არც გარეთ გამოდის. ასეთი ადგილების დაგეგმარების დროს კიდევ ერთი დეტალი, ვიზუალური ხელშემშლელი ფაქტორია გასათვალისწინებელი. ბოლოდროინდელი გამჭვირვალე ოთახების ტრენდმა მინის კედლები ნორმად აქცია, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც კედლები ფანჯრების სიახლოვესაა განლაგებული, თუმცა მინის კედლებს ერთი დამატებითი უსიამოვნება, „აკვარიუმის ეფექტი“ ახლავს თან. ამ უსიამოვნების აღმოფხვრის ყველაზე მარტივი მეთოდი მოხატულ-მოჭიქული რელიეფია, რომლის მინაზე დატანითაც არც არავისი პირადი სივრცე დაირღვევა და არც მინის კონსტრუქციაზე მოგვიწევს უარის თქმა.

საოფისე ფართის მოწყობის კიდევ ერთი პოპულარული მეთოდია ე.წ. „გადატიხრული“ სივრცეები, რომლებიც საკმარის პირად სივრცეს იძლევა მრავალი საქმის შესასრულებლად. ისინი ნახევრად დახული სივრცეებია, რომლებსაც გადასატანი დაფით, ან ჭერამდეარმისული კედლებით ტიხრავენ. „გადატიხრული“ სივრცეები განსაკუთრებით ეფექტური შესაბამის პროტოკოლთან ტანდემში გამოდის, მაგალითად კედლების გამყოფებს შორის დაკიდებული „ნუ იხმაურებთ“ აბრით. თუ ზონურ მოდელში მათ წყნარ ზონებში მოვათავსებთ საოფისე სივრცის ეფექტიანობა ერთი-ორად ამაღლდება და ამავდროულად ამას მცირე ბიუჯეტით მივაღწევთ. ერთ-ერთ ჩვენს ასეთ სივრცეში ჩვენმა დიზაინერებმა წიგნები და მცენარეები განათავსეს და ბიბლიოთეკის ეფექტის შექმნით თანამშრომლებს ირიბად, ყოველგვარი ცხადი აკრძალვის გარეშე, სიჩუმის დაცვისკენ მოუწოდეს.

ღია ტიპის ოფისები თავისი არსით არც კარგია და არც ცუდი. წარმატებული საოფისე ფართის მოწყობის საიდუმლო იმაში მდგომარეობს აქვთ თუ არა უფლება თანამშრომლებს თავად მოიწყონ მათი სამუშაო გარემო და მართონ ინფორმაციაც და ხელშემშლელი ფაქტორებიც. როდესაც ადამიანებს შეუძლიათ თავად აირჩიონ თუ სად და როგორ იმუშავებენ, ამით ისინი უფრო ენერგიულად ეკიდებიან საქმეს, სხვებსაც მუხტავენ თავისი ენერგიით, მარტოობისას რომ იკრებენ საკუთარი პირადი სივრცის კუნჭულებში. თუკი ადამიანებს ადვილად შეუძლიათ ჯგუფური სამუშაოდან განმარტოებულ ამოცანებზე გადავიდნენ ამით ორგანიზაციაში ერთგვარი რიტმი იქმნება. როდესაც პრობლემის გარშემო გაერთიანებული ადამიანები ოფისის სხვადასხვა კუთხეებში მიმოიფანტებიან რათა იქ თითოეულმა თავისი იდეა წარმოშვას და შემდეგ დაბრუნებულები თავის იდეებს ერთ ხედვაში აქსოვენ, ამით იქმნება ის არსებითი ელემენტი, რომლის გარეშეც თანამედროვე ორგანიზაცია წარმოუდგენელია.

სტატია პირველად გამოქვეყნდა 2014 წლის ოქტომბერში Harvard Business Review-ში.

ინგლისურიდან თარგმნა ვახო ელერდაშვილმა

 

სათაური
გამოქვეყნების დრო
ემოციური ინტელექტის სამი კომპონენტი
21.07.2024
კონსტრუქციული და დესტრუქციული უკუკავშირი
20.07.2024
ემპათია და ემოციური ინტელექტი - აუცილებელი უნარები მომავლის ლიდერებისთვის
18.07.2024
4 რჩევა ეფექტურობის გასაზრდელად
16.07.2024
როგორ ვუპასუხოთ კითხვას „ხართ თუ არა გუნდური მოთამაშე?!“
14.07.2024
სამი რჩევა საჯარო საუბრის შიშის დასაძლევად
11.07.2024
რჩევები თანამშრომლების ჩართულობის გასაზრდელად
09.07.2024
კომპანიისთვის აუცილებელი ღირებულებები
07.07.2024
7 ბენეფიტი დასაქმებულების პროდუქტიულობის გასაზრდელად
03.07.2024
ტოქსიკური სამსახურის უახლესი სიმპტომი - „ჩუმი შვებულება“
03.07.2024
როგორ მივაღწიოთ წარმატებას გამოწვევებით სავსე კორპორატიულ სამყაროში ნეტფლიქსის მსგავსად
30.06.2024
4 რჩევა ანაზღაურებასა და ბენეფიტებზე მოლაპარაკებისას
27.06.2024
5 გზა, თუ როგორ გახდეთ უკეთესი ლიდერი თქვენი გუნდისთვის
25.06.2024
შეწყვიტეთ ძვირფასი დროის უსარგებლოდ ხარჯვა - Psychology Today-ის პრაქტიკული რჩევები
23.06.2024
პირადი ცხოვრების და კარიერული ამბიციების სწორი ბალანსი
14.06.2024
4 ემოციური უნარი გადაწვის თავიდან ასარიდებლად
14.06.2024
როგორ მიაღწიოთ წარმატებას სამსახურში, როდესაც მენეჯერი საკმარის უკუკავშირს არ გაძლევთ?!
14.06.2024
„შებრუნებული“ მენტორობა - როგორ ვისწავლოთ მეტი გუნდის უმცროსი წევრებისგან
09.06.2024
დასაქმებულების 4 ტიპი და ვის ენდობიან ყველაზე მეტად დასაქმებულები
09.06.2024
როგორ გავამყაროთ ნდობა გუნდს და მენეჯერს შორის - 5 სტრატეგია
09.06.2024
როგორ გავამყაროთ ნდობა გუნდს და მენეჯერს შორის - 5 სტრატეგია
09.06.2024
როგორ გავაუმჯობესოთ ყურადღების კონცენტრირების უნარი?!
06.06.2024
ჰიბრიდული მუშაობის მოდელის სამი მთავარი გამოწვევა
04.06.2024
რჩევები თანამშრომლების შენარჩუნებისთის
02.06.2024
10 უნარი, რომელიც რეზიუმეში უნდა მიუთითოთ
30.05.2024
როგორ შევქმნათ ჰარმონიული სამუშაო გარემო სხვადასხვა თაობის დასაქმებულებისთვის
28.05.2024
თანამშორმლების შენარჩუნების ინოვაციური და ყველაზე სასარგებლო მოდელი
26.05.2024
რჩევები მახსოვრობის გაუმჯობესებისთვის
23.05.2024
ონლაინ გატარებული დროის შემცირება და პროდუქტიული ჩვევების გამომუშავება
21.05.2024
დასასრულის დროა - როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ სამსახურის შეცვლის დრო მოვიდა
19.05.2024
5 მიზეზი, რატომ ამბობენ კანდიდატები უარს დასაქმების შეთავაზებაზე
17.05.2024
როგორ შეიძლება ჩანაცვლდეს 40 საათიანი და 5 სამუშაო დღიანი კვირა
15.05.2024
კალიფორნიაში ინიცირებული კანონის თანახმად, დამსაქმებელი შეიძლება დაჯარიმდეს არასამუშაო საათებში დასაქმებულთან დაკავშირების გამო
13.05.2024
მარტოობის შეგრძნება სამსახურში
07.05.2024
ყოველკვირეული შეხვედრების უპირატესობები პერფორმანსის ყოველწლიურ შეფასებასთან შედარებით
07.05.2024
4 ნაბიჯი ჯანსაღი კორპორატიული კულტურის შესაქმნელად
30.04.2024
დასაქმების ფასი - სამსახურის ძიებისას დავალების ან სამუშაოების შესრულება, ანაზღაურების გარეშე
28.04.2024
სამი რამ, რასაც ლიდერებმა თავი უნდა აარიდონ
25.04.2024
როგორ გახდეთ უკეთესი მენეჯერი Gen Z-თვის
23.04.2024
3 მიზეზი, თუ რატომ მიდიან საუკეთესო დასაქმებულები სამსახურიდან
21.04.2024
3 მიზეზი, თუ რატომ შეიძლება იქცეს გადაწყვეტილების მიღების ზედმეტი თავისუფლება ტოქსიკურად
18.04.2024
5 რჩევა ხელფასის ოდენობის მოლაპარაკებისას
17.04.2024
Gen Z ეფექტი - როგორ ქმნიან მომავალს ახალგაზრდა დასაქმებულები
14.04.2024
როგორ მივუთითოთ უნარები და ძლიერი მხარეები რეზიუმეში
11.04.2024
რა უნდა ვიცოდეთ 2024 წლის LinkedIn-ის სწავლება-განვითარების რეპორტთან დაკავშირებით?!
09.04.2024
15 რჩევა 2024 წელს დასაქმებისთვის
07.04.2024
4 გზა ეფექტური გადაწყვეტილებების მისაღებად
05.04.2024
ემპათიური ლიდერობა ცვლილებების დროს
02.04.2024
ცნობისმოყვარეობის ძალა სამუშაო ადგილზე
31.03.2024
5 უნარი, რომელიც სამსახურში შეუცვლელს გაგხდით
29.03.2024
თანამშრომლებს შორის ნდობა დასაქმებულების გადინების მაჩვენებელს ანახევრებს
25.03.2024
2 ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რაც კარიერის დასაწყისში უნდა ისწავლოთ
22.03.2024
4 ხრიკი კომუნიკაციის უნარის გაუმჯობესებისთვის
19.03.2024
განგრძობითი სწავლება - მიდგომა, რომელიც ყველა ლიდერს სჭირდება ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
17.03.2024
კარიერის კრიზისის 4 ყველაზე გავრცელებული სახე
14.03.2024
პატარა შესვენებების ძალა გადატვირთულ სამუშაო დღეს
12.03.2024
Job ghosting - რატომ უჩინარდებიან დამსაქმებლები კანდიდატის შერჩევის პროცესში
11.03.2024
კანდიდატების შერჩევის პროცესი ტესლაში
07.03.2024
ღია კითხვები - ეფექტური კომუნიკაციის გასაღები
05.03.2024
GenZ-ის მენეჯერებზე უკეთეს კარიერულ რჩევებს ChatGPT სთავაზობს
03.03.2024
რჩევები პროდუქტიულობისთვის
29.02.2024
ცვლილებებთან შეგუების 4 სტრატეგია ლიდერებისთვის
27.02.2024
3 რჩევა პროდუქტიულობისათვის
25.02.2024
მობილურზე დამოკიდებულება და როგორ ვებრძოლოთ მას
22.02.2024
უნდა დათანხმდეს თუ არა დასაქმებული დამსაქმებლის საპასუხო შეთავაზებას?
21.02.2024
"გადამწვარი" დასაქმებულების შენარჩუნების გზები
18.02.2024
პარეტოს წესი და მისი პრაქტიკაში გამოყენების გზები
15.02.2024
თანამშრომლების წახალისების არამატერიალური გზები
13.02.2024
6 გზა, თუ როგორ გავუმკლავდეთ დაგროვებულ საქმეს
11.02.2024
ტოპ 10 ე.წ. რბილი უნარი, რომელიც უნდა აითვისოთ 2024 წელს
08.02.2024
პროკრასტინაციის გამომწვევი მიზეზები და მასთან ბრძოლის მეთოდები
06.02.2024
ქრონიკული მოწყენილობა სამსახურში - 5 გზა მის დასამარცხებლად
04.02.2024
რომელი ბენეფიტები სურთ დასაქმებულებს დამსაქმებლისგან?!
02.02.2024
როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის ChatGPT-ის გამოყენებით
30.01.2024
3 გზა, როგორ შეიძლება წარმოაჩინოთ გუნდური მუშაობის უნარი გასაუბრებაზე
28.01.2024
5 გზა, თუ როგორ უნდა წარმოაჩინოთ ლიდერული უნარები
25.01.2024
5 უნარი, რომელიც 2024 წელს დაგჭირდებათ წარმატებით დასაქმებისთვის
23.01.2024
რა არის რეფერალი და როგორ შეიძლება მისი მიღება
21.01.2024
6 რჩევა, როგორ ჩავატაროთ ნაყოფიერი შეხვედრები 2024 წელს
16.01.2024
4 კითხვა, რომლებზე პასუხებიც დაგეხმარებათ დავალებების დელეგირებაში
16.01.2024
ტოპ 10 მოთხოვნადი ტექნოლოგიური უნარი Coursera-სგან
14.01.2024
5 სხვადასხვა ტიპის მომხმარებელი LinkedIn-ზე
12.01.2024
ემოციური კავშირის დამყარება - წარმატებული გასაუბრების გასაღები
09.01.2024
ახალი წლის 5 გეგმა ყველა ლიდერისთვის
07.01.2024
3 სტრატეგია ლიდერებისთვის 2024 წელს
04.01.2024
როგორ ვავარჯიშოთ გონება იმისთვის, რომ უკეთ შევასრულოთ 2024 წლის გეგმები
02.01.2024
5 ნაბიჯი ახალ წელს კარიერული წინსვლის დასაგეგმად
28.12.2023
3 გზა, თუ როგორ უნდა უპასუხოთ კითხვას სახელფასო მოლოდინების შესახებ
27.12.2023
რომელია დღის ყველაზე არაპროდუქტიული პერიოდი Slack-ის ახალი კვლევის თანახმად
24.12.2023
5 მავნე ჩვევა სამსახურში, რომელიც 2023 წელს უნდა დაუტოვოთ
21.12.2023
Upwork-ის უახლესი კვლევის შედეგები - ფრილანსერები, სხვა დასაქმებულებთან შედარებით, უფრო აქტიურად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს
16.12.2023
მულტიტასკინგი ნაკლებად პროდუქტიულობას ნიშნავს
12.12.2023
დასაქმებულებზე ზრუნვის გამოხატვის 3 გზა
12.12.2023
ლიდერობის 5 ტრენდი, რომლებიც განსაზღვრავენ 2024 წელს
10.12.2023
2024 წლის ტრენდები დამსაქმებლებისთვის
09.12.2023
დასაქმებულის ერთგულება - დადებითი და უარყოფითი მხარეები
07.12.2023
ბილ გეიტსი სამ დღიან სამუშაო კვირას წინასწარმეტყველებს
27.11.2023
3 გზა, როგორ განაპირობებს მადლიერება კომპანიის წარმატებას
26.11.2023
Boredout და არა Burnout - მოწყენილობა, დასაქმებულების დემოტივაციის მთავარი მიზეზი
26.11.2023
მუდმივი გადაღლილობა - ენერგიის დეფიციტის 3 მიზეზი
26.11.2023
6 მარტივი რჩევა რეზიუმეს გასაახლებლად
26.11.2023
განსხვავება ლიდერობას და მენეჯმენტს შორის
23.11.2023
3 გზა, თუ როგორ ავირიდოთ თავიდან ინოვაციურობით გადაწვა
20.11.2023
5 უნარი, რომელიც დაგეხმარებათ წარმატების მიღწევაში ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
19.11.2023
5 გზა როგორ ვიპოვოთ კარიერული ზრდის და განვითარების შესაძლებლობები
17.11.2023
დასაქმებულთა 77%-ს სურს 4 დღიანი სამუშაო კვირა - რატომ არ სთავაზობენ კომპანიები დასაქმებულებს ამ ბენეფიტს?
14.11.2023
რატომ მიდიან დასაქმებულები სამსახურიდან დაწინაურების შემდეგ
05.11.2023
როგორ გავლენას ახდენენ TikTok ტრენდები შრომით ურთიერთობებზე
05.11.2023
პროკრასტინაციის გამომწვევი 4 მიზეზი
02.11.2023
როგორ გავუმკლავდეთ კონფლიქტურ კოლეგას სამსახურში
31.10.2023
7 რთული შეკითხვა გასაუბრებაზე და როგორ უპასუხოთ მათ
28.10.2023
მულტიტასკინგი სამსახურში პროდუქტიულობის დაკარგვის გარეშე
26.10.2023
დროის სწორად მართვის 5 სტრატეგია მენეჯერებისთვის ჰიბრიდული რეჟიმის პირობებში
24.10.2023
შეგუების ტრენდი და როგორ დავამარცხოთ ის
21.10.2023
სწორი მოლოდინების განსაზღვრის ხელოვნება
19.10.2023
ლიდერისთვის აუცილებელი 5 უნარი
17.10.2023
Zoom-ის ეფექტი და როგორ ვებრძოლოთ გარეგნობით უკმაყოფილებას
15.10.2023
სამსახურში კონფლიქტის მოგვარების 8 გზა
12.10.2023
5 შეცდომა, რომელსაც თავი უნდა აარიდოთ რეზიუმეში
08.10.2023
15%-ის წესი მაქსიმალური პროდუქტიულობისთვის
07.10.2023
როგორ ვუპასუხოთ შეკითხვას - „რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინები?"
05.10.2023
სამი გზა, თუ როგორ შეიძლება ChatPGT-ის გამოყენება ბრეინშტორმინგისას
03.10.2023
სამი ყოველდღიური რიტუალი - პროდუქტიულობის შენარჩუნების საიდუმლო დაკავებული ადამიანებისთვის
01.10.2023
4 გზა, თუ როგორ გაუმკლავდეთ ტოქსიკურ მენეჯერს
28.09.2023
5 ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგა კარიერის არჩევის გზაზე
26.09.2023
სამი ელემენტი, რომელსაც უნდა შეიცავდეს დასაქმებულის შეფასება
24.09.2023
ოთხი კითხვა, რომლებიც გასაუბრებაზე უნდა დასვათ
21.09.2023
თავის არიდება - ერთი რამ, რაც ადამიანებს ხელს უშლის წარმატების მიღწევაში
16.09.2023
მოსმენის განსაკუთრებული ძალა - Spotify-ის CEO-ს გაკვეთილი საუკეთესო ლიდერობისთვის
14.09.2023
როგორ გაზარდოთ თვითრწმენა და გაუმკლავდეთ იმპოსტერის სინდრომს
12.09.2023
შეწყვიტეთ გადაჭარბებულად მუშაობა შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ
10.09.2023
უკუკავშირისთვის მომზადება - შეხვედრამდე, შეხვედრის დროს და შემდეგ
07.09.2023
HR გუნდის მნიშვნელობა და მომავალი
05.09.2023
HR გუნდის მნიშვნელობის ევოლუცია და მომავალი
05.09.2023
ახალი, განსხვავებული მიდგომა უკუკავშირის მიმართ
03.09.2023
4 მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაუშვათ შეცდომები
31.08.2023
რატომ კარგავს აქტუალობას სამუშაოს შესრულების შეფასების ყოველწლიური სისტემა
30.08.2023
რატომ გახდა უნარებით დაქირავება ძვირი?
27.08.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო პროფესიული განვითარებისთვის
24.08.2023
10 სტრატეგია ახალ სამსახურში შფოთვასთან გასამკლავებლად
23.08.2023
შვიდი ნაბიჯი კარიერის ცვლილებისთვის
20.08.2023
მენეჯერების დაშვებული შეცდომები, რითიც ხელს უშლიან დასაქმებულების ბედნიერებას
10.08.2023
სამსახურში ნამდვილი მეგობრის ყოლის მნიშვნელობა
06.08.2023
გუნდის წარმატების სამი მთავარი წინაპირობა
01.08.2023
კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა - "რატომ ვაკეთებ ამას?"
30.07.2023
როგორ უნდა დაძლიონ მენეჯერებმა მკაცრი უკუკავშირის უხერხულობა
28.07.2023
რჩევები მენეჯერებისთვის ტოქსიკური სამუშაო კულტურის და თანამშრომელთა გადინების შესამცირებლად
25.07.2023
რჩევები დამწყები მენეჯერებისთვის ნდობის მნიშვნელობის შესახებ
23.07.2023
პროკრასტინაცია - მისი გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მას
20.07.2023
როგორ შევინარჩუნოთ კარგი განწყობა, როცა ძალიან გვჭირდება გამარჯვების შეგრძნება
18.07.2023
როგორ შეიძლება კანდიდატის წარმოდგენილ რეზიუმეში ხელოვნური ინტელექტის კვალის პოვნა
16.07.2023
რჩევები მენეჯერების თვითგანვითარებისთვის
14.07.2023
5 გზა თუ როგორ შეუძლია HR დეპარტამენტს უზრუნველყოს კომპანიის წარმატება მუდმივად ცვალებად დროში
11.07.2023
უწყვეტი სწავლა - წარმატების მთავარი გასაღები
08.07.2023
როგორ და რატომ უნდა გქონდეთ სათადარიგო კარიერის გეგმა
06.07.2023
5 რამ, რაც შვებულებაში გასვლამდე უნდა გააკეთოთ
02.07.2023
სამართლიანი და მზრუნველი ლიდერი
02.07.2023
სამართლიანი და მზრუნველი ლიდერი
02.07.2023
7 გზა ტოქსიკურ თანამშრომლებთან გასამკლავებლად
29.06.2023
3 გზა სამსახურში თანამშრომლების ერთ გუნდად შეკვრისთვის
28.06.2023
ცუდი მენეჯერების დამახასიათებელი ერთი საერთო თვისება - სხვისი წარმატების მისაკუთრება
25.06.2023
ურთიერთობებზე დაფუძნებული ლიდერობის ძალა
23.06.2023
დამატებითი სამუშოები და ფრილენსერობა
19.06.2023
უკუკავშირის მიცემისას, კრიტიკასა და შექებას შორის ბალანსის დაცვა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
15.06.2023
წარმატებული ლიდერისთვის აუცილებელია იყოს კარგი მსმენელი
10.06.2023
წარმატებული ლიდერისთვის აუცილებელია იყოს კარგი მსმენელი
10.06.2023
7 გზა ლიდერებისთვის დასაქმებულების მიმართ პატივისცემის გამოსახატად
10.06.2023
მოსაწყენი რეზიუმესთვის დამახასიათებელი ნიშნები
10.06.2023
შეხვედრების რაოდენობის შემცირებით ან მისი გაუქმებით შესაძლებელია ხარჯების დაზოგვა და თანამშრომლების პროდუქტიულობის გაზრდა - Shopify
08.06.2023
იმპოსტერის სინდრომი და მისი დამარცხების გზები
30.05.2023
5 რამ რაც Gen-Z დასაქმებულებს სურთ დამსაქმებლებისგან
27.05.2023
სწორად შერჩეულ საჩუქარს შეუძლია გაამყაროს კავშირი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის
27.05.2023
4 შეკითხვა კომპანიის მმართველ მენეჯერს
27.05.2023
ტოქსიკური კულტურა კომპანიაში და დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა
27.05.2023
3 რჩევა გადაწვის შესამცირებლად
21.05.2023
რა შემოწმებას გადის კანდიდატი დასაქმებამდე
20.05.2023
დიპაკ ჩოპრას სამი კრიტერიუმი ადამიანებთან ურთიერთობისთვის
17.05.2023
როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება 5 წამყვან ინდუსტრიაში
16.05.2023
სპილოს და მხედრის თეორია - როგორ გახდეთ უკეთესი მენეჯერები
14.05.2023
როგორ გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი სწავლისა და განვითარებისთვის
09.05.2023
როგორ უნდა შეცვალონ მენეჯერებმა მიდგომები ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში წარმატების მისაღწევად
07.05.2023
10 გზა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება რეკრუტინგის პროცესში
07.05.2023
5 რჩევა თუ როგორ მოემზადოთ TEDx-ზე სიტყვით გამოსასვლელად
05.05.2023
სამსახურის დასაქმებულების საჭიროებებთან შესაბამისობა ამცირებს ე.წ. „გადაწვის“ სინდრომს
02.05.2023
6 შეკითხვა თვითრეფლექციისთვის თუ გუნდის შედეგებით იმედგაცრუებული ხართ
30.04.2023
5 შეცდომა, რომელიც არ უნდა დაუშვათ რეზიუმეს შედგენისას
15.04.2023
„გადაწვის“ სინდრომი - შესაძლებელია თუ არა მისი აღმოფხვრა?!
15.04.2023
ტიმ ქუქის მწარე სიმართლე წარუმატებლობის შესახებ, რასაც ადამიანთა უმრავლესობა არასდროს აღიარებს
14.04.2023
მარტოობა სამსახურში - რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თუ თავს კოლეგებისგან იზოლირებულად გრძნობთ
14.04.2023
რატომ არის მნიშვნელოვანი კარგად წერის უნარი ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
14.04.2023
6 მეთოდი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ შფოთვის წინააღმდეგ და მის სამართავად
09.04.2023
დისტანციური შემცირებების ეპოქა - დასაქმებულები შემცირების შესახებ ამბავს ელექტრონულად იგებენ
08.04.2023
დასაქმებულების არაპროდუქტიულობის დამარცხების საუკეთესო გზა მათი შრომის აღიარებაა
08.04.2023
როგორ მართოთ და მისცეთ მოტივაცია ინტროვერტებს
02.04.2023
როგორ უნდა შექმნათ კომპანიაში კულტურა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლების ჩართულობას
02.04.2023
როგორი გავლენა მოახდინა დისტანციურად მუშაობის მოდელმა მენეჯერებზე
01.04.2023
შვიდი მარტივი რჩევა, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ დღესვე უკეთესი ლიდერობისთვის
29.03.2023
ცნობილი ფილოსოფოსების 11 გამონათქვამი სტარტაპებისთვის
28.03.2023
კონფლიქტების გადაწყვეტა, მართვა თუ ჩართულობა?
26.03.2023
კომპანიის კულტურის 5 ტოქსიკური ნიშანი, რომელიც გასაუბრების ეტაპზევე შეგიძლიათ ამოიცნოთ
18.03.2023
Gen Z თაობა თვლის, რომ წარმატებული კარიერისთვის საჭირო არ არის უნივერსიტეტის დიპლომი
18.03.2023
სამი ტიპის ძალაუფლება სამსახურში - როგორ უნდა მოვიპოვოთ ისინი
18.03.2023
ლიდერობის გაკვეთილები ტედ ლასსოსგან
16.03.2023
რბილი უნარები, რომლებიც საჭიროა ყველა სამსახურში
05.03.2023
როგორ გავაუმჯობესოთ დასწავლის უნარი
05.03.2023
4 გზა, თუ როგორ შეგიძლიათ ChatGPT-ის გამოყენება სამსახურის ძიებისას
05.03.2023
როგორ ნაწილდება გენდერული როლები დისტანციურად მუშაობის დროს
28.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
არანორმირებული სამუშაო საათები სამუშაო პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის
23.02.2023
დასაქმებულის 10 ყველაზე მოთხოვნადი უნარი
19.02.2023
სამი გზა, როგორ ვაქციოთ ცუდი დღე კარგ დღედ
19.02.2023
ყოველთვის სწორი კანდიდატის შერჩევის საიდუმლო
16.02.2023
5 სტრატეგია ტოქსიკურ ადამიანებთან გასამკლავებლად
14.02.2023
Harvard-ის 85 წლიანი კვლევის შედეგი - ერთი რამ რაც ადამიანებს აბედნიერებთ
12.02.2023
4 სტრატეგია დასაქმებულებისთვის უკეთესი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად
09.02.2023
5 რბილი უნარი, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე შრომით ბაზარზე წარმატებისთვის
06.02.2023
ქალები, კაცებთან შედარებით, უფრო კეთილ უკუკავშირს იღებენ, რაც აფერხებს მათ წინსვლას
06.02.2023
როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს გასაუბრების წინ
02.02.2023
ბედნიერება და კმაყოფილება სამსახურში - ემთხვევა თუ არა თქვენი ღირებულებები დამსაქმებლის ღირებულებებს
31.01.2023
რა სურთ დასაქმებულებს 4 დღიან სამუშაო კვირაზე მეტად
29.01.2023
როგორ დავეხმაროთ Gen-Z თანამშრომლებს სამსახურში საკუთარი ადგილის პოვნაში
25.01.2023
რა იწვევს უსარგებლო შეხვედრებს და როგორ შევამციროთ მათი რაოდენობა
24.01.2023
რატომ არის ორშაბათი საუკეთესო დღე ახალი მიზნების დასახვისთვის
21.01.2023
გასაუბრებისას დაშვებული ყველაზე გავრცელებული შეცდომები
19.01.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო თვითგანვითარებისთვის, როცა დრო არაფრისთვის გვყოფნის
17.01.2023
5 მიზეზი თუ რატომ უნდა წამოხვიდეთ სამსახურიდან
15.01.2023
როგორ მისცეთ მოტივაცია თანამშრომელს, როცა მისი დაწინაურება არ შეგიძლიათ
12.01.2023
საუკეთესო შედეგების მისაღწევად მოეპყარით თითოეულ დასაქმებულს, როგორც ლიდერს
10.01.2023
მითი ქარიზმატული ლიდერების შესახებ
09.01.2023
7 მიზეზი, თუ რატომ უნდა განაახლოთ თქვენი LinkedIn-ის პროფილი 2023 წლამდე
28.12.2022
როგორ გაუმკლავდეთ წლის ბოლოს გადაწვის შეგრძნებას
25.12.2022
საიდუმლო სანტას ისტორია
25.12.2022
ლიდერობის და გუნდური მუშაობის საუკეთესო მაგალითი - რა უნდა ვისწავლოთ ლიონელ მესისგან და არგენტინის საფეხბურთო ნაკრებისგან
23.12.2022
როგორ დააინტერესოთ და შეინარჩუნოთ Gen Z თანამშრომლები
20.12.2022
რატომ არ ითხოვს Google სამოტივაციო წერილებს აპლიკანტებს
18.12.2022
რა უნდა გაითვალისწინონ კომპანიებმა შემცირებებისას
16.12.2022
პრაქტიკული რჩევები კარიერის ცვლილების დასაგეგმად
13.12.2022
საუკეთესო თანამშრომლების შესანარჩუნებლად, იზრუნეთ მათი მენეჯერების შენარჩუნებაზე
11.12.2022
„სუსტი კავშირების ძალა“ - ვინ დაგეხმარებათ ახალი სამსახურის მოძებნაში?!
08.12.2022
როგორ გავაუმჯობესოთ სამუშაო ყოველდღიურობა დასაქმებულებისთვის 2023 წელს
06.12.2022
მადლობის წერილი გასაუბრების შემდეგ - მისი მნიშვნელობა და პრაქტიკული რჩევები
04.12.2022
2023 წლის წამყვანი ტრენდები შრომით ბაზარზე
01.12.2022
Forbes-ის რჩევები პერსონალური კარიერული განვითარების გეგმის შესადგენად
29.11.2022
კვლევა ტალანტების პროფესიული მიგრაციის შესახებ
27.11.2022
ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობის უპირატესობები Forbes-ის კვლევების თანახმად
24.11.2022
გემუქრებათ თუ არა ე.წ. „ჩუმი გათავისუფლება“ და როგორ დაუპირისპირდეთ მას
23.11.2022
უარი შიდა მობილობაზე - სამსახურიდან წასვლის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი და მისი მართვის გზები
20.11.2022
სირცხვილი სამსახურში - როგორ გათავისუფლდეთ ამ შეგრძნებისგან
18.11.2022
ხუთი მიზეზი, თუ რატომ უნდა მოითხოვოთ უკუკავშირი
15.11.2022
ოთხი რამ, რაც გასაუბრების შემდეგ უნდა გააკეთოთ
13.11.2022
ოთხი ტიპის ინოვატორი, რომელიც ყველა კომპანიას სჭირდება
10.11.2022
გასაუბრება - საუკეთესო შესაძლებლობა ახალი კავშირებისთვის
09.11.2022
მიიღეთ დღეში სამი გადაწყვეტილება - წარმატების ფორმულა ჯეფრი ბეზოსისგან
06.11.2022
„ბუმერანგი“ თანამშრომლები და რა უნდა გაითვალისწინოთ მათ დაქირავებამდე
03.11.2022
„სამსახურში გადაწვის“ გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მათ
01.11.2022
ჰიბრიდული მუშაობის წარმატებული მოდელი - რა უნდა ვისწავლოთ ლეგოსგან
30.10.2022
პიქსარის ლანჩი ანუ 4 მილიარდის ღირებულების მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაბრუნდნენ თანამშრომლები ოფისში
28.10.2022
5 თვისება ტოქსიკური მენეჯერის ამოსაცნობად
25.10.2022
7 რამ, რაც გასაუბრებამდე უნდა იცოდე კომპანიის შესახებ
22.10.2022
GEN Z
16.07.2021
დისტანციურად მუშაობის გამოწვევები
09.07.2021
ჰიბრიდული სამუშაო გარემოს გამოწვევები - #futurehrm
28.06.2021
ჰიბრიდული მუშაობის განრიგი
24.06.2021
ანაზღაურების 'ინფლაცია' - #futurehrm
23.06.2021
დაქირავება უნარების მიხედვით
21.06.2021
'ქაუნთეროფერი'
18.06.2021
რჩევები სამუშაოს მაძიებლებისთვის
14.06.2021
უინტერესო სამუშაოები
09.06.2021
Zoom გადაღლის მართვა
07.06.2021
ორშაბათის შიშის დაძლევის მეთოდი: კვირა ღამის ტესტი
31.05.2021
ლიდერობა მენეჯმენტის ნაცვლად
23.05.2021
სტრესი და მისი მართვის წესები
19.05.2021
შედეგებზე ორიენტირებული კულტურა
17.05.2021
დისტანციური შერჩევის პროცესი
14.05.2021
ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება ჰიბრიდულ სამუშაო გარემოში
12.05.2021
სიკეთის გავლენა თანამშრომლობაზე
10.05.2021
ეფექტური თანამშრომლობა დისტანციურად
07.05.2021
მენეჯერის ახალი როლი პოსტკოვიდურ სამყაროში
03.05.2021
შედეგები სტრესის გარეშე
28.04.2021
PwC ის მოქნილი სამუშაო კულტურა
22.04.2021
ვინ არის „მასლოუს პირამიდის“ ავტორი?
19.04.2021
ფსიქოლოგიური ტესტი და საეჭვო საქციელი
16.04.2021
ჭირვეულის მორჯულება
14.04.2021
დასვენების დღეების ისტორია
11.04.2021
დრო საკუთარი თავისთვის
07.04.2021
ბევრ მუშაობას ჭკვიანურად მუშაობა ჯობია
05.04.2021
CV-ის ისტორია
02.04.2021
ორად გაყოფილი ოფისი
31.03.2021
კულტურა, რომელიც ქმნის მოტივაციას
29.03.2021
გადაწყვეტილების მიღების ქიმია
22.03.2021
დაწინაურების პრერეკვიზიტი
17.03.2021
არასწორი რჩევები კარიერაზე
15.03.2021
დელეგირების ადამიანური სირთულეები
11.03.2021
განტვირთვა ციფრულ სამუშაო სივრცეში
09.03.2021
შერჩევის მეთოდების ტრანსფორმაცია
05.03.2021
როგორ და როდის უნდა დავბრუნდეთ ოფისში?
04.03.2021
მადლობის თქმის ძალა
01.03.2021
დღის რუტინა პანდემიის პერიოდში
25.02.2021
ახალი რეალობის ახალი ლიდერობა
22.02.2021
მიკრო დაგეგმვა ბუნდოვანი მომავლის დასაგეგმად
16.02.2021
ორშაბათის რუტინა
14.02.2021
HRM - Agile მიდგომები
12.02.2021
როდის არის საჭირო პირისპირ კომუნიკაცია ?
10.02.2021
'ბუმერანგი' თანამშრომელი
08.02.2021
რას ნიშნავს მოსაუბრის მოსმენა
01.02.2021
Agile - სათხილამურო კურორტზე დაწყებული ტრანსფორმაცია
29.01.2021
როგორ შეცვალა ლოკდაუნმა ყოველდღიური რუტინა
27.01.2021
Wikipedia-ს შექმნის ისტორია
24.01.2021
არის თუ არა ფული მოტივატორი?
22.01.2021
სახლში შექმნილი კაპიტალიზმი
19.01.2021
თანამშრომლების შეფასების სავარაუდო მოდელი ახალ რეალობაში
17.01.2021
კომპანია, რომელსაც კანდიდატის CV არ აინტერესებს
27.12.2020
6 საათიანი სამუშაო დღის უპირატესობა
24.12.2020
თანამედროვე სამყაროს 20 წესი სასურველი მიზნის მისაღწევად
22.12.2020
იმესიჯე ნაკლები
20.12.2020
HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)
18.12.2020
კომუნიკაციის ეფექტური სიჩუმე
14.12.2020
Upwork-ის პირველი ქალი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დისტანციური მუშაობის სათავეში
11.12.2020
6 უნარი, რომელიც პოსტ პანდემიის პერიოდში დასჭირდებათ დასაქმებულებს
08.12.2020
Digital HRM-ის 9 ყველაზე გავრცელებული ტერმინი
07.12.2020
Netflix-ის დნმ გამორჩეული შედეგებისთვის
03.12.2020
ტოპ თანამშრომელი vs ტოქსიკური თანამშრომელი
01.12.2020
სახლიდან მუშაობის რჩევები Microsoft-ის აღმასრულებელი დირექტორისგან, სატია ნადელასგან
30.11.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
26.11.2020
ოჯახური ფოტოები სამუშაო მაგიდაზე
24.11.2020
Google-ის ახალი მეთოდი: 'კვირა შეხვედრების გარეშე'
22.11.2020
HBR - კვლევა: როგორ შეუძლიათ ვირტუალურ გუნდებს ცოდნის უკეთ გაზიარება?
20.11.2020
მასკი და ჯობსი - გუნდურად მუშაობის მომხრეები
18.11.2020
დისტანციურად მუშაობის მასტერკლასი Siemens-ისგან
16.11.2020
პროდუქტიულობა Covid-19-ის პანდემიის პირობებში
12.11.2020
სამუშაო კულტურა დისტანციურად მუშაობის პირობებში
11.11.2020
Soft Skill-ების შეფასება ვირტუალური გასაუბრების პირობებში
09.11.2020
ოთხფეხა მეგობრები სამუშაო სივრცეში
05.11.2020
დისტანციური Team Building
04.11.2020
Covid-19-ის გავლენა პირად და პროფესიულ ცხოვრებას შორის ბალანსზე
02.11.2020
მოთმინების უნარი ეფექტური მართვისათვის
30.10.2020
ბრაზის დაძლევა იმედგაცრუების დროს
29.10.2020
პირბადით კომუნიკაცია
26.10.2020
სტივ ჯობსის გამონათქვამები ლიდერებისთვის
23.10.2020
ვირტუალური შეხვედრების მართვა
21.10.2020
რისკიანი გადაწყვეტილებები
19.10.2020
6 კითხვა, რომელიც კომპანიებმა მენეჯერულ პოზიციაზე თანამშრომლის დაწინაურებისას უნდა დასვან
16.10.2020
სტივ ჯობსი - თანამშრომლების მოტივირებისა და შთაგონების მეთოდები
14.10.2020
მუდმივი განვითარება წარმატებული ლიდერობისთვის
12.10.2020
HBR: 3 მეთოდი გუნდის მოტივაციის გასაუმჯობესებლად
07.10.2020
HBR: რატომ ვაკრიტიკებთ HRM-ს?
05.10.2020
HBR: დიტანციური მართვის გამოწვევები
02.10.2020
პატარ-პატარა შესვენებების მნიშვნელობა მუშაობის დროს
30.09.2020
როგორ აწარმოებს Victorinox დღეში 45,000 ჯიბის დანას?
28.09.2020
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015