სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები

Indeed.com სამუშაო აღწერას ასე განმარტავს: დოკუმენტი, რომელიც პოზიციისთვის საჭირო მოვალეობებს, კვალიფიკაციასა და უნარებს აერთიანებს.

თუმცა, სამუშაო აღწერაში, ხანდახან უფრო მეტის წაკითხვაა შესაძლებელი: როგორი სამუშაო კულტურა აქვს კომპანიას, რა პრიორიტეტები აქვს და რას შეიძლება ითხოვდეს კომპანია „დაფარულად“. ამ „დაფარული“ მოთხოვნების აღმოჩენამ, შეიძლება, სამუშაოს მაძიებელს სხვა აპლიკანტებთან შედარებით, უპირატესობა მოაპოვებინოს.

HBR-ის დაკვირვებით, ყველაზე წარმატებულმა კანდიდატებმაგასაუბრებისას აღნიშნულ პოზიციასთან დაკავშირებით ფორმალურ სამუშაო აღწერაში მითითებულ ინფორმაციაზე მეტი იციან.  HBR გვთავაზობს ხუთ მეთოდს, რომელიც აპლიკანტს დაეხმარება გაიგოს არა მარტო რა, არამედ ვინ სჭირდება კომპანიას:

განსხვავება „აუცილებელსა“ და „სასურველს“ შორის: სამუშაო აღწერაში ფრაზები „აუცილებელია“ და „სავალდებულოა“ გულისხმობს იმას, რომ ამ მოთხოვნის მიხედვით  ჩამოწერილი უნარების არ არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნულ პოზიციაზე კანდიდატი არ განიხილება.

თუმცა, არ არის აუცილებელი კანდიდატი აკმაყოფილებდეს იმ უნარებს, რომელიც ფრაზების, „სასურველია“ და „უპირატესობა მიენიჭებას“ ქვეშ არის განსაზღვრული. ეს კი ნიშნავს, რომ აპლიკანტს კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია. სასურველი უნარები კი სხვა უნარებით უნდა ჩაანაცვლოს, მაგალითად ისეთი, როგორიცაა როგორიცაა ტექნოლოგიების სწრაფად ათვისების, დავალების ხარისხიანად შესრულების, სხვა ენაზე გამართულად საუბრისა თუ საჯარო გამოსვლების უნარები.

გასათვალისწინებელია ისიც, რომ დამსაქმებლისთვის მნიშვნელოვანი მოთხოვნები ყოველთვის სამუშაოს აღწერის თავშია განთავსებული. ხშირად, ბოლოს მიწერილი მოთხოვნები კომპანიის HR მენეჯერის მიერ, ავტომატურად არის მითითებული.

HBR-ის რჩევის მიხედვით, აპლიკანტს არ უნდა გამორჩეს სამუშაო აღწერაში მითითებული ისეთი უნარები, როგორიცაა „გუნდური მუშაობის უნარი“, „კომუნიკაციის უნარი“ და ა.შ. ეს ჩამონათვალი ხშირად ორგანიზაციის სამუშაო კულტურას უსვამს ხაზს. კანდიდატის მიერ ამ უნარების წარმოჩენა კი სამოტივაციო წერილში ან ინტერვიუს დროს არის შესაძლებელი.

კომპანიის სამუშაო კულტურა: ხშირად, სამუშაოს აღწერის ტონიც კი კომპანიის კულტურის შესახებ ინფორმაციას შეიცავს. კომპანიის სამუშაო კულტურის აღმოჩენისთვის, დააკვირდით თუ როგორ ესაუბრება დამსაქმებელი აპლიკანტს სამუშაო აღწერიდან, როგორ იყენებს სასვენ ნიშნებს, რა ტიპის მოთხოვნებს განსაზღვრავს სამუშაოს შესასრულებლად.

აღსანიშნავია ისიც, რომ ხშირად კომპანიები სამუშაო აღწერის შაბლონებს იყენებენ, საიდანაც არ ჩანს, თუ როგორი სამუშაო კულტურის მატარებელია კომპანია. შესაბამისად, მსგავს შემთხვევაში ამ კრიტერიუმებისთვის ყურადღების მიქცევა არ ღირს.

სამუშაო გამოცდილების წლები. ტიპურ სამუშაო აღწერაში, დამსაქმებელი აპლიკანტისგან კონკრეტულ პოზიციაზე მუშაობის რამდენიმე წლიან გამოცდილებას ითხოვს.  სამუშაო აღწერაში მითითებული ეს მოთხოვნა, ყოველთვის გასათვალისწინებელი არ არის, შესაძლებელია დამსაქმებელს სამუშაო აღწერაში 2-3 წლიანი სამუშაო გამოცდილება ჰქონდეს მითოთებული. თუმცა, აღნიშნულ პოზიციაზე არსებული მოვალეობების შესრულება, შეიძლება 1 წლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე კანდიდატსაც შეეძლოს. 

დამსაქმებელისთვის სასურველ კანდიდატს არსებული პოზიციისთვის საჭირო სიმწიფე და დაკისრებული მოვალეობების შესრულების შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს. სამუშაო გამოცდილების წლები კი მსგავის ფილტრაციისთვის საუკეთესო საშუალებაა. თუ კანდიდატი დამსაქმებელს საკუთარი შესაძლებლობების დასამტკიცებლად კონკრეტულ მაგალითებს მოუყვანს, სამუშაო აღწერაში მითითებული წლები, შესაძლოა, განხილვას დაექვემდებაროს.

ამასთან, დამსაქმებლისთვის სამუშაო გამოცდილება კარგი ინდიკატორია იმისათვის, რომ გაიგოს, თუ რამდენი ხანი მოუწევს კონკრეტული კანდიდატის სამუშაოს შესრულებლად სწავლება. კანდიდატს სწრაფად ათვისების უნარის არსებობაც შეუძლია დაადასტუროს იმით, რომ დამსაქმებელს მის მიერ, დამოუკიდებლად შესწავლილი საქმიანობების შესახებ მოუყვეს.

პოზიციის დასახელება. სამუშაოს მაძიებლები სამუშაო აღწერის კითხვისას ყველაზე დიდ მნიშვნელობას პოზიციის დასახელებას ანიჭებენ.  აუცილებლად გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ კომპანიის ხასიათიდან და სამუშაოს მოცულობიდან გამომდინარე, ერთი კომპანიის „კოორდინატორის“ საქმიანობა შეიძლება იდენტური იყოს სხვა კომპანიის „მენეჯერის“ საქმიანობისა.მაგალითისთვის, ორგანიზაცია არა „მარკეტინგის მენეჯერს“, არამედ იმ ადამიანს ეძებს, ვინც ამ პოზიციაზე დაკისრებულ პასუხისმგებლობეს გაუმკლავდება. ასე რომ, პოზიციის დასახელებიდან კონკრეტული დასკვნების გამოტანა არასწორია. აპლიკანტმა ამ პოზიციაზე შესასრულებელი სამუშაოები ყურადღებით უნდა შეისწავლოს.

დისტანციური სამუშაო. თანამედროვე ტექნოლოგიებმა და პანდემიამ დისტანციური მუშაობა კიდევ უფრო შესაძლებელი გახადა. ამიტომ თუ სამუშაო აღწერაში სავალდებულო ფიზიკური დასწრება არ არის ნახსენები, არსებობს იმის შანსი, რომ სამუშაო დისტანციური იყოს.

ამას სტატისტიკაც ადასტურებს, აშშ-ს შრომის სტატისტიკის ბოუროს 2019 წლის მონაცემების მიხედვით, ამერიკის სამუშაო ძალის დაახლოებით 24%  ნახევარ სამუშაო დროს მაინც დისტანციურად მუშაობაში ატარებს. ამასთან, FlexJobs & Global Workplace Analytics-ის კვლევის შედეგების მიხედვით, 2019 წელს დისტანციური სამუშაოს რაოდენობამ ბოლო 5 წლის განმავლობაში 44%-ით მოიმატა, ხოლო ბოლო 10 წლის განმავლობაში - 91 %-ით.

მაშინაც კი, თუ სამუშაო აღწერაში მითითებულია, რომ ოფისიდან მუშაობა აუცილებელია, კომპანიამ საუკეთესო კადრისთვის შესაძლოა გამონაკლისი დაუშვას. ამიტომ, თუ სამუშაო აღწერაში მითითებული ეს პირობა აპლიკანტის ცხოვრების წესსა და საცხოვრებელ ადგილს ვერ ერგება, მან შესაძლებლობა ხელიდან არ უნდა გაუშვას. მას შემდეგ რაც პოტენციურ დამსაქმებელს საკუთარი ნიჭითა და უნარებით მოხიბლავს, ამ საკითხზეც უნდა ესაუბროს.

კარიერის ექსპერტების მტკიცებითმომზადება სამსახურის ძიების პროცესში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. სამუშაო აღწერის გაშიფვრა მომზადების პროცესის მხოლოდ ერთი ნაწილია.  ეს ტაქტიკა შესაძლოა, სამუშაოს საპოვნელად გადამწყვეტიც კი აღმოჩნდეს.

სათაური
გამოქვეყნების დრო
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015