HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები

ბევრი კომპანია, ფინანსური წარმატების მისაღწევად, სტრესულ სამუშაო კულტურას აყალიბებს. პოზიტიური  ფსიქოლოგა ადასტურებს, რომ სტრესული გარემო საზიანოა. გარდა ამისა, კვლევებით დასტურდება ისიც, რომ პოზიტიური გარემო, როგორც დამსაქმებლებისთვის, ისე დასამებულებისთვის, უდიდესი სარგებლის მომტანია. მაგრამ, არსებობს მოსაზერებაც, რომ  სტრესული გარემო თანამშრომლების სამუშაოს ხარისხს აუმჯობესებს. ეს მოსაზრება სანდო არ არის, რადგან  სტრესის მატარებელი კომპანიებისთვის, თანამშრომლების მოვლის ხარჯი მაღალია

დავიწყოთ იმით, სტრესულ გარემოს მქონე კომპანიებში, ჯანმრთელობის მოვლისა და დაცვის ხარჯები მაღლია.   აშშ-ს ფსიქოლოგთა ასოციაციის შეფასებით , აშშ-ს ჯანდაცვის ბიუჯეტი, სამუშაო სტრესის გამო, 500 მილიონი დოლარით ივსება  და ამავდროულად, სტრესის გამო,  550 სამუშაო დღე იკარგება;  შტატებ ში, 60%-80%  უბედური შემთხვევებისა, სამუშაო გარემოში არსებული სტრესის გამო ხდება. დადგენილია, რომ ექმითან ვიზიტების 80%-ის მიზეზიც სტრესია! სტრესი სამუშაო გარემოში იწვევს ჯანმრთელობის ისეთ პრობლემებს, როგორიცაა მეტაბოლიზმი, კარდიოვასკულარული დაავადებები და სიკვდილიანობაც კი.

ერთ-ერთი კვლევის მიხედვით, რაც უფრო დაბალ საფეხურზეა ადამიანი ორგანიზაციული სტრუქტურის იერარქიაში, მით უფრო მეტია ალბათობა, რომ კარდიოვასკულარული პრობლემებით დაავადდეს, დაემართოს გულის შეტევა ან სხვა კარდიოლოგიური კრიზისები. კაროლინას ინსტიტუტში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ ლიდერის ქცევასა და გულის დაავედებებს შორის კავშირი არესებობს,  ის მენეჯერები, რომლებიც ორგანიზაციაში სტრესულ სიტუაციას ქმნიან, კოლეგებში  ასევე ქმნიან გულის დაავადების მაღალ რისკს.

სტრესული გარემოს მომდევნო პრობლემა დემოტივაციით გამოწვეული  ხარჯია. მოკლევადიან პერიოდში, სტრესულ გარემოში ადამიანს მუშაობის მოტივაცია ეძლევა. თუმცა, კვლევების ადასტურებს, რომ ეს სტრესი დროის გასვლის შემდეგ, აუცილებლად გამოიწვევს თანამშრომლის დემოტივაციას. საქმეში  ჩართულობა ასოცირდება თანამშრომლის  დაფასებასთან, დაცულობასთან, მხარდაჭერასა და პატივისცემასთან. შესაბამისად, მოტივაციის სამუშაო გარემოში  არსებულ სტრესთან უკუპროპორციულია!

გუნდის წევრების მოტივაციის დაკარგვა, ორგანიზაციისთვის ძვირი ხარჯია. Gallup-ისა და Queens-ის ბიზნეს სკოლის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით,  დემოტივირებული თანამშრომლები 37% -ით მეტს აცდენენ სამსახურს, 49%-ით მეტი უბედური შემთხვევა ემართებათ და 60%-ით მეტ შეცდომას უშვებენ. ის თანამშრომლები, რომლებსაც ნაკლები მოტივაცია აქვთ 18%-ით ნაკლებად პროდუქტიულები არიან, 16%-ით ნაკლებ მომგებიანები და 37%-ით ნაკლებად იზრდებიან კარიერულად და 56%-ით ნაკლებ დამატებით ღირებულებას ქმნიან.  

მესამე დიდი ხარჯი ერთგულების ნაკლებობაა. კვლევების მიხედვით სამუშაო გარემოში სტრესი  თანამშრომელთა 50%-იან ნებაყოფლობით გადინებას იწვევს. ადამიანები იწყებენ ახალი სამსახურის ძიებას, უარს ამბობენ დაწინაურებაზე და ტოვებენ თანამდებობას. ცხადია, მაღალი დენადობა იწვევს შერჩევისა და ტრენინგების ხარჯების ზრდას, დაბალი პროდუქტიულობისა და დაბალი კომპეტენციის მაჩვენებელს. The Center of American Progress -ის შეფასებით, თითოეული თანამშრომლის ჩანაცვლება, კომპანიისთვის  თითოეული თანამშრომლის ხელფასის დაახლოებით 20% ჯდება.

ამ მიზეზების გამო, ბევრმა კომპანიამ ისეთი შეღავათების შემუშავება დაიწყო,  როგორიცაა სახლიდან მუშაობის შესაძლებლობა და ოფისში არსებული სავარჯიშო დარბაზები. თუმვცა, Gallup-ის გამოკითხვამ აჩვენა, მიუხედავად მრავალფეროვანი შეღავათებისა, გუნდის წევრების მოტივაციაზე და ჩართულობაზე, ყველაზე მეტად, პოზიტიური სამუშაო გარემო მოქმედებს- ადამიანებს  კარგი სამუშაო გარემოს უფრო არჩევენ, ვიდრე  მატერიალურ სარგებელს

გუნდისთვის პოზიტიური და ჯანმრთელი სამუშაო გარემოს შექმნა რამდენიმე მთავარ პრინციპზე დგას. HBR-ის კვევების მიხედვით, პოზიტიური სამუშაო კულტურა 6 პრინციპს ეფუძნება:

·        ლიდერი უნდა ზრუნავდეს, აინტერესებდეს და იღებდეს პასუხისმგებლობას კოლეგებსა და მეგობრებზე

·        კეთილგანწყობილია და თანაუგრძნოს კოლეგებს რთულ პერიოდში

·        არ ეძებს „დამნაშავეებს“ და კოლეგების გულშემატკივარია

·        გუნდის წევრებნა იციან  სამუშაოს მნიშვნელოვნება

·        გუნდის წევრები გამოხარტავენ  პატივისცემასა და ნდობას.

ასეთი გარემოს შესამქნელად, გვირჩევენ ვიცოდეთ და გავითვალისწინოთ შემდეგი:

ძლიერი სოციალური კავშირები . კვლევების მიხედვით, სამსახურში არსებული პოზიტიური სოციალური კავშირები დადებითი შედეგების მომტანია. მაგალითად, ადამიანები უფრო იშვიათად ხდებიან ავად, არიან ნაკლებად დეპრესიულები, სწავლობენ სწრაფად და იმახსოვრებენ მეტს, უკეთ უძლებენ ტკივილსა და დისკომფორტს, აჩვენებენ უფრო მეტ გონებრივ შესაძლებლობებს და უკეთესად ასრულებენ საკუთარ სამუშაოს.  კალიფორნიის უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ადრეული სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 20%-ით მაღალია ჭარბწონიან ადამიანებში, 30%-ით მაღალია ალკოჰოლურ სასმელზე დამოკიდებულ ადამიანებში, 50%-ით მაღალი - მწეველებში. თუმცა, ყველაზე მაღალი 70%-იანი მაჩვენებელი, იმ ადამიანების ანგარიშზეა, რომლებსაც ნაკლები სოციალური ურთიერთობები აქვთ. ტოქსიკური და სტრესით სავსე სამუშაო გარემო ცუდად მოქმედებს სოციალურ ურთიერთობებზე და შესაბამისად, სიცოცხლის ხანგრძლივობაზე.

ემპათია-  მენეჯერს დიდი გავლენა აქვს თანამშრომლების ემოციურ მდგომარეობაზე. მიჩიგანის უნივერსიტეტში,  CompassionLab-ში ჩატარებული კვლევა გაჩვენებს, რომ მენეჯერები, რომლებიც გამოხატავენ თანაგრძნონას თანამშრომლების მიმართ, ქმნიან გუნდურ იმუნიტეტს რთული პერიოდის დროს.

 დახმარება. თანამშრომლები უფრო ლოიალურები არიან იმ მენეჯერების მიმართ, რომლებიც მათ რთულ სიტუაციებში დახმარების ხელს უწოდებენ. ნიუ იორკის სტერნის ბიზნეს სკოლის კვლევის მიხედვით, თანამშრომლები უფრო მეტად ერთგულები და თავდადებულები არიან ისეთი მენეჯერების მიმართ, რომლებიც სამართლიანობასა და თავდადებას იჩენენ სამუშაო პროცესში. მენეჯერები, რომლებიც სხვებს ეხმარებიან, საკუთარ თავსაც აძლიერებენ.  როტერდამის მენეჯმენტის სკოლის კვლევის მიხედვით, დასაქმებულები უფრო მეტად კოლეგიალურები არიან მაშინ, როდესაც მათი მენეჯერი ყოველთვის მზადაა დახმარებისთვის. ამის მიზეზი მენეჯერის მიმართ დიდი ნდობაა.

საუბარი. გასაკვირი არ არის, რომ თანამშრომლების მუშაობის ხარისხი უფრო მეტად იზრდება მაშინ, როდესაც ისინი ამჩნევენ  მენეჯერი მათ პრობლემებზე ფიქრობს. ისინი თავს დაცულად გრძნობენ! ჰარვარდის უნივერსიტეტის  მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, თავმდაბლები მენჯერები , რომლებიც მზად არიან დაეხმარონ გუნდის წევრებს,  სამუშაოს შესრულების გამორჩეულ მაჩვენებელს დებენ. სამსახურში დაცულად ყოფნის შეგრძნება, თანამშრომლებს აძლევს ექსპერიმენტების ჩატარებისა და  კრეატიული ფიქრის შესაძლებლობას, რასაც შედეგად ახალი მიგნებები მოჰყვება.

წიგნში Give and Take , ადამ გრანტი ამბობს, რომ მენეჯერის კეთილგანწყობა და დიდსულოვნება გუნდისა და ორგანიზაციის  ეფექტურობის  ინდიკატორია. მკაცრი სამუშაო კლიმატი თანამშრომლების გაუარესებულ ჯანმრთელობის მდგომარეობას იწვევს. პოზიტიური სამუშაო კლიმატის შემთხვევაში, თანამშრომლებს ნაკლებად აწუხებთ გულის დაავადებები, სისხლის წნევა და ამასთან, მძლავრი იმუნური სისტემითაც გამოირჩევიან. პოზიტიური სამუშაო გარემო  ქმნის პოზიტიურ სამუშაო კულტურას და აძლიერებს ერთგულებას, მოტივაციასა და სამუშაოს მაღალ ხარისხს. ბედნიერი თანამშრომელი საუკეთესო  სერვისსაც ქმნის!  შეჯამების სახით, ბედნიერი და ზრუნვაზე ორიენტირებული სამუშაო კულტურა აუმჯობესებს თანამშრომლების კეთილდღეობას, პროდუქტიულობას და ამასთან, აუმჯობესებს კლიენტების კმაყოფილების მაჩვენებელსაც.

 

სათაური
გამოქვეყნების დრო
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015