HRM სფეროს კვლევა (2020 წლის დეკემბრის შედეგები)

კორონა ვისურით შექმნილი პანდემიის  უკვე ორმა ტალღამ,  თითქმის ყველა ორგანიზაციაში სამუშაოს შინაარსი და დინამიკა შეცვალა-სახლიდან მუშაობის პირობებში, მენეჯრებს მოუწიათ მოერგოთ „ვირტუალური მენეჯერის“ როლი, შეგუებოდნენ „ზუმგუნდს“ და შეგუებოდნენ მოცემულობას, რომ მისი კოლეგები „სხვაგან“ და დამოუკიდებლად მუშაობენ.  თითქმის ყველა ორგანიზაციის HRM გუნდის მიმდინარე, მნიშვნელოვანი ამოცანები გაჩერდა ან შესრულება გადაიდო გაურკვეველი ვადით, რადგან კოვიდრეალობაში ორგანიზაციების  პრიორიტეტულ ამოცანად იქცა ოფისიდან სამუშაოს  სახლში პორტირება,  თანამშრომელბის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა და ვირუსის  გავრცელებისგან თანამშორმლების დაცვა. კოლეგებთან ერთად მუშაობა  და ურთიერთობა უცბად  ჩაანაცვლა მეილებმა, მესინჯერმა და ვიდეოკონფერენციების პლატფორმებმა. ასეთი სწრაფი „გადართვა“ მარტივად არ მოხდა, ადამიანებს გაუჭირდათ სამუშაო ადგილიდან დისტანცირება და  მუშაობა სახლიდან. დღეს ნებისმიერი ორგანიზაციის მიზანი ადამიანების მართვაში მათი ჯანმრთელობის რისკების პრევენციაა, ეს კი  HRM გუნდის  აუცილებელ და ყოველდღიურ საქმედ იქცა.

ყველაზე საინტერესო კი ისაა რომ, HR პროფესიონალები,  დღეს  ერთ-ერთ რთულ მდგომარეობაშია, ამის აღნიშნვა თითქოს გამოგვრჩა-კომპანიის წევრების ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვასთან ერთად, HR მენეჯერების გუნდს მოცულობითი და  მნიშვნელოვანი  სამუშაოების შესრულება უწევს სახლიდან, ისეთი სამუშაოებისა, როგორიცაა თანამშრომლების პირადი ფიალების მართვა, ანაზღაურებისთვის ინფორმაციისა თუ საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება, რეკრუტინგისა და შერჩევის ვირტუალურ პროცესის წარმართვა, ვირტუალური დასაქმების ფორუმის წარმართვა,  ახალი თანამშრომლის  ონბორდინგის ვირტუალურად მართვა, თანამშრომლების შეფასების პროცესის ონლაინ სივრცეში გადატანა და სხვ.  HRM  სამუშაოების  „სახლიდან შესრულების პროცესი“ კომპლექსური გამოწვევაა, რადგან  ნებისმიერი ორგანიზაციისთვის ადამიანების მარტვის თითქმის ყველა ამოცანა სტრატეგიული მნიშვნელობის მატარებელია.  ამას გარდა, ასეთი სამუშაოების წარმართვა ფიზიკურ სივრცეშიც კი მნიშვნელოვან  და განსხვავებულ ძალისხმევას თუ მიდგომას მოითხოვს, რადგან საჭიროა კოოპერაცია გუნდებსა და იერარქიებს შორის- კომუნიკაცია ლიდერებთან კოლეგებთან, ინფორმაციის თუ მონაცემების გაცვლა-ანალიზი,  მსჯელობა, არგუმენტირება. დღეს HR მენეჯერების სამუშაოა იზრუნოს ორგანიზაციის წევრების ჯანმრთელობაზე, განწყობაზე, მოტივაციაზე და  შემდეგ კი საკუთარ ჯანმრთელობასა და სტრესზე.

ჯერ ისევ უცნობი გამოწვევის დასაძლევად, ხშირია, მოსაზრებებისა და რჩევების გაზიარება, როგორ უნდა მოერგოს HRM გუნდი ახალ რეალობას, რომელიც  მოითხოვს განსხვავებულ უნარებს, ახალ მიდგომებს, განსხვავებულ ხედვასაც, რადგან დღეს მნიშვნელოვანია ორგანიზაციებმა შეძლონ და  შეინარჩუნონ დისტანციაზე მყოფი თანამშრომლების გუნდურობა,  მოტივაცია, ორგანიზაციის კულტურა, ეფექტურობა და რაც მთავარია, გუნდის წევრების ცოდნა. ადგილობრივი მედია საშუალებებით, ხშირად ვისმენთ კოვიდ რეალობასთან ადაპტაციის შესახებ  სასარგებლო და საინტერესო ინფორმაციას. თუმცა,  გადავწყვიტეთ, გამოგვეკითხა HRM პროფესიონალები და გაგვერკვია,  როგორ შეიცვალა მათი სამუშაოები და როლი ორგანზიციაში, რა ცოდნა და კომპეტენციები ეხმარებათ მიმდინარე გამოწვევებს დაძლევაში.

HRM სფეროს პროფესიონალების კვლევა ნებაყოფლობითი გამოკითხვით ჩატარდა HRM  პროფესიონალების ჯგუფში. კვლევა მოიცავდა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა როლი და პოზიცია, აკადემიური განათლება, პანდემიის გავლენა სამუშაო პროცესზე, ინტერესი დამატებითი ცოდნის საჭიროებაზე, ძირითადი შედეგები და  ანაზღაურება.

კოვიდ19 ის გავლენის გარდა, HRM პროფესიონალების გამოკითხვის ერთ-ერთი მიზანია  სფეროში HR ბიზნეს პარტნიორებისა და HR Generalist (HR მენეჯერების) როლის შექმნა და განვითარება, რაც ერთის მხრივ, მიუთითებს ორგანიზაციებში HR მენეჯერების როლის პროგრესზე და მეორეს მხრივ, ორგანიზაციებში HR მენეჯერის როლის გაჩენის მზარდ საჭიროებაზე

ჩვენს მცირე გამოკითხვაში ჩაერთო  სფეროს 117 წარმომადგენელი, სადაც როლები ასე გადანაწილდა:

რესპოდენტების უმეტესობა HR  დეპარტამენტის ხელმძღვანელია -(41.35%), შემდეგ კი   HR მენეჯერი (20,17%), HR ბიზნესი პარტნიორი (9.8 %)    და HR Generalist (8.7%). პანდემიამდე და პანდემიის პერიოდშიც, მითითებული პოზიციების გავლენა და შედეგები ორგანიზაციაში მნიშვნელოვანია,  HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელების 38% უმაღლესი მენეჯმენტის მრჩეველია და მონაწილეობს ორგანიზაციის სტრატეგიულ დაგეგმვაში; HR მენეჯერების 11 % იც  აღმასრულებელი ლიდერების მრჩეველია და ასევე სტრატეგიული დაგეგმვის გუნდის წევრი; HR ბიზნეს პარტნიორების  7%  ამბობს , რომ მაღალი მენეჯმენტის მრჩეველია და მონაწილეობს სტრატეგიულ დაგემვაში. რაც შეეხება შედარებით ახალ როლს,  HR Generalist, რომელიც სამუშაოების შინაარსით HR მენეჯერის მსგავსია (პასუხისმგებელია HRM ყველა მიმართულებაზე: ფეიროლი, რეკრუტინგი და შერჩევა, განვითარების მართვა, გუნდის შეკვრა და ორგანიზაციული განვითარება), ჩვენი რესპოდენტების მიხედვით, მათი 3 % წარმოადგენს აღმასრულებელი მენეჯმენტის მრჩეველს და მხოლოდ 2 % მონაწილეობს სტრატეგიულ დაგეგმვაში.

გამოკითხვის შედეგების მიხედვით, სწავლებისა და განვითარების ხელმძღვანელი და რეკრუტინგის ხელმძღვანელი ასევე მონაწილეობენ სტრატეგიულ დაგეგმვაში (გამოკითხულთა 2%) და მათი როლი უფრო მეტად საშუალო რგოლისა და გუნდის წევრების მრჩევლია (7%) .

საინტერესოა, როგორია HRM პროფესიონალების პასუხისმგებლობა ორგანიზაციის შედეგებზე, რომელზეც დღეს ბევრი ლიდერი საუბრობს და აუცილებელიცაა, HR მენეჯერმა შექმნას ისეთი პრაქტიკა, რაც ორგანიზაციის შედეგებს გააუმჯობესებს. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ მოლოდინებს ასრულებს ჩვენი რესპოდენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან   HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელების 26% -მა აღნიშნა, რომ ის პასუხისმგებელია ორგანიზაციის შედეგებზე და ასევე, HR მენეჯერის 17%   პასუხისმგებელია ორგანიზაციის  შედეგებზე. რაც შეეხება ახალ როლს, HR Generalist ს, მხოლოდ 4 %-ია ორგანიზაციის შედეგებზე პასუხისმგებელი, რაც ცალსახად ამ როლის დამახასიათებელიცაა. მცირე კვლევის შედეგებით შეგვიძლია გავამტკიცოთ ჩვენი მოსაზერება, რომ  HRM სფეროს ხელმძღვანელების როლი მზარდია,   მათი სტრატეგიული როლი კი  აუცილებელია ნებისმიერ ორგანიზაციაში ბიზნესის უწყვეტობის, მზარდი მომგებიანობისა და ეფექტურობის მიზნით.  

კონკრეტული სპეციალიზაციის გარდა, როგორიცაა  რეკრუტინგის სპეციალისტი, კომპენსაციებისა და შეღავათების სპეციალისტი, საინტერესო აღმოჩნდა HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, HR მენეჯერის, HR ბიზნეს პარტნიორისა და HR Generalist-ის სამუშაოები ოპერაციულ დონზე. რესპოდენტების პასუხების მიხედვით,  HR დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ძირითადი სამუშაოა  HRM  სტრატეგიაზე მუშაობა (37.1%), HRM პროცედურების შემუშავება (39,17%) და HRM ბიუჯეტის განკარგვა (30.13%)

კვლევის მიხედვით,  HR მენეჯერების ძირითადი სამუშაოა  HRM პროცედურების შემუშავება (14%), HR ადმინისტრირება (19%) , თანამშრომლების შერჩევა (16%). ამავე როლის პასუხისმგებლობაა  გუნდურობის ღონისძიებების (12%) და შეფასების სისტემის მართვა (10%).

საინტერესოა HR ბიზნეს პარტნიორის საოპერაციო საქმიანობაც, რომელიც შედარებით ახალგაზრდა პროფესიაა და სულ რაღაც 2015 წლიდან გაჩნდა ადგილობრივ ბაზარზე. ცნობილია, რომ   HR  ბიზნეს პარტნიორის როლი  1997 წელს გამჩნდა HRM სფეროსა და ლიტერატურაში. მისი ავტორი კი მენეჯმენტის პროფესორი, კონსულტანტი და ქოუჩი დეივ ულრიხია, რომელმაც ამ ახალი როლის წარდგენით, კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა შესძინა  HR მენეჯერის როლს. წიგნში, Human Resource Champions, ულრიხი აღნიშნავს რომ თანამედროვე და  თანაც, ტექნოლოგიების ეპოქაში, HR მენეჯერის  როლია შექმნას გამორჩეული „პროდუქტი“ ან სერვისი, რაც დამატებით ღირებულებას ქმნის ორგანიზაციის წევრებისთვის, აქციონერებისთვის, თანამშორმლებისთვის თუ კლიენტებისთვის. რომ შევაჯამოთ, HR ბიზნეს პარტნიორი სტრატეგიული პარტნიორია ორგანიზაციის გრძელვადიანი წარმატებისთვის.

 HR ბიზნეს პარტნიორის როლი ვითარდება ადგილობრივ ბაზარზეც, სადაც ძირითადი სამუშაოებია შეფასების პროცესის მართვა, განვითარების პროგრამების მართვა, სტრატეგიულ დაგემგვაში მონაწილეობა, გუნდის წევრების შერჩევა. უნდა აღინიშნოს, რომ დაახლოებით 20-მდე ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციაში, ეს როლი უკვე გვხვდება და მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილებაც შექმნილია.

ქართულ HRM სფეროში შედარებით ახალი პოზიციის და როლის  HR Generalist-ის ფუნქციები უფრო მეტად ფოკუსირებულია ოპერაციულ ამოცანებზე- თანამშრომლების შერჩევაზე (6%), ადმინისტრაციულ საქმიანობაზე (6%), პოლიტიკისა და პროცედურების შემუშავებაზე (4%), თანამშრომლების განვითარებაზე. (4%). კიდევ ერთხელ უნდა ავნღიშნოთ რომ ეს როლი სულ რაღაც 2 -3 წლის „ისტორიას“ ითვლის და ამ როლის ძირითადი დამსაქმებლები კი უფრო მეტად,  მცირე და საშუალო ბიზნესია.

ვახსენეთ, რომ კოვიდ19 პირობებში, HRM პროფესიონალების ძირითადი სამუშაოები და ამოცანები. როგორც რესპოდენტები აღნიშნავენ, გაიზარდა სამუშაოები ჯანმრთელობის რისკების პრევენციის მიმართულებით (87.1 %), ინტენსიური გახდა კომუნიკაცია ორგანიზაციის ლიდერებთან (53.4%) და გაიზარდა კომუნიკაცია ორგანიზაციის წევრებთან (60.3%). რესპოდენტების მიერ გაზიარებული ინფორმაციამიუთითებს, რომ  პანდემიის პირველი და მეორე ტალღის პერიოდში, HRM გუნდის მნიშვნელოვანი ამოცანა გახდა ჯანმრთელობის რისკების მართვა და ჯანმრთელობის დაცვაზე ზრუნვა, რაც  ლოგიკური  და აუცილებელი შედეგია ვირუსის გავრცელების მზარდი დინამიკის ფონზე.

გარდა ჯანმრთელობის რისკების მართვისა, საინტერესო აღმოჩნდა ორგანიზაციების ძალისხმევა პანდემიით შექმნილი კრიზისის პირობებშიც. გამოკითხვის მიხედვით ირკვევა, რომ  HRM პროფესიონალების 60.3% მუშაობდა ორგანიზაციის წევრების შენარჩუნებაზე, 11.2 %-ს მოუწია თანამშრომლების შემცირება, 59.9 %  მუშაობდა  სამუშაო გრაფიკების შეცვლასა  და სამუშაოს რედიზაინზე (48.3%). ყურადღებას იქცევს გამორჩეულად მაღალი მაჩვენებელი თანამშრომლების ჩართულობის შენარჩუნებაზე,  რესპოდენტების 74.1 % ადასტურებს რომ ამ მიმართულებით მათი ძალისხმევა და სამუშაოები ინტენსიური გახდა. სახლიდან მუშაობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს თანამშრომლების შეფასებისა და შედეგებზე უკუკავშირის პროცესი, რომელიც მოითხოვს ახალ რეალობასთან ადაპტაციასა და ვირტუალურ სამუშაო პროცესზე მორგებას.  HRM სფეროს კვლევის  რესპოდენტების  28.4% მუშაობდა სწორედ  უკუკავშირის პროცესის ადაპტაციასა და   ანაზღაურების მოდელის ცვლილებაზე (21.6%). ეს მაჩვენებლები მიუთითებს, რომ  ადაპტაციის პროცესში HRM პროფესიონალები მნიშვნელოვან სამუშაოებს ასრულებენ არამარტო რისკების მართვის, არამედ გუნდის წევრების ჩართულობის, მოტივაციის შენარჩუნებასა და ზოგადად, ორგანიზაციული კულტურის შენარჩუნებაში.

HRIS საქართველოს ბაზარზე ნელნელა ვითარდება და ვრცელდება. მზარდია იმ ორგანიზაციების რიცხვი რომლებიც HRM-ის ძირითადი პროცესებს სოფტით მართავს. ჩვენი რესპოდენტების პასუხების მიხედვით, HRM პროფესიონალების 52.1% ძირითადი სამუშაოებს სწორედ პროგრამული უზრუნველყოფით წარმართავს: ადმინისტრირება-რესპოდენტების 79.5%, რეკრუტინგი - 43.8%, შედეგების შეფასება -37%, განვითარება -17.8%.

ხშირად საუბრობენ რომ HR მენეჯრებს სჭირდებათ ცოდნის თუ უნარების გადახალისება ტექნოლოგიურ ერაში. პანდემიამ სხვა გამოწვევები შექმნა და ახლა ვსაუბრობთ, რომ HR პროფესიონალებს ასევე უნდა შეეძლოთ ემოციური მხარდაჭერა, ემოციური სტაბილურობა და სხვებზე ზრუნვაც. ჩვენი გამოკითხვის ერთერთი საინტერსო ნაწილი კი სწორედ HR პროფესიონალების ცოდნასა და უნარების დაზუსტებაზე იყო მიმართული და შედეგად ვიგებთ, რომ რესპოდენტების 34.2% ძირითადი განათლებაა ბიზნესის ადმინისტრირება, 30.8% - ორგანიზაციული ფსიქოლოგია, ხოლო 12.5 % -ის აკადემიური განათლებაა სოციალური მეცნიერებები. რესპოდენტების 44.4%-მა დამატებითი ცოდნა შეიძინა ადგილობრივ ტრენინგ ცენტრებში, 6.8 % ფლობს საერთაშორისო SPHR სერტიფიკატს, PHR სერტიფიცირება კი გავლილი აქვს 6%-ს.  HRM პროფესიონალების 59.8% ს სურვილი აქვს შეიძინოს ცოდნა HR ტექნოლოგიების მიმართულებით, 59% - HR ანალიტიკის მიმართულებით, 54% კი დამსაქმებლის ბრენდინგის მიმართულებით. რესპოდენტების მიერ დასახელებული  მიმართულებები თუ ცოდნები  სწორედ ისაა, რაც დღეს განსაკუთრებით მნიშვენლოვანია ხალხის მართვაში მონაცემებზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებების მისაღებად ტალანტების მოზიდვის, ტალანტების განვითარებისა და შენარჩუნების მიზნით არასტაბილურ, მაღალკონკურენტუნარიან და ასევე ცოდნის დეფიციტით გამორჩეულ გარემოში.

მიუხედავად უცნაური რეალობისა, HRM პროფესიონლების უმეტესობამ წარმატებით შეძლო ვირუსული კრიზისი გამკლავება, თანამშრომლების შენარჩუნება და ახალი გუნდის წევრების მოძიებაც კი. რესპოდენტების ინდივიდუალური პასუხების მიხედვით, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სხვადასხვა ინდუსტრიის 117 მა პროფესიონალმა გაუძლო და შეინარჩუნა ძირითადი სამუშაო პროცესი ისეთი შედეგების მისაღებად, როგორიცაა HRM სოფტის დანერგვა, გუნდის წევრების  შერჩევა, შეფასების სისტემის იმპლემენტაცია და რაც მთავარია, თანამშრომლების შენარჩუნება.

ახალი რეალობიდან გამომდინარე, უკვე შეიცვალა ხედვაც და დღეს, პროფესიონალების 88.9 % ფიქრობს, რომ მათი როლი სტრატეგიულია (რაც ფაქტია და ციფრებიც ადასტურებს), მათი მომავალი სამუშაოები კვლავ თანამშრომლების ჯანმრთელობაზე ზრუნვაა (72.6%) და რაც გამორჩეულად საინტერესოა,  ესაა რესპოდენტების 73.5% ის მიერ დაფიქსირებული ახალი როლიც და ხედვაც- ზრუნვა  და თანამშრომლების ფსიქლოგიური მხარდაჭერა, სწორედ ამ ახალ როლზეა მოლოდინები ბიზნესისგან. კოვიდრეალობაში,  HRM  სფეროს ერთერთი მნიშნელოვანი და ახალი ამოცანა, სწორედ  გუნდის წევრების ფსიქოლოგიური გამხნევება და მათ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვაა. რეალობა ასეთია და HRM პროფესიონალების მოლოდინებიც შესაბამისი- კოლეგებზე ზრუნვა HRM პროფესიონალებისთვის კიდევ უფრო  საჭირო პასუხიმსგებლობად გადაიქცევა უახლოეს მომავალში.

კვლევაში მონაწილე 117 რესპოდენტის ბიზნეს სექტორი ასე განაწილდა: 16.2% -ბანკი, 12.8% -ვაჭრობა და დისტრიბუცია, ჯანდაცვა-8%, გემბლინგი -6%. ამას გარდა, 24 % ჯამური პროცენტი შეადგინა ისეთმა ინდუსტრიებმა, როგორიცაა საშენი მასალების წარმოება, ავტოსერვისი, საკონსულტაციო მომსახურება, კვების წარმოება და სხვ.

 HRM სფეროს ახასიათებს გენდერული დისბალანსი და ჩვენი გამოკითხვის მიხედვითაც, რესპოდენტების 95.7 % ქალია, რესპოდენტების 51.3%  25-35 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს მიეკუთვნება, ხოლო 32.5% კი 36-45 ასაკობრივ ჯგუფში გადანაწილდა. როგორც ჩანს, სფეროში მილენიალების, როგორც ახალი სამუშაო ძალის, პროცენტული მაჩვენებელი იზრდება

HRM პროფესიონალების ანაზღაურების სტრუქტურა განსხვავებულია: ჩვენი გამოკითხვის მიხედვით,  HR ლიდერების საშუალო ანაზღარება 7000 ლარი დაფიქსირდა, HR მენეჯერების საშუალო ანაზღაურება 2500-3500 ლარს აღწევს, HR Generalist-ის ანაზღაურება2000ლ, ხოლო HR ბიზნეს პარტნიორისა -3500ლ. ისეთ პოზიციებზე, როგორიცა შერჩევის სპეციალისტი, გავრცელებული ანაზრაურებაა 800-1500ლ, განვითარების მიმართულების ხელმძღვანელი 3500ლ,  კომპენსაციებისა და შეღავათების როლზე კი გავრცელებული ანაზღაურება  1500-2000ლ.

სავარაუდოა, რომ ახალ რელობაში (რომელიც არ გულისხმობს მხოლოდ პანდემიის და /ან კარანტინის დასრულებას) HR მენეჯებისა თუ პროფესიონალების როლი კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან ბევრი ორგანიზაცია საუბრობს მუშაობის ჰიბრიდული მოდელის შენარჩუნებაზე, ბევრი ორგანიზაცია ფიქრობს მართვის ავტომატიზირებულ პროცესებზე, მომავალი ლიდერების გაზრდაზე... გვაქვს იმედი, HR პროფესიონალები ტრანსფორმაციის ამ საინტერესო პროცეს კვლავ წარმატებით გაუძღვებიან და ამისთვის ემზადებიან კიდეც. როგორც კვლევიდან ირკვევა, 92 % ფიქრობს რომ აუცილებელია სტრატეგიული ხედვა, 65.4% ფიქრობს რომ სჭირდება ფინანსების ცოდნა, 60% თვლის რომ აუცილებელია მარკეტინგის ცოდნა, ხოლო 63 % კი დარწმუნებულია, რომ ტექნოლოგიების ცოდნა მნიშვნელოვანია. ისევე როგორც სხვა, ბიზნეს ფუნქციები, ხალხის მართვა საინტერესო ტრანსფორმაციას გადის- ტრადიციული, ტეილორიზაციით გაჯერებული პრაქტიკა იცვლება, თითქმის უკვე შესამჩნევად, ეს კი აუცილებელია, რადგან განსხვავებულია ახალი თაობის ტალანტების მოლოდინები, განსხვავებულია კონკურენტული თუ საკანონმდებლო გარემო და რაც მთავარია, სახლში მუშაობით მიღებული გამოცდილება კიდევ რამდენიმე განსხვავებას შექმნის, თუმცა რა მიმართულებით- ჯერ ბუნდოვანია...

სათაური
გამოქვეყნების დრო
ონლაინ გატარებული დროის შემცირება და პროდუქტიული ჩვევების გამომუშავება
21.05.2024
დასასრულის დროა - როგორ უნდა მივხვდეთ, რომ სამსახურის შეცვლის დრო მოვიდა
19.05.2024
5 მიზეზი, რატომ ამბობენ კანდიდატები უარს დასაქმების შეთავაზებაზე
17.05.2024
როგორ შეიძლება ჩანაცვლდეს 40 საათიანი და 5 სამუშაო დღიანი კვირა
15.05.2024
კალიფორნიაში ინიცირებული კანონის თანახმად, დამსაქმებელი შეიძლება დაჯარიმდეს არასამუშაო საათებში დასაქმებულთან დაკავშირების გამო
13.05.2024
მარტოობის შეგრძნება სამსახურში
07.05.2024
ყოველკვირეული შეხვედრების უპირატესობები პერფორმანსის ყოველწლიურ შეფასებასთან შედარებით
07.05.2024
4 ნაბიჯი ჯანსაღი კორპორატიული კულტურის შესაქმნელად
30.04.2024
დასაქმების ფასი - სამსახურის ძიებისას დავალების ან სამუშაოების შესრულება, ანაზღაურების გარეშე
28.04.2024
სამი რამ, რასაც ლიდერებმა თავი უნდა აარიდონ
25.04.2024
როგორ გახდეთ უკეთესი მენეჯერი Gen Z-თვის
23.04.2024
3 მიზეზი, თუ რატომ მიდიან საუკეთესო დასაქმებულები სამსახურიდან
21.04.2024
3 მიზეზი, თუ რატომ შეიძლება იქცეს გადაწყვეტილების მიღების ზედმეტი თავისუფლება ტოქსიკურად
18.04.2024
5 რჩევა ხელფასის ოდენობის მოლაპარაკებისას
17.04.2024
Gen Z ეფექტი - როგორ ქმნიან მომავალს ახალგაზრდა დასაქმებულები
14.04.2024
როგორ მივუთითოთ უნარები და ძლიერი მხარეები რეზიუმეში
11.04.2024
რა უნდა ვიცოდეთ 2024 წლის LinkedIn-ის სწავლება-განვითარების რეპორტთან დაკავშირებით?!
09.04.2024
15 რჩევა 2024 წელს დასაქმებისთვის
07.04.2024
4 გზა ეფექტური გადაწყვეტილებების მისაღებად
05.04.2024
ემპათიური ლიდერობა ცვლილებების დროს
02.04.2024
ცნობისმოყვარეობის ძალა სამუშაო ადგილზე
31.03.2024
5 უნარი, რომელიც სამსახურში შეუცვლელს გაგხდით
29.03.2024
თანამშრომლებს შორის ნდობა დასაქმებულების გადინების მაჩვენებელს ანახევრებს
25.03.2024
2 ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რაც კარიერის დასაწყისში უნდა ისწავლოთ
22.03.2024
4 ხრიკი კომუნიკაციის უნარის გაუმჯობესებისთვის
19.03.2024
განგრძობითი სწავლება - მიდგომა, რომელიც ყველა ლიდერს სჭირდება ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
17.03.2024
კარიერის კრიზისის 4 ყველაზე გავრცელებული სახე
14.03.2024
პატარა შესვენებების ძალა გადატვირთულ სამუშაო დღეს
12.03.2024
Job ghosting - რატომ უჩინარდებიან დამსაქმებლები კანდიდატის შერჩევის პროცესში
11.03.2024
კანდიდატების შერჩევის პროცესი ტესლაში
07.03.2024
ღია კითხვები - ეფექტური კომუნიკაციის გასაღები
05.03.2024
GenZ-ის მენეჯერებზე უკეთეს კარიერულ რჩევებს ChatGPT სთავაზობს
03.03.2024
რჩევები პროდუქტიულობისთვის
29.02.2024
ცვლილებებთან შეგუების 4 სტრატეგია ლიდერებისთვის
27.02.2024
3 რჩევა პროდუქტიულობისათვის
25.02.2024
მობილურზე დამოკიდებულება და როგორ ვებრძოლოთ მას
22.02.2024
უნდა დათანხმდეს თუ არა დასაქმებული დამსაქმებლის საპასუხო შეთავაზებას?
21.02.2024
"გადამწვარი" დასაქმებულების შენარჩუნების გზები
18.02.2024
პარეტოს წესი და მისი პრაქტიკაში გამოყენების გზები
15.02.2024
თანამშრომლების წახალისების არამატერიალური გზები
13.02.2024
6 გზა, თუ როგორ გავუმკლავდეთ დაგროვებულ საქმეს
11.02.2024
ტოპ 10 ე.წ. რბილი უნარი, რომელიც უნდა აითვისოთ 2024 წელს
08.02.2024
პროკრასტინაციის გამომწვევი მიზეზები და მასთან ბრძოლის მეთოდები
06.02.2024
ქრონიკული მოწყენილობა სამსახურში - 5 გზა მის დასამარცხებლად
04.02.2024
რომელი ბენეფიტები სურთ დასაქმებულებს დამსაქმებლისგან?!
02.02.2024
როგორ მოვემზადოთ გასაუბრებისთვის ChatGPT-ის გამოყენებით
30.01.2024
3 გზა, როგორ შეიძლება წარმოაჩინოთ გუნდური მუშაობის უნარი გასაუბრებაზე
28.01.2024
5 გზა, თუ როგორ უნდა წარმოაჩინოთ ლიდერული უნარები
25.01.2024
5 უნარი, რომელიც 2024 წელს დაგჭირდებათ წარმატებით დასაქმებისთვის
23.01.2024
რა არის რეფერალი და როგორ შეიძლება მისი მიღება
21.01.2024
6 რჩევა, როგორ ჩავატაროთ ნაყოფიერი შეხვედრები 2024 წელს
16.01.2024
4 კითხვა, რომლებზე პასუხებიც დაგეხმარებათ დავალებების დელეგირებაში
16.01.2024
ტოპ 10 მოთხოვნადი ტექნოლოგიური უნარი Coursera-სგან
14.01.2024
5 სხვადასხვა ტიპის მომხმარებელი LinkedIn-ზე
12.01.2024
ემოციური კავშირის დამყარება - წარმატებული გასაუბრების გასაღები
09.01.2024
ახალი წლის 5 გეგმა ყველა ლიდერისთვის
07.01.2024
3 სტრატეგია ლიდერებისთვის 2024 წელს
04.01.2024
როგორ ვავარჯიშოთ გონება იმისთვის, რომ უკეთ შევასრულოთ 2024 წლის გეგმები
02.01.2024
5 ნაბიჯი ახალ წელს კარიერული წინსვლის დასაგეგმად
28.12.2023
3 გზა, თუ როგორ უნდა უპასუხოთ კითხვას სახელფასო მოლოდინების შესახებ
27.12.2023
რომელია დღის ყველაზე არაპროდუქტიული პერიოდი Slack-ის ახალი კვლევის თანახმად
24.12.2023
5 მავნე ჩვევა სამსახურში, რომელიც 2023 წელს უნდა დაუტოვოთ
21.12.2023
Upwork-ის უახლესი კვლევის შედეგები - ფრილანსერები, სხვა დასაქმებულებთან შედარებით, უფრო აქტიურად იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს
16.12.2023
მულტიტასკინგი ნაკლებად პროდუქტიულობას ნიშნავს
12.12.2023
დასაქმებულებზე ზრუნვის გამოხატვის 3 გზა
12.12.2023
ლიდერობის 5 ტრენდი, რომლებიც განსაზღვრავენ 2024 წელს
10.12.2023
2024 წლის ტრენდები დამსაქმებლებისთვის
09.12.2023
დასაქმებულის ერთგულება - დადებითი და უარყოფითი მხარეები
07.12.2023
ბილ გეიტსი სამ დღიან სამუშაო კვირას წინასწარმეტყველებს
27.11.2023
3 გზა, როგორ განაპირობებს მადლიერება კომპანიის წარმატებას
26.11.2023
Boredout და არა Burnout - მოწყენილობა, დასაქმებულების დემოტივაციის მთავარი მიზეზი
26.11.2023
მუდმივი გადაღლილობა - ენერგიის დეფიციტის 3 მიზეზი
26.11.2023
6 მარტივი რჩევა რეზიუმეს გასაახლებლად
26.11.2023
განსხვავება ლიდერობას და მენეჯმენტს შორის
23.11.2023
3 გზა, თუ როგორ ავირიდოთ თავიდან ინოვაციურობით გადაწვა
20.11.2023
5 უნარი, რომელიც დაგეხმარებათ წარმატების მიღწევაში ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
19.11.2023
5 გზა როგორ ვიპოვოთ კარიერული ზრდის და განვითარების შესაძლებლობები
17.11.2023
დასაქმებულთა 77%-ს სურს 4 დღიანი სამუშაო კვირა - რატომ არ სთავაზობენ კომპანიები დასაქმებულებს ამ ბენეფიტს?
14.11.2023
რატომ მიდიან დასაქმებულები სამსახურიდან დაწინაურების შემდეგ
05.11.2023
როგორ გავლენას ახდენენ TikTok ტრენდები შრომით ურთიერთობებზე
05.11.2023
პროკრასტინაციის გამომწვევი 4 მიზეზი
02.11.2023
როგორ გავუმკლავდეთ კონფლიქტურ კოლეგას სამსახურში
31.10.2023
7 რთული შეკითხვა გასაუბრებაზე და როგორ უპასუხოთ მათ
28.10.2023
მულტიტასკინგი სამსახურში პროდუქტიულობის დაკარგვის გარეშე
26.10.2023
დროის სწორად მართვის 5 სტრატეგია მენეჯერებისთვის ჰიბრიდული რეჟიმის პირობებში
24.10.2023
შეგუების ტრენდი და როგორ დავამარცხოთ ის
21.10.2023
სწორი მოლოდინების განსაზღვრის ხელოვნება
19.10.2023
ლიდერისთვის აუცილებელი 5 უნარი
17.10.2023
Zoom-ის ეფექტი და როგორ ვებრძოლოთ გარეგნობით უკმაყოფილებას
15.10.2023
სამსახურში კონფლიქტის მოგვარების 8 გზა
12.10.2023
5 შეცდომა, რომელსაც თავი უნდა აარიდოთ რეზიუმეში
08.10.2023
15%-ის წესი მაქსიმალური პროდუქტიულობისთვის
07.10.2023
როგორ ვუპასუხოთ შეკითხვას - „რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინები?"
05.10.2023
სამი გზა, თუ როგორ შეიძლება ChatPGT-ის გამოყენება ბრეინშტორმინგისას
03.10.2023
სამი ყოველდღიური რიტუალი - პროდუქტიულობის შენარჩუნების საიდუმლო დაკავებული ადამიანებისთვის
01.10.2023
4 გზა, თუ როგორ გაუმკლავდეთ ტოქსიკურ მენეჯერს
28.09.2023
5 ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგა კარიერის არჩევის გზაზე
26.09.2023
სამი ელემენტი, რომელსაც უნდა შეიცავდეს დასაქმებულის შეფასება
24.09.2023
ოთხი კითხვა, რომლებიც გასაუბრებაზე უნდა დასვათ
21.09.2023
თავის არიდება - ერთი რამ, რაც ადამიანებს ხელს უშლის წარმატების მიღწევაში
16.09.2023
მოსმენის განსაკუთრებული ძალა - Spotify-ის CEO-ს გაკვეთილი საუკეთესო ლიდერობისთვის
14.09.2023
როგორ გაზარდოთ თვითრწმენა და გაუმკლავდეთ იმპოსტერის სინდრომს
12.09.2023
შეწყვიტეთ გადაჭარბებულად მუშაობა შვებულებიდან დაბრუნების შემდეგ
10.09.2023
უკუკავშირისთვის მომზადება - შეხვედრამდე, შეხვედრის დროს და შემდეგ
07.09.2023
HR გუნდის მნიშვნელობა და მომავალი
05.09.2023
HR გუნდის მნიშვნელობის ევოლუცია და მომავალი
05.09.2023
ახალი, განსხვავებული მიდგომა უკუკავშირის მიმართ
03.09.2023
4 მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაუშვათ შეცდომები
31.08.2023
რატომ კარგავს აქტუალობას სამუშაოს შესრულების შეფასების ყოველწლიური სისტემა
30.08.2023
რატომ გახდა უნარებით დაქირავება ძვირი?
27.08.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო პროფესიული განვითარებისთვის
24.08.2023
10 სტრატეგია ახალ სამსახურში შფოთვასთან გასამკლავებლად
23.08.2023
შვიდი ნაბიჯი კარიერის ცვლილებისთვის
20.08.2023
მენეჯერების დაშვებული შეცდომები, რითიც ხელს უშლიან დასაქმებულების ბედნიერებას
10.08.2023
სამსახურში ნამდვილი მეგობრის ყოლის მნიშვნელობა
06.08.2023
გუნდის წარმატების სამი მთავარი წინაპირობა
01.08.2023
კარიერის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა - "რატომ ვაკეთებ ამას?"
30.07.2023
როგორ უნდა დაძლიონ მენეჯერებმა მკაცრი უკუკავშირის უხერხულობა
28.07.2023
რჩევები მენეჯერებისთვის ტოქსიკური სამუშაო კულტურის და თანამშრომელთა გადინების შესამცირებლად
25.07.2023
რჩევები დამწყები მენეჯერებისთვის ნდობის მნიშვნელობის შესახებ
23.07.2023
პროკრასტინაცია - მისი გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მას
20.07.2023
როგორ შევინარჩუნოთ კარგი განწყობა, როცა ძალიან გვჭირდება გამარჯვების შეგრძნება
18.07.2023
როგორ შეიძლება კანდიდატის წარმოდგენილ რეზიუმეში ხელოვნური ინტელექტის კვალის პოვნა
16.07.2023
რჩევები მენეჯერების თვითგანვითარებისთვის
14.07.2023
5 გზა თუ როგორ შეუძლია HR დეპარტამენტს უზრუნველყოს კომპანიის წარმატება მუდმივად ცვალებად დროში
11.07.2023
უწყვეტი სწავლა - წარმატების მთავარი გასაღები
08.07.2023
როგორ და რატომ უნდა გქონდეთ სათადარიგო კარიერის გეგმა
06.07.2023
5 რამ, რაც შვებულებაში გასვლამდე უნდა გააკეთოთ
02.07.2023
სამართლიანი და მზრუნველი ლიდერი
02.07.2023
სამართლიანი და მზრუნველი ლიდერი
02.07.2023
7 გზა ტოქსიკურ თანამშრომლებთან გასამკლავებლად
29.06.2023
3 გზა სამსახურში თანამშრომლების ერთ გუნდად შეკვრისთვის
28.06.2023
ცუდი მენეჯერების დამახასიათებელი ერთი საერთო თვისება - სხვისი წარმატების მისაკუთრება
25.06.2023
ურთიერთობებზე დაფუძნებული ლიდერობის ძალა
23.06.2023
დამატებითი სამუშოები და ფრილენსერობა
19.06.2023
უკუკავშირის მიცემისას, კრიტიკასა და შექებას შორის ბალანსის დაცვა, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია
15.06.2023
წარმატებული ლიდერისთვის აუცილებელია იყოს კარგი მსმენელი
10.06.2023
წარმატებული ლიდერისთვის აუცილებელია იყოს კარგი მსმენელი
10.06.2023
7 გზა ლიდერებისთვის დასაქმებულების მიმართ პატივისცემის გამოსახატად
10.06.2023
მოსაწყენი რეზიუმესთვის დამახასიათებელი ნიშნები
10.06.2023
შეხვედრების რაოდენობის შემცირებით ან მისი გაუქმებით შესაძლებელია ხარჯების დაზოგვა და თანამშრომლების პროდუქტიულობის გაზრდა - Shopify
08.06.2023
იმპოსტერის სინდრომი და მისი დამარცხების გზები
30.05.2023
5 რამ რაც Gen-Z დასაქმებულებს სურთ დამსაქმებლებისგან
27.05.2023
სწორად შერჩეულ საჩუქარს შეუძლია გაამყაროს კავშირი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის
27.05.2023
4 შეკითხვა კომპანიის მმართველ მენეჯერს
27.05.2023
ტოქსიკური კულტურა კომპანიაში და დასაქმებულთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა
27.05.2023
3 რჩევა გადაწვის შესამცირებლად
21.05.2023
რა შემოწმებას გადის კანდიდატი დასაქმებამდე
20.05.2023
დიპაკ ჩოპრას სამი კრიტერიუმი ადამიანებთან ურთიერთობისთვის
17.05.2023
როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება 5 წამყვან ინდუსტრიაში
16.05.2023
სპილოს და მხედრის თეორია - როგორ გახდეთ უკეთესი მენეჯერები
14.05.2023
როგორ გამოვიყენოთ ხელოვნური ინტელექტი სწავლისა და განვითარებისთვის
09.05.2023
როგორ უნდა შეცვალონ მენეჯერებმა მიდგომები ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში წარმატების მისაღწევად
07.05.2023
10 გზა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება რეკრუტინგის პროცესში
07.05.2023
5 რჩევა თუ როგორ მოემზადოთ TEDx-ზე სიტყვით გამოსასვლელად
05.05.2023
სამსახურის დასაქმებულების საჭიროებებთან შესაბამისობა ამცირებს ე.წ. „გადაწვის“ სინდრომს
02.05.2023
6 შეკითხვა თვითრეფლექციისთვის თუ გუნდის შედეგებით იმედგაცრუებული ხართ
30.04.2023
5 შეცდომა, რომელიც არ უნდა დაუშვათ რეზიუმეს შედგენისას
15.04.2023
„გადაწვის“ სინდრომი - შესაძლებელია თუ არა მისი აღმოფხვრა?!
15.04.2023
ტიმ ქუქის მწარე სიმართლე წარუმატებლობის შესახებ, რასაც ადამიანთა უმრავლესობა არასდროს აღიარებს
14.04.2023
მარტოობა სამსახურში - რა შეგიძლიათ გააკეთოთ თუ თავს კოლეგებისგან იზოლირებულად გრძნობთ
14.04.2023
რატომ არის მნიშვნელოვანი კარგად წერის უნარი ხელოვნური ინტელექტის ეპოქაში
14.04.2023
6 მეთოდი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ შფოთვის წინააღმდეგ და მის სამართავად
09.04.2023
დისტანციური შემცირებების ეპოქა - დასაქმებულები შემცირების შესახებ ამბავს ელექტრონულად იგებენ
08.04.2023
დასაქმებულების არაპროდუქტიულობის დამარცხების საუკეთესო გზა მათი შრომის აღიარებაა
08.04.2023
როგორ მართოთ და მისცეთ მოტივაცია ინტროვერტებს
02.04.2023
როგორ უნდა შექმნათ კომპანიაში კულტურა, რომელიც უზრუნველყოფს თანამშრომლების ჩართულობას
02.04.2023
როგორი გავლენა მოახდინა დისტანციურად მუშაობის მოდელმა მენეჯერებზე
01.04.2023
შვიდი მარტივი რჩევა, თუ რისი გაკეთება შეგიძლიათ დღესვე უკეთესი ლიდერობისთვის
29.03.2023
ცნობილი ფილოსოფოსების 11 გამონათქვამი სტარტაპებისთვის
28.03.2023
კონფლიქტების გადაწყვეტა, მართვა თუ ჩართულობა?
26.03.2023
კომპანიის კულტურის 5 ტოქსიკური ნიშანი, რომელიც გასაუბრების ეტაპზევე შეგიძლიათ ამოიცნოთ
18.03.2023
Gen Z თაობა თვლის, რომ წარმატებული კარიერისთვის საჭირო არ არის უნივერსიტეტის დიპლომი
18.03.2023
სამი ტიპის ძალაუფლება სამსახურში - როგორ უნდა მოვიპოვოთ ისინი
18.03.2023
ლიდერობის გაკვეთილები ტედ ლასსოსგან
16.03.2023
რბილი უნარები, რომლებიც საჭიროა ყველა სამსახურში
05.03.2023
როგორ გავაუმჯობესოთ დასწავლის უნარი
05.03.2023
4 გზა, თუ როგორ შეგიძლიათ ChatGPT-ის გამოყენება სამსახურის ძიებისას
05.03.2023
როგორ ნაწილდება გენდერული როლები დისტანციურად მუშაობის დროს
28.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
სამი გზა თუ როგორ დაძლიოთ შიში, რომელიც კარიერულ წინსვლაში ხელს გიშლით
26.02.2023
არანორმირებული სამუშაო საათები სამუშაო პროცესს უფრო ეფექტურს ხდის
23.02.2023
დასაქმებულის 10 ყველაზე მოთხოვნადი უნარი
19.02.2023
სამი გზა, როგორ ვაქციოთ ცუდი დღე კარგ დღედ
19.02.2023
ყოველთვის სწორი კანდიდატის შერჩევის საიდუმლო
16.02.2023
5 სტრატეგია ტოქსიკურ ადამიანებთან გასამკლავებლად
14.02.2023
Harvard-ის 85 წლიანი კვლევის შედეგი - ერთი რამ რაც ადამიანებს აბედნიერებთ
12.02.2023
4 სტრატეგია დასაქმებულებისთვის უკეთესი სამუშაო გარემოს შესაქმნელად
09.02.2023
5 რბილი უნარი, რომელიც აუცილებელია თანამედროვე შრომით ბაზარზე წარმატებისთვის
06.02.2023
ქალები, კაცებთან შედარებით, უფრო კეთილ უკუკავშირს იღებენ, რაც აფერხებს მათ წინსვლას
06.02.2023
როგორ გავუმკლავდეთ სტრესს გასაუბრების წინ
02.02.2023
ბედნიერება და კმაყოფილება სამსახურში - ემთხვევა თუ არა თქვენი ღირებულებები დამსაქმებლის ღირებულებებს
31.01.2023
რა სურთ დასაქმებულებს 4 დღიან სამუშაო კვირაზე მეტად
29.01.2023
როგორ დავეხმაროთ Gen-Z თანამშრომლებს სამსახურში საკუთარი ადგილის პოვნაში
25.01.2023
რა იწვევს უსარგებლო შეხვედრებს და როგორ შევამციროთ მათი რაოდენობა
24.01.2023
რატომ არის ორშაბათი საუკეთესო დღე ახალი მიზნების დასახვისთვის
21.01.2023
გასაუბრებისას დაშვებული ყველაზე გავრცელებული შეცდომები
19.01.2023
როგორ გამოვნახოთ დრო თვითგანვითარებისთვის, როცა დრო არაფრისთვის გვყოფნის
17.01.2023
5 მიზეზი თუ რატომ უნდა წამოხვიდეთ სამსახურიდან
15.01.2023
როგორ მისცეთ მოტივაცია თანამშრომელს, როცა მისი დაწინაურება არ შეგიძლიათ
12.01.2023
საუკეთესო შედეგების მისაღწევად მოეპყარით თითოეულ დასაქმებულს, როგორც ლიდერს
10.01.2023
მითი ქარიზმატული ლიდერების შესახებ
09.01.2023
7 მიზეზი, თუ რატომ უნდა განაახლოთ თქვენი LinkedIn-ის პროფილი 2023 წლამდე
28.12.2022
როგორ გაუმკლავდეთ წლის ბოლოს გადაწვის შეგრძნებას
25.12.2022
საიდუმლო სანტას ისტორია
25.12.2022
ლიდერობის და გუნდური მუშაობის საუკეთესო მაგალითი - რა უნდა ვისწავლოთ ლიონელ მესისგან და არგენტინის საფეხბურთო ნაკრებისგან
23.12.2022
როგორ დააინტერესოთ და შეინარჩუნოთ Gen Z თანამშრომლები
20.12.2022
რატომ არ ითხოვს Google სამოტივაციო წერილებს აპლიკანტებს
18.12.2022
რა უნდა გაითვალისწინონ კომპანიებმა შემცირებებისას
16.12.2022
პრაქტიკული რჩევები კარიერის ცვლილების დასაგეგმად
13.12.2022
საუკეთესო თანამშრომლების შესანარჩუნებლად, იზრუნეთ მათი მენეჯერების შენარჩუნებაზე
11.12.2022
„სუსტი კავშირების ძალა“ - ვინ დაგეხმარებათ ახალი სამსახურის მოძებნაში?!
08.12.2022
როგორ გავაუმჯობესოთ სამუშაო ყოველდღიურობა დასაქმებულებისთვის 2023 წელს
06.12.2022
მადლობის წერილი გასაუბრების შემდეგ - მისი მნიშვნელობა და პრაქტიკული რჩევები
04.12.2022
2023 წლის წამყვანი ტრენდები შრომით ბაზარზე
01.12.2022
Forbes-ის რჩევები პერსონალური კარიერული განვითარების გეგმის შესადგენად
29.11.2022
კვლევა ტალანტების პროფესიული მიგრაციის შესახებ
27.11.2022
ჰიბრიდული და დისტანციური მუშაობის უპირატესობები Forbes-ის კვლევების თანახმად
24.11.2022
გემუქრებათ თუ არა ე.წ. „ჩუმი გათავისუფლება“ და როგორ დაუპირისპირდეთ მას
23.11.2022
უარი შიდა მობილობაზე - სამსახურიდან წასვლის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მიზეზი და მისი მართვის გზები
20.11.2022
სირცხვილი სამსახურში - როგორ გათავისუფლდეთ ამ შეგრძნებისგან
18.11.2022
ხუთი მიზეზი, თუ რატომ უნდა მოითხოვოთ უკუკავშირი
15.11.2022
ოთხი რამ, რაც გასაუბრების შემდეგ უნდა გააკეთოთ
13.11.2022
ოთხი ტიპის ინოვატორი, რომელიც ყველა კომპანიას სჭირდება
10.11.2022
გასაუბრება - საუკეთესო შესაძლებლობა ახალი კავშირებისთვის
09.11.2022
მიიღეთ დღეში სამი გადაწყვეტილება - წარმატების ფორმულა ჯეფრი ბეზოსისგან
06.11.2022
„ბუმერანგი“ თანამშრომლები და რა უნდა გაითვალისწინოთ მათ დაქირავებამდე
03.11.2022
„სამსახურში გადაწვის“ გამომწვევი მიზეზები და როგორ ვებრძოლოთ მათ
01.11.2022
ჰიბრიდული მუშაობის წარმატებული მოდელი - რა უნდა ვისწავლოთ ლეგოსგან
30.10.2022
პიქსარის ლანჩი ანუ 4 მილიარდის ღირებულების მიზეზი, თუ რატომ უნდა დაბრუნდნენ თანამშრომლები ოფისში
28.10.2022
5 თვისება ტოქსიკური მენეჯერის ამოსაცნობად
25.10.2022
7 რამ, რაც გასაუბრებამდე უნდა იცოდე კომპანიის შესახებ
22.10.2022
GEN Z
16.07.2021
დისტანციურად მუშაობის გამოწვევები
09.07.2021
ჰიბრიდული სამუშაო გარემოს გამოწვევები - #futurehrm
28.06.2021
ჰიბრიდული მუშაობის განრიგი
24.06.2021
ანაზღაურების 'ინფლაცია' - #futurehrm
23.06.2021
დაქირავება უნარების მიხედვით
21.06.2021
'ქაუნთეროფერი'
18.06.2021
რჩევები სამუშაოს მაძიებლებისთვის
14.06.2021
უინტერესო სამუშაოები
09.06.2021
Zoom გადაღლის მართვა
07.06.2021
ორშაბათის შიშის დაძლევის მეთოდი: კვირა ღამის ტესტი
31.05.2021
ლიდერობა მენეჯმენტის ნაცვლად
23.05.2021
სტრესი და მისი მართვის წესები
19.05.2021
შედეგებზე ორიენტირებული კულტურა
17.05.2021
დისტანციური შერჩევის პროცესი
14.05.2021
ფსიქოლოგიური უსაფრთხოება ჰიბრიდულ სამუშაო გარემოში
12.05.2021
სიკეთის გავლენა თანამშრომლობაზე
10.05.2021
ეფექტური თანამშრომლობა დისტანციურად
07.05.2021
მენეჯერის ახალი როლი პოსტკოვიდურ სამყაროში
03.05.2021
შედეგები სტრესის გარეშე
28.04.2021
PwC ის მოქნილი სამუშაო კულტურა
22.04.2021
ვინ არის „მასლოუს პირამიდის“ ავტორი?
19.04.2021
ფსიქოლოგიური ტესტი და საეჭვო საქციელი
16.04.2021
ჭირვეულის მორჯულება
14.04.2021
დასვენების დღეების ისტორია
11.04.2021
დრო საკუთარი თავისთვის
07.04.2021
ბევრ მუშაობას ჭკვიანურად მუშაობა ჯობია
05.04.2021
CV-ის ისტორია
02.04.2021
ორად გაყოფილი ოფისი
31.03.2021
კულტურა, რომელიც ქმნის მოტივაციას
29.03.2021
გადაწყვეტილების მიღების ქიმია
22.03.2021
დაწინაურების პრერეკვიზიტი
17.03.2021
არასწორი რჩევები კარიერაზე
15.03.2021
დელეგირების ადამიანური სირთულეები
11.03.2021
განტვირთვა ციფრულ სამუშაო სივრცეში
09.03.2021
შერჩევის მეთოდების ტრანსფორმაცია
05.03.2021
როგორ და როდის უნდა დავბრუნდეთ ოფისში?
04.03.2021
მადლობის თქმის ძალა
01.03.2021
დღის რუტინა პანდემიის პერიოდში
25.02.2021
ახალი რეალობის ახალი ლიდერობა
22.02.2021
მიკრო დაგეგმვა ბუნდოვანი მომავლის დასაგეგმად
16.02.2021
ორშაბათის რუტინა
14.02.2021
HRM - Agile მიდგომები
12.02.2021
როდის არის საჭირო პირისპირ კომუნიკაცია ?
10.02.2021
'ბუმერანგი' თანამშრომელი
08.02.2021
რას ნიშნავს მოსაუბრის მოსმენა
01.02.2021
Agile - სათხილამურო კურორტზე დაწყებული ტრანსფორმაცია
29.01.2021
როგორ შეცვალა ლოკდაუნმა ყოველდღიური რუტინა
27.01.2021
Wikipedia-ს შექმნის ისტორია
24.01.2021
არის თუ არა ფული მოტივატორი?
22.01.2021
სახლში შექმნილი კაპიტალიზმი
19.01.2021
თანამშრომლების შეფასების სავარაუდო მოდელი ახალ რეალობაში
17.01.2021
კომპანია, რომელსაც კანდიდატის CV არ აინტერესებს
27.12.2020
6 საათიანი სამუშაო დღის უპირატესობა
24.12.2020
თანამედროვე სამყაროს 20 წესი სასურველი მიზნის მისაღწევად
22.12.2020
იმესიჯე ნაკლები
20.12.2020
კომუნიკაციის ეფექტური სიჩუმე
14.12.2020
Upwork-ის პირველი ქალი აღმასრულებელი ხელმძღვანელი დისტანციური მუშაობის სათავეში
11.12.2020
6 უნარი, რომელიც პოსტ პანდემიის პერიოდში დასჭირდებათ დასაქმებულებს
08.12.2020
Digital HRM-ის 9 ყველაზე გავრცელებული ტერმინი
07.12.2020
Netflix-ის დნმ გამორჩეული შედეგებისთვის
03.12.2020
ტოპ თანამშრომელი vs ტოქსიკური თანამშრომელი
01.12.2020
სახლიდან მუშაობის რჩევები Microsoft-ის აღმასრულებელი დირექტორისგან, სატია ნადელასგან
30.11.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა (2020 წლის სექტებრისა და ოქტრომბრის მონაცემები)
26.11.2020
ოჯახური ფოტოები სამუშაო მაგიდაზე
24.11.2020
Google-ის ახალი მეთოდი: 'კვირა შეხვედრების გარეშე'
22.11.2020
HBR - კვლევა: როგორ შეუძლიათ ვირტუალურ გუნდებს ცოდნის უკეთ გაზიარება?
20.11.2020
მასკი და ჯობსი - გუნდურად მუშაობის მომხრეები
18.11.2020
დისტანციურად მუშაობის მასტერკლასი Siemens-ისგან
16.11.2020
პროდუქტიულობა Covid-19-ის პანდემიის პირობებში
12.11.2020
სამუშაო კულტურა დისტანციურად მუშაობის პირობებში
11.11.2020
Soft Skill-ების შეფასება ვირტუალური გასაუბრების პირობებში
09.11.2020
ოთხფეხა მეგობრები სამუშაო სივრცეში
05.11.2020
დისტანციური Team Building
04.11.2020
Covid-19-ის გავლენა პირად და პროფესიულ ცხოვრებას შორის ბალანსზე
02.11.2020
მოთმინების უნარი ეფექტური მართვისათვის
30.10.2020
ბრაზის დაძლევა იმედგაცრუების დროს
29.10.2020
პირბადით კომუნიკაცია
26.10.2020
სტივ ჯობსის გამონათქვამები ლიდერებისთვის
23.10.2020
ვირტუალური შეხვედრების მართვა
21.10.2020
რისკიანი გადაწყვეტილებები
19.10.2020
6 კითხვა, რომელიც კომპანიებმა მენეჯერულ პოზიციაზე თანამშრომლის დაწინაურებისას უნდა დასვან
16.10.2020
სტივ ჯობსი - თანამშრომლების მოტივირებისა და შთაგონების მეთოდები
14.10.2020
მუდმივი განვითარება წარმატებული ლიდერობისთვის
12.10.2020
HBR: 3 მეთოდი გუნდის მოტივაციის გასაუმჯობესებლად
07.10.2020
HBR: რატომ ვაკრიტიკებთ HRM-ს?
05.10.2020
HBR: დიტანციური მართვის გამოწვევები
02.10.2020
პატარ-პატარა შესვენებების მნიშვნელობა მუშაობის დროს
30.09.2020
როგორ აწარმოებს Victorinox დღეში 45,000 ჯიბის დანას?
28.09.2020
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015