HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში

სულ ცოტა ხნის წინ,  ორგანიზაციები საუბრობდნენ, რომ მათთან განსხვავებული სამუშაო კულტურაა და ამის დასადასტურებლად, მიუთითებდნენ, სახლიდან მუშაობის შესაძლებლობაზე, ვირტუალური შეხვედრების  შესაძლებობებზე და ისეთ პლატფორმებზე, რომლებზე წვდომაც მეტროს ვაგონიდანაც კი იყი შესაძლებელი.სულ რაღაც 4 კვირის წინ კი ყველაფერი თავდაყირა დადგა და სახლიდან მუშაობა დღეს აუცილებელი პირობაა არამთანამშრომლების წასახალისებლად, არამედ მათი ჯანმრთელობის  დასაცავად.

დღეს ბევრი ორგანიზაცია და ლიდერი „გადარჩენის რეჟიმზე“ მუშაობს, ამიტომ სწავლისა და განვითარების პრაქტიკა, ფაქტიურად, შეჩერებულია. შეჩერებულია ტრენინგები, უკუკავშირისშეხვედრები (feedback meeting), ბევრმა ორგანიზაციამ შეამცირა, ზოგმაც კი სრულად  გააუქმა ტრენინგებისა და განვითარების ბიუჯეტი; თითქოს  აღარ არსებობს ქოუჩინგისა და მენტორინგი ლიდერებისაგან, ყველა დაფიქრებულია, დაძაბულიც და როდესაც განვითარებაზე ჩამოვარდება საუბარი, ლიდერების პასუხი ერთადერთია - „დაივიწყე, ახლა მაგის დრო არ გვაქვს, უნდა მოავხერხოთ და შევინარჩუნოთ ბიზნესი, ძირითადი ამოცანა ახლა ესაა“.

როგორც  Harvard Business Reviw ამბობს, ასეთი დამოკიდებულება არასასურველია, რადგან სწავლა ჩვენი და მათ შორის, ორგანიზაციების გადარჩენის აუცილებელი პირობაა. რაკი მსოფლიო ონლაინ მუშაობის შეგუების პროცესშია და ორგანიზაციებს კი მოუწევთ მთელი რიგი ცვლილებების განხორციელება, ორგანიზაციებმა აუცილებლად უნდა „ისწავლონ“, რა იქნება ახალი პროდუქტი თუ სერვისი, რაც კლიენტების მოთხოვნებს კვლავ დააკმაყოფილებს და ცხადია, უნდა ისწავლონ, თუ როგორ უნდა შექმნან განახლებული პროდუქტები თუნდაც ვირტუალური კლიენტებისთვის. ლიდერებმა უნდა ისწავლონ, როგორ უნდა მართონ დისტანციური გუნდი შედეგის მისაღწევად,  როგორ შეინარჩუნონ მათი ენერგია და რაც მთავარია, კლიენტზე ორიენტირებულობა.

ის რაც დღეს სწავლების სირთულეს ქმნის,  ესაა გამოწვევა რომელიც ბიზნეს „მასწავლებლებსა“ და ბიზნეს ლიდერებს შეექმნათ:  ონლაინ სწავლება გაცილებით რთულია, ვიდრე Zoom ში კორპორატიული ანგარიშის შექმნა და ონლაინ შეხვედრების წარმართვა.  Harvard Business Review ს მიხედვით, ონლაინ სწავლების მიმართ,  ბიზნეს ლიდერებისა  და ბიზნეს ტრენერების ორი ძირითადი „ინსტიქტური“  რეაქცია ფიქსირდება: 1) აქცენტი პროცესზე და არა სწავლების მიზანზე, ანუ როგორ ვმართოთ პროცესი ონლაინ,   და 2). აქცენტი მხოლოდ სწავლების  კონტენტზე, ანუ რა ცოდნა გადავცეთ,  მაშინ როცა, დღეს სწავლების ახალი მიზანი უკვე ვირტუალური ურთიერთობების მართვაც კი გახდა. ესე იგი, დღეს  ნებისმიერი ტრენინგისა თუ სასწავლო კურსის მიზანი უნდა იყოს არა მარტო შინაარსის გადაცემა, არამედ ახალი უნარ-ჩვევების განვითარებაც მომავალი, ვირტუალური ბიზნეს საქმიანობისთვის.

პიტერ ჰოუპი, Schneider Electricის ვიცე პრეზიდენტი და ლიდერობის აკადემიის ხელმძვანელი, ჰონგ კონგში  იზოლირების პერიოდში დისტანციურად მართავდა გლობალურ გუნდს.   მისი აზრით, ლიდერები უფრო მეტს ფიქრობენ იმაზე, თუ რომელი ტექნოლოგია გამოიყენონ ონლაინ კომუნიკაციისთვის და არ ფიქრობენ იმაზე, თუ რა ‘ტექნოლოგიით“ შეუძლიათ მართონ გუნდის წევრების განვითარება.  „ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დისტანციური სივრცე ერთობლივი  სწავლებისთვის  და არა მხოლოდ იმ მიზნით, რომ გავიგოთ, ვის რა სამუშო აქვს შესასრულებელი. თუ ლიდერები ამ შესაძლებლობას არ გამოიყენებენ,  მათ კიდევ უფრო მეტი გამოწვევები შეექმნებათ“, ამბობს ჰოუპი.

მნიშნველოვანია გავიხსენოთ, სწავლება ეს არ არის მხოლოდ ცოდნის გადაცემა „მასწავლებელსა“ და „მოსაწავლეს“ შორის, ეს უფრო მეტად ურთიერთობაა, რომელიც  ქმნის ზრდის შესაძლებლობას- ფიქრი, კითხვის დასმა, დაზუსტება, რომელიც ნამდვილად ქმნის ახალ უნარებს და შესაძლებლობებს.  სწორედ ამიტომ, ლიდერებმა და „მასწავლებლებმა“ (იგივე, ტრენერი), ამ გაცხარებულ კრიზისულ პერიოდში აუცილებლად უნდა იფიქრონ, თუ სწავლების რა მეთოდი, რა პლატფორმა შექმნის ზრდის შესაძლებლობას ახლა უკვე დისტანციურად;  რა მეთოდების თუ ტექნოლოგიების კომბინაცია შექმნის ახალ და სასურველ ცოდნას და რაც მთავარია, რა არის ის ცოდნა, რაც აუცილებელი გახდება კრიზისისა და მისი შემდგომი პერიოდში წარმატებით მუშაობისთვის.

ამ მიზნით, ლიდერებმა და ტრენერებმა აუცილებლად უნდა გაიზრონ თუ როგორ ხდება სწავლება და ცოდნის გადაცემა. როგორც Harvard Business Review წერს, ჩვენ ცოდნას ვიღებთ ორი ძირითადი პროცესით, ერთია კოგნიტიური პროცესი, როდესაც ჩვენ ვიღებთ ახალ ინფორმაციას, ვმუშაობთ, ჩართულები ვართ ბიზნეს პროცესებში და ვიყენებთ თუ ვიღებთ უამრავ ინფორმაციას სამუშაოების შესასრულებლად. ესე იგი, კოგნიტიური სწავლება  ჩვენს მიგვმართავს   ინფორმაციასა და უნარებზე.

სწავლების მეორე მეთოდია სოციო- ემოციური, რომლის დროსაც, ჩვენ, ადამიანები ‘ვსწავლობთ“ რას ვფიქრობთ და ვგრძნობთ ახალ სიტუაციაში ჩვენ და ჩვენი კოლეგები. სწავლების ეს მეთოდი მოითხოვს ჩვენი და ჩვენი კოლეგების  ემოციური მდგომარეობის გააზრებას და დაფიქრებას, რა შეგვიძლია შევცვალოთ ჩვენთვის ან ჩვენი კოლეგებისათვის.  თუ კოგნიტიური სწავლება გვასწავლის როგორ უნდა ვმართოთ არავირტუალური გარემო, სოციო-ემოციურის დანიშნულებაა სოციალური გარემოში „ნავიგაციის“ სწავლება.

რაკი ორგანიზაციები და ლიდერები უფრო მეტად უფრო კოგნიტიურ სწავლებაზე იყვნენ ორიენტირებულები, სოციო- ემოციური სწავლება სიახლეს წააგავს. დღევანდელი სწავლების დანიშნულება კი ესეც უნდა გახდეს- როდესაც Zoom ის ჯგუფურ ვირტუალურ შეხვედრა დაინიშნება, ლიდერმაც და გუნდის წევრებმაც უნდა იცოდნენ, თუ როგორ გაუზიარონ საკუთარი ემოცია თუ ფიქრი კოლეგებს, რადგან ვირტუალურ სივრცეში იმპულსები არ იგრძნობა. ემოციური კავშირი და ბმა კი აუცილებელია  საქმის წარმტებიტ შესრულებისა და გუნდურობისათვის ვირტუალურ და არავირტუალურ სივრცეში.

კოგნიტიური და სოციო- ემოციური „სწავლების“ კომბინაცია დღეს აუცილებელია, სწორედ ამ ორი მიდგომის „ნარევი“ სჭირდება ბიზნესს, იმისათვის რომ მისმა წევრებმა არ დაკარგონ „ადამიანურობა“. მუდმივად ვირტუალური სირვცეში კომუნიკაცია ნამდვილად იწევს ფსიქოლოგიურ აშლილობას. ვირტუალურ სივრცეში ასევე რთულია  კარგი ლიდერობა, რადგან ეს ხშირად სამუშაოების განხილვის პროცესია, ვიდრე ემოციების გაცვლა, მხარდაჭერის გრძნობა და უსაფრთხოების განცდა.

სოციო- ემოციური სწავლება დღეს ის ცოდნაა, რაც აუცილებელი გახდება გლობალური კრიზისის დაძლევის შემდეგ.  პანდემიამდე, ადამიანებს არ ჰქონდათ გამოცდილება წარემართათ შეხვედრა ვირტუალურ სირვცეში, არ  ჰქონდათ გამოცდილება საკუთარი იდეები გაეზიარებინათ მხოლოდ ვირტუალურად, რომელიმე აპლიკაციის „ჩატში“. ბევრი რჩევაა იმაზე, თუ როგორ უნდა იმუშავონ ადამიანებმა დისტანციურად და სახლიდან. ამიტომ, სოციო- ემოციური სწავლება, რომელიც ადამიანებს დააფიქრებს თუ რა განწყობაზეა ან რას გრძნობს მისი კოლეგა „ეკრანზე“ აუცილებელია. ვირტუალურ სივრცეში მუშაობას შეჩვევა არა და სწავლება ნამდვილად სჭირდება. ეს ამოცანა ჯერ ლიდერებმა უნდა დაძლიონ, რაც საკუთარ ემოციებზე დაფიქრებასაც მოითხოვს.

განვითარებაზე ორიენტირებული კულტურა დღეს კონკურენტული უპირატესობა აღარ არის, განვითარებაზე ორიენტირებული კულტურა დღეს აუცილებელია - ადამიანებმა უნდა ვიმუშავოთ ვირტუალურად და შევინარჩუნოთ ადამიანობა, კოგნიტიური და ემოციური განვითარება მომავალს აღარ ეკუთვნის.

სათაური
გამოქვეყნების დრო
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე
30.06.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015