კვლევა: როგორ იმოქმედა Covid -19-მა ჩვენს სამუშაო განწყობასა და მოტივაციაზე

სამუშაო და პირადი დროის ბალანსზე  ამომწურავი საუბარი ვერც კი მოვასწარით, რომ კორპორატიულ სამყაროში ახალი ტერმინი გაჩნდა “WFH -working from home”, სახლიდან მუშაობა .  ამ ტერმინის შესატყვისი ახალი რეალობის შემქნელი კი ყველასათვის ცნობილი ვირუსია.

პანდემიის გამოცხადებიდან ძალიან მალე, თითქმის ყველა ქვეყანაში, გამოცხადდა სავალდებულო, ფიზიკური  დისტანცირება.  მოწოდებამ „დარჩისახლში“ შექმნა ახალი, ვირტუალური მენეჯმენტი და ვირტუალური თანამშრომლობა, დავიწყეთ მუშაობა სახლიდან და ახალი სლენგითაც ავლაპარაკდით: „ქოლი მაქვს“, „შემოდი ზუმში“, „ზუმ მითინგი“, „გაზუმე“ და სხვ.

სახლიდან მუშაობის პირველი დღეები რთული აღმოჩნდა-  გაგვიჭირდა ვირტუალურ სივრცეში „თანამშრომლობა“ და შრომა. ამას აქვს თავისი მიზეზი- წლების განმავლობაში,  ჩვენი სამუშაო კულტურა კომპანიების ოფისებში შეიქმნა და ზმნა „მუშაობა“  ოფისში წასვლასა და ოფისის მაგიდასთან მუშაობას გულისხმობდა.  

რომ განვაზოგადოთ,  პანდემიამდე, 4.0 ინდუსტრიის შექმნელი კორპორაციული სამყარო მუშაობდა  მე-3 ინდსუტრიული რევოლუციის პერიოდის ხედვითა და 1970იანი წლების  „სამუშაო სტანდარტით“, რომელსაც „კორონა დაემართა“ და კარანტინში უკრა თავი.

მენეჯმენტის იერარქიასა და მოლოდინებზე მყარად დამოკიდებული კორპორაციული სამყაროსთვის პანდემია ნამდვილად „თავგადასავალი“ აღმოჩნდა.  ამერიკული კვლევითი ორგანიზაციის „Gallup” გამოკითხვის მიხედვით, მენეჯერების 78 პროცენტი ადასტურებს, რომ დისტანციური მუშაობა გუნდთან მოსახერხებელია, თუმცა აფიქრებთ როგორ შეინარჩუნებენ გუნდში კორპორატიულ დნმ-ს;  საკონსულტაციო კომპანიის, მაკენზის კვლევის მიხედვით კი,  ლიდერებისა და მენეჯერებისთვის, დისტანციურად მუშაობის რთულ გამოწვევად თანამშრომლის შეფასება მოიაზრება, მაგრამ საინტერესო შესაძლებლობად გვევლინება  ახალი სტილის ლიდერობის განვითარება, რომელიც აქცენტს აკეთებს ხედვის გაზიარებით მართვაზე.

Gallup კვლევის მიხედვით, დასაქმებული ადამიანების 67 % -ს ურჩევნია და აქვს სურვილი, თვითონ გადაწყვიტოს, სად იქნება მისი სამუშაო ადგილი, ოფისში თუ რომელიმე კაფეტერიიდან.  დასავლურ ბიზნეს სამყაროში მუშაობის მაღალი სურვილი გაკვირვებას არ იწვევს- ამ ბაზარზე, დისტანციურად მუშაობის გამოცდილება 90 იანი წლებიდან არსებობს.

საინტერესოა, ისეთი ქვეყნების „გამოცდილება“, სადაც ოფისში მიუსვლელად მუშაობა, მინიმუმ ფსიქოლოგიურ ბარიერს წარმოადგენს და სწორედ ამიტომ, მცირე კვლევა  წამოვიწყეთ, რომლის შედეგები ჯერ დასაფიქრებელია და შემდეგ კი საინტერესო.

ონლაინ გამოკითხვაში,  მონაწილეობა მიიღო  875-მა ადამიანმა, საიდანაც,  მხოლოდ 18.9 % ს ჰქონდა სახლიდან მუშაობის გამოცდილება, პანდემიამდე.  კარანტინის პერიოდში, გამოკითხულთა 69.3%  სახლიდან მუშაობდა, 18.7 % კი მუშაობდა ხან სახლიდან,  ხანაც ოფისიდან.  უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კვლევის მონაწილეეების 6.6 %-ის საქმიანობა  პანდემიის დროს სრულად  შეჩერდა (13,8 %- საკონსულტაციო სფეროს წარმომადგენელი ; 12,1 % - კვების პროდუქტებით ვაჭრობის საცალო ქსელი,  15,5 % - სტუმარმასპინძლობისა და ტურიზმის სფერო).

სახლიდან მუშაობის პერიოდი გამოირჩეოდა საინტერესო მოსაზრებებითა და უხვი რჩევებით, თუ როგორ შეგვეძლო გვესარგებლა სახლში ყოფნით და  გვესწავლა ახალი თემები, გაგვეკეთებინა ჩვენთვის საინტერესო საქმეები და აღმოგვეჩინა ჩვენი ფარული ნიჭი. შესაბამისად, დაგვაინტერესა, რადენმა ადამიანმა მოახერხეა ამ შესაძლებლობით სარგებლობა. კვლევის მონაცემების მიხედვით,  გამოკითხულთა 34,1%-მა შეძლო მისთვის საინტერესო თემის შესწავლა, 18,1 % -მა ახალი ჰობი აღმოაჩინა,  5,1 % - მა კი ახალი ხელობა შეისწავლა.

როგორც ჩანს, სახლში ყოფნა და საკუთარ თავთან მარტო დარჩენა საფიქრალად ნამდვილად გამოგვიყენებია, რადგან  კარანტინში ყოფნის დროს,  გამოკითხულთა 16,1%-მა პროფესიული ცვლილებები დაგეგმა, ხოლო 23,8 % მოემზადა  კარიერაში ცვლილებების შესატანად. თუმცა, 34.5% ამბობს,  ვერ მოახერხა სიახლეების ათვისება გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის გამო.

875 გამოკითხულიდან,  41,4 %-თვის სახლიდან მუშაობა კომფორტული აღმოჩნდა. ამ რესპოდენტების  77,1 %  მდედრობითო სქესის წარმომადგენელია, საიდანაც 37,6 % დასაოჯახებელია, 61,3 % კი  დაოჯახებული. საინტერესოა ისიც, რომ სახლიდან მუშაობა კომფორტული აღმოჩნდა საბანკო, საკონსულტაციო და ვაჭრობა-დისტრიბუციაში დასაქმებული ადამიანებისთვის.

საინტერესოა, რომ სახლიდან მუშაობა გაუჭირდა უმეტესად მდედრობითი სქესის წარმომადგენლებს, საიდანაც 67.7 % დაოჯახებულია   გამოკითხვისას გაზიარებული კომენტარებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ,  საოჯახო საქმიანობისა და სამუშაოს შეთავსება რთული, მაგრამ დაძლევადი აღმოჩნდა.

ჩვენი მცირე კვლევის მიხედვით,  სახლიდან მუშაობამ რესპოდენტების  32,2 % -ზე  პოზიტიურად იმოქმედა (80,1% - მდედრობითი სქესი,  19,9 % - მამრობითი), ხოლო  24,5% ფიქრობს, რომ სახლიდან მუშაობა ნეგატიური მოვლენაა და შესაბამისად, მათი მოტივაცია დაქვეითდა.

საინტერესოა, რამ გამოიწვია სახლიდან მუშაობისას დაბალი მოტივაცია. როგორც გამოკითხვის შედეგებიდან ირკვევა, სახლიდან მუშაობის ძირითად სირთულეს წარმოადგენს სამუშო და არასამუშაო დროის გამიჯვნა, რასაც ადასტურებს გამოკითხულთა 52.6%. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მიუხედავად სამუშო და არასამუშაო დროის გამიჯვნის სირთულისა, ჩვენი რესპოდენტების   78,5 %-ს  სურვილი აქვს ჰქონდეს არჩევანის გაკეთების შესაძლეობლობა და სურვილისამებრ, იმუშავოს  როგორც სახლიდან, ასევე ოფისიდან. საინტერესოა, რომ ამ არჩევანის მსურველებიდან უმეტესობა მდედრობითი სქესისაა ( 78,2 %);  და უმეტესობა დაოჯახებული( 56,6 % ).

მენეჯერებისთვის, დისტანციურად მუშაობის ერთერთი გამოწვევა თანამშრომლების პროდუქტიულობის შეფასება და მართვაა, დისტანციურად მუშაობა მენეჯერებს არ აძლევს საშუალებას დააკვირდნენ სამუშაო პროცესს, დააკვირდნენ, როგორ მუშაობს გუნდი და ჰქონდეთ პროცესის მართვის განცდა. მიუხედავად ამისა, დასავლური ბიზნეს გამოცემები გვიზიარებენ ინფორმაციას, რომ ბევრი კომპანია, სახლიდან მუშაობის პირობებში, თანამშრომლების გაზრდილ პროდუქტიულობაზე საუბრობს.

ჩვენი გამოკითხვაც, თითქმის, იზიარებს ამ გამოცდილებას და რესპოდენტების

33,5 პროცენტისთვის სამუშაო ადგილს მის პროდუქტიულობაზე გავლენა არ აქვს,  ხოლო 21,4%-ის აზრით, სახლიდან მუშაობამ გაზარდა  მათი პროდუქტიულობა.

 პანდემიით შექმნილი შეზღუდვები, მსოფლიოს მასშტაბით, შემსუბქუდა და კომპანიებმაც დაიწყეს ფიქრი, თუ როგორ მოერგონ ახალ რეალობას, როგორ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს ისე, რომ არ შეიქმნას ჯანმრთელობის რისკები და არ შეფერხდეს სამუშაო პროცესი. როგორც ცნობილია, წამყვანმა კორპორაციებმა, როგორიცაა მაიკროსოფტი, მორგან სტენლი, უნილევერი, ამაზონი, ფეისბუქი, გუგლი, ლინქდინი და ა.შ, თანამშრომლებს მისცეს საშუალება და რეკომენდაციაც,   წლის ბოლომდე იმუშავონ სახლიდან. კომპანიები გეგმავენ, თუ რომელი პროფესიის წარმომადგენლები უნდა დაბრუნდნენ ოფისში და რა არის ის პროფესიები, რომლებსაც შეეძლებათ იმუშავონ „საიდანც უნდათ“. ახალ რეალობაში მუშაობის გადაწყვეტილებით გამორჩეულია ფეისბუქი, რომელმაც განაცხადა, რომ 2021ში აპირებს 1500 თანამშრომლის დაქირავებას, რომლებიც იმუშავებენ ნებისმიერი ადგილიდან და არა ოფისიდან.

საინტერესოა, როგორია დასაქმებული ადამიანების განწყობა ოფისში დაბრუნებაზე, და ზოგადად, ახალ სამუშაო გარემოსთან შეგუებაზე. ჩვენი კვლევის მონაწილეების  45,3 % -ს ოფისში დაბრუნებისას აფიქრებს, იქნება თუ არა ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემო, ხოლო  47,8%-ს ფიქრობს, რამდენად შეძლებს ახალ სამუშაო გარემოსთან შეგუებას, პირბადით მუშაობას და 2 მეტრის დისტანციით კოლეგებთან თანამშრომლობას. 

ვინაიდან ახალი რეალობის მთავარი გამოწვევა სამუშაო პროცესის სრულად ტექნოლოგიურ პლათფორმებზე გადატანა აღმოჩნდა, საინტერესოა დასაქმებულების სენტიმენტებიც კომუნიკაციის ვირტუალურ ხასიათზეც. გამოკითხულთა 37,1% ფიქრობს, რომ ონლაინ შეხვედრები ეფექტურია, 16,6%-ის აზრით კი ონლაინ შეხვედრები ნაკლებად ეფექტურია. მოვახერხეთ თუ არა ვირტუალურ კომუნიკაციასთან შეგუება ამის გასარკვევად კიდევ ერთი კითხვა დავუსვით რესპოდენტებს, კომფორტული იყო თუ არა მათთვის ონლაინ კომუნიკაცია. როგორც გაირკვა,  გამოკითხულთა 35,5%-თვის ონლაინ შეხვედრები კომფორტულია, ხომო 54,5 %-ს პირდაპირი კომუნიკაცია ურჩევნია. 

 

ბიზნესისა და მენეჯმენტის ექსპერტები ხშირად და ხაზგასმით საუბრობენ (და უკვე, რჩევებსაც გვიზიარებენ), რომ ახალ რეალობაში მენეჯერებსა და ლიდერებს მოუწევთ შეცვალონ თანამშორმლების კონტროლი და მონიტორინგი, მოუწევთ შეამცირონ მიკრომენეჯმენტი, რადგან დისტანციურად მუშაობა  ამ მიდგომით, შეუძლებელია.

ფაქტია, რომ, სწორედ დისტანციაზე მართვის ახალი მოცემულობა გახდება ლიდერობისა და მენეჯმენტის არსებულ მიდგომებში გარდატეხის წერტილი, რომელიც ლიდერებში გააჩენს და გაზრდის თანამშრომლების მიმართ ნდობას,

გააჩენს საჭიროებას შეთანმხდნენ შედეგზე და არა პროცესზე, შეაფასონ შედეგები და არა პროცესი.

დისტანციურად მუშაობა დასაქმებულებშიც გააჩენს ახალი ქცევისა თუ უნარების განვითარების აუცილებლობას, რადგან დისტანციურად მუშაობა მოითხოვს უფრო მეტად საკუთარი გადაწყვეტილებებით ქმედებას, საკუთარი სამუშო დღის შექმნასა და მართვას, უფრო მეტ დაფიქრებას და უფრო მეტ თავისუფლებას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. როგორც მაკენზის 2020 წლის მაისის კვლევა ადასტურებს, ახალ რეალობაში დასაქმებულებს სჭირდებათ იყვნენ ენტრეპრენერები; ადამიანებს აუცილებლად  დასჭირდებათ თვითორგანიზებულობა, ანალიტიკური აზროვნება,  პრობლემის გაანალიზება, საჭირო და დამატებითი ინფორმაციის დამოუკიდებლად მოძიება  და დამოუკიდებლად ქმედებაც. 

შესაძლოა, ახალი რეალობაში მომავალი და  ახალი მენეჯმენტის კონუტრებმა განაპირობა, ის რომ ჩვენი გამოკითხულების  თითქმის ნახევარს (54.4%) შეუმცირდა კოლეგებთან და მენეჯერებთან კომუნიკაცია, მეორე ნახევარმა კი, უნდა ვივარაუდოთ, რომ ტექნოლოგიებში სრულად გადაიტანა სამუშაო პროცესი.

დღეს ძალიან ძნელია, ვისუბროთ იმაზე, თუ როგორი უნდა იყოს დისტანციური სამუშაო გარემო, რომელია სწორი მიდგომა თანამშრომლებთან კომუნიკაციის პროცესში. თუმცა, ჩვენი და დანარჩენი მსოფლიოს სტატისტიკა, საინტერესო მესიჯებს შეიცავს: ადამიანებს აქვთ სურვილი, უფრო ხშირად იმუშვონ დამოკიდებლად, სახლიდან, საკუთარი დღის წესრიგისა და საკუთარი უნარების მიხედვით.

პანდემიის პერიოდში ხშირად გვესმოდა პროგნოზი- „ყველაფერი შეიცვლება, აღარ იქნება ისე, როგორც ადრე“. ჩვენი აზრით და ჩვენი მცირე სტატისტიკის მიხედვით, უნდა ვეცადოთ რომ შეიცვალოს „ ძველი ხედვა“, რომელიც პროცესებს უფრო მართავდა და არა ადამიანებს. არ დაგვავიწყდეს, რომ დღეს დასაქმებულების უმეტესობა, ძირითად მოტივატორად, საკუთარი უნარების სრულად გამოყნებას ასახელებს. დისტანციურად მუშაობა ამის შესაძლებლობას ქმნის ლიდერებისთვისაც და ლიდერის გუნდის წევრებისთვისაც.

 

სათაური
გამოქვეყნების დრო
Covid-19-ის გავლენა სამუშაოს მოქნილობაზე
23.09.2020
13 ნიშანი, რომლითაც თანამშრომლის სამსახურიდან წასვლის სურვილის ამოცნობაა შესაძლებელი
21.09.2020
HBR: შექმენი შენი 'მომავალი მე'
18.09.2020
სამუშაო აღწერაში 'დაფარული' მოთხოვნები
16.09.2020
შვებულება პანდემიის პირობებში
14.09.2020
6 კითხვა სტრატეგიულად ფიქრის უნარის გამომუშავებისათვის
12.08.2020
HBR: მენეჯერის ფუნქცია-მოვალეობების ტრანსფორმაციები
10.08.2020
ცივი შხაპი ადამიანის პროდუქტიულობას ზრდის
07.08.2020
ეგო ეფექტური მართვის მტერია
05.08.2020
მომავალზე ორიენტირებული უკუკავშირი
03.08.2020
ბილ გეითსის 5 რჩევა საქმის წარმატებული დელეგირებისათვის
31.07.2020
რა განაპირობებს მენეჯერის კარიერულ განვითარებას?
29.07.2020
თუ გინდა იყო უფრო პროდუქტიული, აკეთე ნაკლები
27.07.2020
MOOC-ის შექმნის ისტორია
24.07.2020
HBR: სამხედრო გამოცდილება კრიზისის მენეჯმენტისთვის
22.07.2020
IT სფეროს ტალანტების ბაზრის კვლევა
20.07.2020
როგორ ვიპოვოთ საოცნებო სამსახური კრიზისის დროს?
17.07.2020
2020 წლის ივნისის თვის დასაქმების ბაზრის ანალიზი
10.07.2020
შეხვედრების დროის ეფექტურად მართვის მეთოდები
08.07.2020
'ბენჟამენ ფრანკლინის ეფექტი'
06.07.2020
როგორ განვუვითაროთ ბავშვებს კრიტიკული აზროვნების უნარი?
03.07.2020
Covid-19-ის შესაძლო გავლენა ადამიანური რესურსების მართვაზე
01.07.2020
დისტანციურად მომუშავე თანამშრომლებს დაწინაურების ნაკლები შანსი აქვთ
24.06.2020
მილენიალი თანამშრომლების კომუნიკაციის 3 თავისებურება
22.06.2020
HBR: სიცილის მნიშვნელობა დისტანციურად მუშაობის დროს
19.06.2020
ტრადიციული მენეჯერული მიდგომა VS თანამედროვე მენეჯერული მიდგომა
17.06.2020
'მოგვიყევით თქვენს შესახებ'
15.06.2020
ადამიანები უკეთესად სწავლობენ მაშინ, როდესაც ნაკლებს სწავლობენ
08.06.2020
Linkedin: პოზიციის ხშირი ცვლა თანამშრომლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს
05.06.2020
ჯეფ ბეზოსის 10 რჩევა სინანულის გარეშე ცხოვრებისათვის
03.06.2020
HBR: პოზიტიური სამუშაო კულტურის დადებითი მხარეები
01.06.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა - კითხვა, რომელიც უნდა დავსვათ კომპანიის 10 წლიანი მიზნების დასახვამდე
29.05.2020
HBR: როგორ დავამარცხოთ პროკრასტინაცია
27.05.2020
როცა სხვები გიყურებენ
25.05.2020
თანამედროვე ტექნოლოგიების წინაპრები
22.05.2020
HBR: როგორ გავხადოთ დისტანციური კომუნიკაცია უფრო ეფექტიანი?
20.05.2020
Google-ს და Apple-ს სამუშაო კულტურა
18.05.2020
მენეჯერის 4 კომპეტენცია, რომელსაც გაუმჯობესება სჭირდება
14.05.2020
გაკვეთილი ბიზნესს მსოფლიო ლიდერებისგან
13.05.2020
HBR: როგორ შევამციროთ კომპანიის თანამშრომლების სტრესი?
11.05.2020
Stay Interview
08.05.2020
რჩევა მილენიალებს: როგორ უნდა მართოთ მენეჯერი?
06.05.2020
რატომ არის დამღლელი „ზუმშეხვედრები“?
04.05.2020
რა დროს უთმობენ კომპანიის CEO-ები სამუშაოს?
01.05.2020
დროის მართვის მეთოდები ჯეფ ბეზოსისგან
29.04.2020
ბილ გეითსი: რჩევა სტუდენტებს
27.04.2020
მოსმენის უნარი
24.04.2020
თვისებები, რომლებიც კარგ მენეჯერს ახასიათებს
21.04.2020
რატომ ხდებიან 'B სტუდენტები' კარგი მენეჯერები
17.04.2020
HBR: განვითარება დღევანდელ პერიოდში
15.04.2020
როგორ გავხადოთ სახლში მუშაობა უფრო პროდუქტიული?
10.04.2020
დენ ფრაისი - კრიზისის მართვის განსხვავებული მიდგომა
06.04.2020
სახლიდან მუშაობის დადებითი მხარეები
01.04.2020
თანამშრომლების 8%ით შემცირება Zappos-ში
30.03.2020
HBR: 'მონდომებული' თუ 'თანდაყოლილი ნიჭის' მქონე კანდიდატი?
27.03.2020
ვირტუალური შესვენება კოლეგებთან ერთად
25.03.2020
გაიხსენე კოპმლიმენტი
23.03.2020
რატომ არ მოსწონდა სტივ ჯობსს სახლიდან მუშაობა?
20.03.2020
შერჩევის ინტერვიუ სოციალური დისტანცირების პერიოდში
18.03.2020
ნიუტონიც სახლიდან სწავლობდა
16.03.2020
CV ს რა ფორმატს გვირჩევს მსოფლიოს # 1 ბიზნეს გამოცემა
13.03.2020
დისტანციურად მუშაობის დადებითი მხარეები
11.03.2020
რატომ არ უნდა ვცდილობდეთ სამსახურში ბედნიერების მოპოვებას?
09.03.2020
Ford-ის ოთხფეხა კოლეგა
06.03.2020
რა არის თქვენი სახელფასო მოლოდინი?
04.03.2020
სამსახურში წაძინება ადამიანის მუშაობის ხარისხს ზრდის
28.02.2020
უნარები და გამოცდილება არ არის საკმარისი ახალი პროფესიის შერჩევისას
26.02.2020
რეკრუტინგში მენეჯერი შეუცვლელია
24.02.2020
ინსორსელი მილენიალები
21.02.2020
არასამუშაო საათებში მუშაობა საზიანოა, როგორც თანამშრომლისთვის, ისე კომპანიისთვის
19.02.2020
ორშაბათის რჩევა - დაიწყეთ სამუშაო დღე პოეზიის კითხვით
16.02.2020
როგორ მოვამზადოთ ბავშვები მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისათვის?
14.02.2020
Google: 6 რამ წარმატებული მენეჯერობისათვის
09.02.2020
წარმატებული მენეჯერის სამი ნიშანი
06.02.2020
Everything is personal in business
05.02.2020
უკვე 2020 წელია და რატომ ვიყენებთ ისევ PowerPoint-ს?
02.02.2020
შეარჩიეთ ლიდერები იმის მიხედვით, რისი კეთება შეუძლიათ და არა რა გააკეთეს
31.01.2020
რატომ არ მოსწონთ სხვებს, როდესაც უკეთესობისკენ იცვლები?
29.01.2020
რას ნიშნავს Growth Mindset სინამდვილეში?
26.01.2020
იცხოვრე ყოველი დღე ისე, თითქოს ეს შენი სიცოცხლის ბოლო დღეა, ერთ დღესაც მართალი აღმოჩნდები
23.01.2020
რომელი პროფესიული და პიროვნული უნარ-ჩვევებია ყველაზე მოთხოვნადი 2020-ში?
22.01.2020
ჯეფ ბეზოსის რჩევა, რომელიც მან თანამშრომელს მარცხის შემდგომ მისცა
19.01.2020
როგორ ინარჩუნებს სწრაფის კვების კომპანია თანამშრომელთა გადინების აბსურდულად დაბალ მაჩვენებელს?
16.01.2020
რომელი უნარ-ჩვევები ჩავწეროთ რეზიუმეში?
14.01.2020
საიდუმლო სანტას ისტორია
12.01.2020
სატია ნადელა - 3 თვისება, რომელიც ყველა ლიდერს უნდა ახასიათებდეს
25.12.2019
17 წარმატებული კომპანიის დამფუძნებლი, რომლებმაც ბიზნესი 35 წლის ასაკის შემდეგ წამოიწყეს
22.12.2019
დღის შუქი ოფისში - დასაქმებულთა არჩევანი
19.12.2019
მართვის სტილი, რომელმაც ჯეფ ბეზოსი მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მდიდარ ადამიანად აქცია
17.12.2019
კანდიდატის გამოცდილება - რეკრუტინგის სტრატეგია ტალანტების მოსაზიდად
16.12.2019
5 რჩევა, რომელიც 'ორგანიზაციული რიტმის' სწორად აწყობაში დაგეხმარებათ
11.12.2019
გატესტეთ პრეზენტაცია არაფორმალურ გარემოში
09.12.2019
აშშ-ს შეიარაღებული ძალები ადამიანური რესურსის მართვის მოდელს ცვლის
06.12.2019
10 პროფესია, რომელიც 10 წლის წინ არ არსებობდა
04.12.2019
ნუ იფიქრებთ ჩარჩოებს მიღმა, ეძებეთ ახალი ჩარჩო
03.12.2019
ალბერტ აინშტაინის 10 გამონათქვამი
28.11.2019
სტარტაპი, სადაც მოხვედრა უფრო რთულია, ვიდრე ჰარვარდში
27.11.2019
რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯერის მხარდაჭერას დასაქმებულისათვის?
25.11.2019
14 ქცევა რომლითაც მილენიალები მშობლებისგან განსხვავდებიან
22.11.2019
Growth Mindset- Microsoft-ის ახალი მართვის მოდელი ლიდერებისათვის
20.11.2019
თუ არ სწავლობთ, არ ხართ პასუხისმგებლიანი
18.11.2019
ჯეფ ბეზოსმა Amazon-ში PowerPoint პრეზენტაციები აკრძალა
15.11.2019
არის თუ არა სიცილი სამუშაო გარემოში პროდუქტიულობისა და კრეატიულობის საწინდარი?
13.11.2019
ROWE
08.11.2019
როგორ ახერხებს Google საუკეთესო ლიდერების იდენთიფიცირებას?
03.11.2019
რატომ გახდა HRM მარკეტინგული?
02.11.2017
რა ენაზე უნდა იყოს CV?
12.10.2017
“ახალ გამოწვევებს ვეძებ”
02.10.2017
"ერთ კომპანიაში დამიბარეს გასაუბრებაზე"
25.08.2017
როცა პროფესიის შეცვლა გვინდა
16.06.2017
ინსორსის 2016 წლის პროექტების სტატისტიკა
22.12.2016
ალდაგის სოციალური რეკრუტინგი
19.12.2016
მე რომ რეკრუტერი ვიყო
12.12.2016
თუ გინდა, რომ განვითარდე
05.12.2016
რა შეიძლება ვისწავლოთ უმუშევრობისგან?
28.11.2016
ფინკა ბანკი - ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე მიდგომები - სისტემები და ინოვაციები
05.08.2016
JTI - ხალხის მართვის 230 წლიანი ისტორია
06.06.2016
10 ყველაზე საინტერესო და კრეატიული სამუშაო ოფისი
17.04.2016
საუკეთესო ოფისი მსოფლიოში
05.01.2016
ინტელის ინტერვიუს შეკითხვები
23.12.2015
როგორ გადაახალისა Netflix-მა ადამიანური რესურსები
22.12.2015
კომპანიები გამორჩეული ბენეფიტებით
17.12.2015
ბალანსი „ჩვენ“-სა და „მე“-ს შორის: საუკეთესო სამუშაო სივრცე მარტოობასაც გულისხმობს
16.12.2015
ამაზონის ინტერვიუს შეკითხვები
14.12.2015
14 საუკეთესო რეკრუტმენტ ვიდეო
30.11.2015
რა არის პირველი ინტერვიუ?
18.11.2015
საუბარი რეკრუტერთან - “მე შევესაბამები თქვენს მოთხოვნებს”
09.11.2015
რეკრუტინგის 10 ყველაზე ინოვაციური კამპანია
09.11.2015
სოციალური ქსელის რეკრუტინგის აპლიკაციები
05.11.2015
დელოიტის ინოვაციური რეკრუტინგი სოციალური მედიის საშუალებით
29.10.2015
ჩაანაცვლებს თუ არა CV ს ვიზიუმე?
28.10.2015
რა არის თქვენთვის მისაღები ხელფასი?
26.10.2015
შეგიძლიათ თუ არა სტრესულ გარემოში მუშაობა?
21.10.2015
რა უნდა იცოდეს CEO-მ ადამიანური რესურსის მართვაში
19.10.2015
აბრაამის ბრალია
12.10.2015
CV და 6 წამი
09.10.2015
ახალი თანამშრომლის სირთულეები
05.10.2015
Don’t worry, be happy!
02.10.2015
"ერთი წელია ვეძებთ"
25.09.2015
რატომ წამოხვედით სამსახურიდან?
23.09.2015
„დამიწერე სტრატეგია“
18.09.2015
რატომ არის თანამშრომლის შეფასება რთული?
15.09.2015